Sünnet ve Hadis

 

Sesli Kırk Hadis 1 / Hadisleri Arapça ve Türkçe Sıralı Dinleyebilirsiniz

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Sonpeygamber.info

Daha önce sizlerle paylaştığımız ve Sonpeygamber.info editörleri tarafından hazırlanan kırk hadis derlemesinin bu defa Arapça orijinal metinleriyle birlikte sesli versiyonunu ilginize sunuyoruz...
 

devamını oku 09.05.2011, Pazartesi

Hz. Peygamber'den Hayatınıza Rehberlik Edecek Bir Kırk Hadis Daha

Sizler için hazırladığımız Kırk Hadis derlemelerine bir yenisini daha ekliyoruz. Önceki haftalarda sunduğumuz hadis derlemelerine ise sayfa altında yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Allah Rasûlü’nün “Ümmetimden kim kırk hadis..

devamını oku 14.03.2011, Pazartesi

Sonpeygamber.info'dan Bir Kırk Hadis Daha

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Sonpeygamber.info

 “Müslüman’ın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana ‘yerhamukellah’ demek.” (Buhâri, Cenaiz 2; Müslim, Selam, 4)...

devamını oku 21.02.2011, Pazartesi

Allah Rasulü'nden Yaşamınızı Değiştirecek Kırk Hayat Düsturu

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Sonpeygamber.info

Kırk hadis derlemesi...

devamını oku 22.11.2010, Pazartesi

Kulluğumuzun Pusulası

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Mehmet Erkal

'Hz. Peygamber' ve 'Sünnet'in kulluk sürecimizde bize kılavuz olmasının önemine dair bir yazı.

devamını oku 21.06.2010, Pazartesi

Sünnet, Hayatı Kur'ân'a Göre Yaşamaktır

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Ali Rıza Demircan

Rabbimizin emri gereği Peygamberimizin Sünnet’ini izleyebilmek için Sünnet’i, işaret olunduğu üzere Kur’ân tarafından yönlendirildiğimiz örneklendirilmiş inançlar bütünü ve hayat tarzı olarak anlamamız gerekmektedir...

devamını oku 21.06.2010, Pazartesi

Hadis İcazetleri Dağıtılıyor Bir Gelenek Yeniden Diriliyor

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Sonpeygamber.info

Türkiye’de son yıllarda Hadis ilmi alanında köklü bir gelenek günümüzün dünya çapında önde gelen muhaddislerinden Muhammed Mustafa el-A‘zamî ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu’nun yoğun gayretleri sayesinde yeniden diriliyor.

devamını oku 08.06.2010, Salı

Sünnetin Dindeki Yeri

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Dr. Halit Özkan

İslam ümmetini önceki ümmetlerden ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi, kendilerine gönderilen kitapla birlikte bu kitabın ilk elden yorumu olan Peygamber'in yaşantısını da sahih biçimde muhafaza etmeyi başarmış olmasıdır.

devamını oku 23.03.2010, Salı

Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmaları Üzerine

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Yrd. Doç. Dr. Yavuz Ünal

Dinî eğitim açısından fetret devri olarak isimlendirilebilecek olan 1920-1950'li yılların hadis çalışmaları açısından da çok farklı olmadığı görülmektedir. Ancak Diyanet İşleri Riyaseti, Türk milletinin dinini öğrenebileceği ez-Zebîdî tarafından yapılan Sahîh-i Buhârî ihtisarını tercüme ve şerh ettirerek..

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi