Gâyelerin Gâyesi

Kültür Sanat / Edebiyat / Necip Fazıl Kısakürek

Gâyelerin gâyesinin mukaddes sancağını taşıyan Peygamberler Peygamberi, madde planındaki gazalariyle, sonsuzluk âlemine, ölmüşken ölmeyenleri; ruh planındaki Ekber Cihad ile de, ölmemişken ölenleri sevk etmeye memurdurlar. Büyük; kul çapında her büyüğün yanında..

devamını oku 26.04.2011, Salı

Sakal-ı Şeriflerin Gerçek Anlamı ve Bir Teklif

Kültür Sanat / Tarih / Ali Rıza Demircan

Aykırı görüşler serdedenler varsa da- İslami kimliğin inşasına katkı sağlayıcı yönüyle, bilinçle sakal bırakmanın sürekli sevap sağlayıcı bir erdem olduğu şüphesizdir. Ancak kesilen/kısaltılan saç kıllarının kendinden veya dinden kaynaklanan bir kutsiyeti yoktur.

devamını oku 26.04.2011, Salı

Naat - Ahmet Özel

habîb-i kibriyâya
girmiş sıraya methin için edipler şairler
maksuda varmak hüner değil lütf-i hudâ ister
yanmışken  her biri derdine bir ahu gözlünün

devamını oku 03.05.2010, Pazartesi

Hoca Ahmed Yesevî'de Hz. Peygamber (sav) ve Sünnet Telakkisi

Kültür Sanat / Tarih / Doç.Dr. Ahmet Yıldırım

Pîr-i Türkistan lakabıyla tanınan Hoca Ahmed Yesevî (ö.562/1166), Türk-İslâm kültür ve edebiyatının mümtaz şahsiyetlerinden birisidir. O, ortaya koyduğu fikir ve düşünceleriyle büyük kitleleri etkilemiştir.

devamını oku 31.03.2010, Çarşamba

Hz. Peygamber'e Zarif Mısralar

Modern Türk şiirinin klas isimlerinden Cahit Zarifoğlu’nun şimdiye dek pek de göze çarpmayan ve türün örnekleri arasında fazla zikredilmeyen naati…

devamını oku 01.03.2010, Pazartesi

Filistin: Peygamber Soyunun Ebedî Mülkü

İslâm öncesi dönemde Mekkelilerin yaz seferlerinin başlıca nihai istasyonlarından biriydi Gazze. Bizans'ın bir ticaret merkezi olarak yükselttiği bu eski yerleşim, Akdeniz'in başlıca ticaret koloni ve antrepolarına açılan limanı ve Mısır'dan Şam'a..

devamını oku 29.01.2010, Cuma

'Sınırları aşmak, imajlar yaratmak'

Kültür Sanat / Klasik Sanatlar / H. Hümeyra Şahin

Bir kelime, iddiasını tek başına kendi yalın anlamına değil, ona hayat veren eylemin gücüne borçludur. ‘Sınır' ve ‘imaj' kelimelerine ‘aşmak' ve ‘yaratmak' fiillerinin kazandırdığı iddia gibi. Kendi dünyası ile yetinmeyen bir zihin için sınır, daima aşılmak içindir.

devamını oku 29.01.2010, Cuma

Kerbela Şehitleri İstanbul'da Yüzyıllardır Burada Anılıyor

Kültür Sanat / Tarih / Sonpeygamber.info-Özel

Muharrem, hicrî yılın ilk ayı olmasının yanı sıra onuncu günü Aşura dolayısıyla da İslam dünyası ve Müslümanlar için farklı anlamlara sahip olan bir ay. Tarihsel planda Aşura gününe farklı dinlerce öteden beri çeşitli anlamlar yüklenmekteydi.

devamını oku 20.01.2010, Çarşamba

Annesi Hz. Amine'nin Hz. Peygamber'e Son Sözleri

"Ey mübarek çocuk! Ey dünyaya bulaşmadan bir konup, sonra uçup  giden güvercin (Abdullah)'ın oğlu! Baban her şeyin sahibi ve her şeyi bilen Allah'ın yardımıyla oklarla kura çekildiği günün sabahı yüz güzel deve karşılığında kurban edilmekten kurtulmuştu. Eğer rüyamda gördüklerim çıkarsa sen bütün insanlığa gönderilecek ve helâlı-haramı öğreteceksin..

devamını oku 11.12.2009, Cuma

Mesnevi Sayfalarında Hadisler -1-

Mevlâna Mesnevî'sinde insanın içsel yolculuğu ile ruhî tekâmülünü ayet ve hadis "telmih"li kıssalarla/hikâyelerle anlatır. Telmihse anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı olarak belli etme, açıkça söylememe, bir dizede veya beyitte bilinen bir olay, bir atasözü, fıkra vb.ni hatırlatma sanatıdır. Bu bölümde Mesnevî'deki hadis telmihli hikâyelerin bir kısmını..

devamını oku 11.12.2009, Cuma