Hz. Peygamber'in Çocuklarla İlişkileri Üzerine Teklif ve Değerlendirmeler

Dosyalar / Hz. Peygamber ve Çocuk / Prof. Dr. Adem Apak

Genel olarak insanlar çocuk sahibi olmak için büyük arzu beslerler. Çünkü bütün canlılarda olduğu gibi her insanda, bu dünyada kendi soyunu devam ettirme konusunda fıtrî bir duygu vardır. Dolayısıyla çocuklara karşı alâka ve sevgi insanın..

devamını oku 30.03.2011, Çarşamba

Hz. Peygamber'in Çocuk Eğitiminde Öne Çıkardığı Hususlar

Dosyalar / Hz. Peygamber ve Çocuk / Prof. Dr. İsmail Sağlam

Hayatın devam etmesi ve anlam kazanması nesli korumaya bağlıdır. Nesli korumak ise doğum öncesi ve doğum sonrası bazı tedbirleri gerektirir.  Bütün semavî dinler gibi İslâm da çocuk eğitiminde bu tedbirleri hedef edinir...

devamını oku 29.03.2011, Salı

Hz. Peygamber'in Çocuklarla Hatıraları

Dosyalar / Hz. Peygamber ve Çocuk / Sonpeygamber.info

O’nun, dönemindeki çocuklarla ve kendi torunlarıyla kimi hatıraları var ki, bugün hepimiz için son derece önemli dersler çıkarılması gereken örnekler olarak karşımızda durmaktalar. Aşağıda yer verdiğimiz, küçük Mahzure ile olan...

devamını oku 29.03.2011, Salı

Toprağı İşler Gibi Çocuğunuzu İşleyin

Dosyalar / Hz. Peygamber ve Çocuk / Röportaj: Ayşe Nur Tüfekçi

Çocuğun, hak-sorumluluk ve özgürlük dengesini öğrenmesi gerekir. Çocuğun eğitimi kaynak yönetimi gibidir. Sevgi de bir kaynaktır. Ve bunun da yönetilmesi gerekir. Sevgiyi bol ve yerinde verdiğiniz zaman, bunun mahrumiyeti en büyük..

devamını oku 29.03.2011, Salı

Hz. Peygamber Beynimizdeki Prangaları Çözdü

Dosyalar / Hz. Peygamber ve Çocuk / Sonpeygamber.info

Hz. Peygamber’in çocuklara bizim gibi müthiş bir mesafe koyma, otoriteyi bu uzun mesafe ile sağlama gibi bir tavrı yok. Son derece doğal, insani, tabii bir tavır var. O sevgi karşıdaki bütün olumsuzlukları eritiyor..

devamını oku 29.03.2011, Salı

Kur'ân Okurken Nelere Dikkat Edilmeli?

Dosyalar / En Büyük Mucize: Kur’ân-ı Kerîm / Doç. Dr. Murat Sülün

Kur’ân-ı Kerim her türlü laubalilikten uzak, tarihsel kültür ve gelenek bir tarafa atılıp insanların kınamalarına kulak asmaksızın, zihnî meşgalelerden mümkün mertebe uzaklaşarak ve ayetlerin manası üzerinde yoğunlaşarak okunmalı...

devamını oku 01.03.2011, Salı

Allah'ın Rasûlü'nün Dilinde Şehirler

Dosyalar / Şehirler Şehri Mekke / Doç. Dr. Soner Gündüzöz

Tarih olaylara bağlanır, hafıza mekânlara. Peygamber’in dilindeki şehirlerin öyküsü, kendisi kara örtülere bürünmüş olsa da, insanlık için beyaz bir sayfa açan Kâbe’nin yanı başında başlar. Sadece Mekke’yi değil, tüm peygamber şehirlerini..

devamını oku 21.02.2011, Pazartesi

Hz. Muhammed (sav)'in ve Ashabının Şakaları ve Latifeleri

Peygamber Efendimiz ile ashabının hayatını hep büyük olaylar ve önemli dinîmeseleler etrafında okuyageldik. Siyer denildiği zaman ciddiyet sınırlarının üst düzeye taşındığı, gündelik hayatın, “küçük” hadiselerin neredeyse tamamen göz ardı edildiği..

devamını oku 03.02.2011, Perşembe

Hicret'ten Alınacak Dersler

Dosyalar / Hicret / Ömer Tuğrul İnançer

İlk önce şu hususu belirtelim: Hicret sadece Rasulullah Efendimiz’in Mekke’den Medine’ye teşrifi ile sınırlı bir hadise değildir. Onu sosyal bir gereklilik, epey sıkıntılı bir yerden sıkıntısız bir yere gitme arzusu şeklinde algılarsak Efendimiz’e saygısızlık yapmış oluruz.

devamını oku 12.01.2011, Çarşamba

Hicret Hadisesi

Dosyalar / Hicret / Prof. Dr. Adem Apak

Hz. Peygamber’in (sav) Mekke’den Medine’ye göç etmesi, sıradan bir vatan değişikliği değil, genelde İslâm tarihinin, genelde de dünya tarihinin en mühim hadiselerinden birisidir. Dolayısıyla bu hadisinin sebep ve neticelerinin bu önemi dikkate alınarak ortaya konulması gerekir. 

devamını oku 10.01.2011, Pazartesi