Sosyal Hayatı

 

Aile İlişkilerinde Hz. Peygamber'in Örnekliği -II. BÖLÜM-

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Ali Akpınar

Sizin en hayırlınız, ailesine karşı iyi davrananınızdır. Ben aileme karşı en iyi davrananızım. Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı iyi davrananlardır." "Müminlerin iman bakımından en mükemmeli ahlaki bakımdan en güzel olan ve ailesine şefkat ve mülayemetle...

devamını oku 11.10.2010, Pazartesi

Hz. Peygamber Eğitimle İnsanı Özgürleştiriyordu

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. M. Şevki Aydın

O, insanların çevrenin esiri olmaktan kurtulup ahlaksal özgürlük düzeyine yükselmeleri için çalıştı. Kendisini örnek aldığını iddia edenlerin, ahlakça özgürleşme düzeyleri oranında onu örnek edinmiş olacaklarına işaret etti. Üstelik bütün bunları, hiçbir baskıya başvurmadan, hiç kimseyi zorlamadan, korkutmadan yaptı.

devamını oku 27.09.2010, Pazartesi

Örnek Eş Hz. Peygamber

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Âdem Apak

Allah Rasûlü, aile fertlerinin tamamına ilgi göstermiş, kıymet verdiğini ifade eden, çeşitli söz ve davranışlarla onları memnun ve ruhen tatmin et­meye çalışmıştır. Bu paralelde hanımlarından her biriyle alâka­lı pek çok rivayet gelmiştir. Hanımlarına faziletlerini söylemesi, sevdiğini ifade etmesi...

devamını oku 20.09.2010, Pazartesi

Örnek Muallim Hz. Peygamber

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Adem Apak

Hz. Peygamber’in muallim olarak incelen­meye değer oluşu, evvela onun toplum üzerindeki tesirinin başla­masından sonraki devrenin, öncekine göre çok değişik ve zengin bir eğitim faaliyeti ile dikkati çekmesindendir. Gerçekten iptidaî bir kültürün babalardan çocuklara daha çok taklitle inti­kal ettiği bir toplumda..

devamını oku 18.08.2010, Çarşamba

İdeal Bir Eş Olarak Hz. Peygamber

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Doç. Dr. Huriye Martı

Kur’an’ın ifadesiyle, “iki eşi; erkeği ve dişiyi yaratan”(1)Allah, sadece insanı değil “her çeşit varlığı eşiyle birlikte yarattığını” belirttiği ayetin sonunda, “belki düşünüp ibret alırsınız!”(2)buyurmaktadır. O halde “eş” kavramı, üzerinde düşünülmeye..

devamını oku 15.06.2010, Salı

Hz. Peygamber'in Eğitim(ciliğ)ini Güncellemede Çoğulluk

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Şevki Aydın

Hz. Peygamber’in eğitim(ciliğ)inin güncellenmesi bağlamında yapılması gereken çok yönlü ve karmaşık çalışmalara bir önceki yazıda işaret edilmişti. Burada ise, Hz. Peygamber’in eğitim(ciliğ)ini örnek edinme bağlamında ortaya çıkan çoğulluğa temas edilecektir.

devamını oku 07.06.2010, Pazartesi

Hz. Peygamber'in Eğitimciliğini Güncellemek

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. M. Şevki Aydın

Hz. Peygamber'in eğitimciliği ve Kur'an ile olan ilişkisini anlatan yazı.

devamını oku 31.05.2010, Pazartesi

Sorumluluk Bilinci

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / İsmail Hakkı Ünal

Sorumluluk bilinci üzerine bir hadis yorumu...

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Hz. Peygamber'in Gayr-i Müslimlere Yönelik Tavır ve Tutumu

Hz. Peygamber'in gayrımüslimlerle olan ilişkilerini ahlak, sabır, yapıcılık ve adalet gibi temel prensipler bağlamında ele alan yazı.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Asr-ı Saadette Yahudilerle İlişkiler

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Nadir Özkuyumcu

Asr-ı Saadet'te yahudilerle olan ilişkiler üzerine yazı.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi