Sinemanın Şifresini Bir Peygamber Kıssasında Keşfetmek

Peygamberlere ilahî bağış olarak verilen mucizeler...

devamını oku 07.01.2010, Perşembe

"Soyutlamalarla güzel işler yapılabilir"

Dosyalar / Sinemayı Hakikatin Penceresi Kılabilir miyiz? / İhsan Kabil - Sinema Eleştirmeni

Sessiz sinema döneminden beri sinema Hz. İsa'nın hayatına çok ciddi şekilde eğilmiştir. Bilhassa Amerikalı yönetmenler Hz. İsa'nın hayatını tasvir etmişler, baştan sona büyük prodüksiyonlar halinde onu sinemaya aktarmışlar.

devamını oku 07.01.2010, Perşembe

"Peygamberimiz tasvir edilebilir mi?"

İslam dünyasında ciddi bir sinema sektörü oluşmadığını, sevgili din kardeşlerimizin bu alanda da maalesef yaya kaldığını hepimiz biliyoruz. Bu dünyada en ileri olması gereken ülkelerden birisi biziz, bizim sinemadaki hal-i pür melalimiz de ortada.

devamını oku 07.01.2010, Perşembe

"Her Yönetmen Zamanı Bir Başka Mühürler"

Sinemayı sadece o alanda değil, hiçbir alanda kullanamadığımızı söyleyebiliriz. Biz kültür alanında büyük bir kırılma yaşamış bir ülkeyiz. Batı dünyasında sinemayı destekleyen önemli unsurlar var.

devamını oku 07.01.2010, Perşembe

Sinemada Dini Figürlerin Kullanımı

Kuşkusuz günümüz dünyasının en etkili iletişim araçlarından birisidir sinema... Yalnızca eğlenmek ya da hoşça zaman geçirmek değil, kitleleri belirli çizgide eğitmek, sosyal ve siyasal mesajlar vermek sinemanın en temel amaçları arasındadır.

devamını oku 07.01.2010, Perşembe

İslam Dünyası Bir "Çağrı" Daha Yapacak mı?

2004'ten beri Kanada'da Muslimfest adı altında bir festival düzenleniyor; festivalin sinema bölümü, kendini İslamî değerleri sınıraşırı uzama ve kendisine ‘evrensel' diyen bağlama  taşımakla yükümlü ve memur kılmış her düzeyden film için

devamını oku 07.01.2010, Perşembe

Sinemayı Hakikatin Penceresi Kılabilir miyiz?

İnsan muhayyilesinin "beyaz perde"ye düşürdüğü anlık gölgeler, farklı zaman ve mekânlarda yeniden doğma hakkını sinema ile kazanır; Hollywood'da düşen bir gölge, İstanbul'da yeniden doğar. Gölgeler karış karış dünyayı dolaşır...

devamını oku 07.01.2010, Perşembe

Hayata Yön Veren Kitapların Yazarı

Hayatını Hz. Peygamber'in sünneti ve güzel ahlakını kitlelere anlatmaya adayıp bu yolda onlarca eser kaleme alan Prof. Dr. Yaşar Kandemir Sonpeygamber.info'nun sorularını yanıtladı.

devamını oku 07.01.2010, Perşembe

Notre Dame De Sion'dan Eyüp Camii'ne

Dosyalar / Notre Dame de Sion`dan Eyüp Camii`ne / Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir

Mehmet Yaşar Kandemir 10 Aralık 1939'da Yozgat'ta dünyaya gelir.  İlkokulu doğduğu köyde okur. 1940'lı yılların sınırlı imkanlarına rağmen daha bu sıralarda  çalışkanlığı ile göz doldurmaya başlamıştır.

devamını oku 07.01.2010, Perşembe

M. Yaşar Kandemir'in Eserleri

Bilimsel Yayınları: Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, (Subhî Sâlih'ten tercüme), DİB Yay. İstanbul 1971. Mevzû Hadisler, DİB Yay. Ankara, 1975. Örneklerle İslâm Ahlâkı, Nesil Yay. İstanbul, 1978. Mutlu Bir Yuva İçin, Marifet Yay. İstanbul, 1981. -Mutlu Bir Son İçin, DİB Yay. Ankara, 1990.

devamını oku 07.01.2010, Perşembe