Peygamber de Ağlar

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Meral Günel

Hz. Peygamber, çevresindekileri bir iş yapacakları zaman ellerinden gelen gayreti göstererek en güzel şekilde yapmaya yönlendirmiştir. Ölüm gibi hayatın rengini soldurabilecek bir vakıada, geleceğe umutla bakabilmeyi, hayattan kopmamayı öne çıkaran bu anlayış...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Oryantalistlerin Hz. Muhammed (sav)'e Bakışı

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Dr. Hilal Görgün

Batı'da Hz. Muhammed (sav) hakkındaki çalışmalar başından itibaren çeşitli ön yargılar ve iftiraya dayalı olarak yapılmıştır. Bu ön yargılar daha ziyade İslamiyet'in hızla büyük topluluklar tarafından kabul edilmesiyle birlikte güç kaybına uğrayan Yahudi-Hıristiyan...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Rönesans ve Aydınlanma Döneminde Avrupa'da Hz. Peygamber'in Kişiliğiyle İlgili İlk Çalışmalar

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Yrd. Doç. Dr. Talip Karakaya

Bu konuda Hz. Peygamber'le ilgili yeterli eser ve çalışma bulunmamasına karşın yine de dönemin edebiyat ve kültür dili olarak Latince hazırlanmış bazı yapıtlarla karşılaşmaktayız. Halk edebiyatında bu çalışmaların Latince yapılmış...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Kutsal Kitaplarda Hz. Muhammed (sav)`in Müjdelenmesi

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Dr. Lejla Demiri

Kur’ân âyetlerinin etkisiyle Müslüman yazarlar, Ehl-i Kitab ile tartışma ve diyaloglarında yine onlara ait kutsal metinleri okuyup İslam’a uygun bir şekilde yorumlamaktan oluşan bir savunma yöntemi geliştirmişlerdir. 

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Ashabın Kur'ân'ı Ezberleme ve Yazmadaki Gayretleri

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Yrd. Doç. Dr. Muhittin Akgül

Hz. Peygamber’in davetini başarıya ulaştıran etkenlerin başında, bizzat kendisinin, davet ettiği dine samimiyetle bağlanması ve bu dinin prensiplerini kendi hayatında uygulamış olması gelmektedir. Gerçekten O, İslam'ın insanlara...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Kur'ân'ın Yazıya Geçirilmesi

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Yrd. Doç. Dr. Muhittin Akgül

Allah Rasûlü, meleğin kendisine getirmiş olduğu vahyi ezberliyor, sonra vahiy katiplerinden birisini çağırtarak, gelen kısmı, ait olduğu yeri de kendisi belirterek yazdırıyordu. Vahiy katipleri vahyi tabaklanmış deri, hurma dalları...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Vahiy Alma ve Uygulamada Hz. Peygamber'in Rolü

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Doç. Dr. Cağfer Karadas

Hz. Peygamber’in vahyi alışı ve onu insanlara ulaştırması dışında ilahî mesajın gerçek hayata nasıl tatbik edeceğini öğretmek gibi bir görevi de olmuştur. Zaten peygamberin insanlardan seçilmesinin hikmeti de bu olsa gerektir.

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Son Peygamber'in Mucizeleri

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Yrd. Doç. Dr. M.Sadık Hamidi-Elif Eryarsoy Aydın

Kur'ân şiir olmadığı gibi, nesir de, baştan sona kadar kafiyeli seci' de değildir. O başlı başına eşine rastlanmayan ilahî bir metindir. Bu sebeple Araplar emsalini görmedikleri için onun karşısında aciz kalmışlar...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Hz. Muhammed (sav)'in Örnek Kişiliği Bağlamında Daveti

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Prof. Dr. İbrahim Sarıçam

Hz. Peygamber’in davetini başarıya ulaştıran etkenlerin başında, bizzat kendisinin, davet ettiği dine samimiyetle bağlanması ve bu dinin prensiplerini kendi hayatında uygulamış olması gelmektedir. Gerçekten O, İslam'ın insanlara...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Hz. Peygamber'in Tebliğinde Asgari Müşterek ve Ortak Değer

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Prof. Dr. Ali Akyüz

Hz. Peygamber'in tebliğinde asgari müşterek ve ortak değerler üzerine yazı.

devamını oku 25.09.2009, Cuma