Hz. Ali

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

...yaklaşık 9 veya 10 yaşlarındayken Hz. Ali (ra) Müslüman olmuş ve çocuklar arasında İslâm’a girenlerin ilki olma şerefine ermiştir

devamını oku 02.09.2013, Pazartesi

Amr b. Âs

Sahabe / Sahabiler / Ahmet Önkal

Mısır Fatihi, devlet adamı...

devamını oku 26.06.2013, Çarşamba

Ezvac-ı Tahirat'tan Hz. Mariye (r.anha)

Mâriye bint Şem’ûn el-Kıbtiyye (ö. 16/637), Hz. Peygamber’in cariyesi.

devamını oku 10.03.2013, Pazar

Hz. Peygamber'in Şairi ve Mûte Şehidi Abdullah b. Revâha

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Etkili bir şair, hatip, aynı zamanda büyük bir asker olması sebebiyle Abdullah b. Revâha (ra), yaşadığı dönem boyunca Hz. Peygamber 'in hususi teveccüh ve itimadına mazhar olarak ashab-ı kiram arasında temayüz etmiş...

devamını oku 03.03.2013, Pazar

Ebû Saîd el-Hudrî (ra)

Sahabe / Sahabiler / Raşit Küçük

Genç sahabilerin en fakihi...

devamını oku 04.02.2013, Pazartesi

Cennetle Müjdelenen Sahabelerden Said b. Zeyd

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Hz. Peygamber, Said b. Zeyd’i (ra) hayatta iken cennetle müjdelediği sahabe (aşere-i mübeşşere) arasında saymıştır.

devamını oku 09.11.2012, Cuma

Rum Diyarından İlk Müslüman Sahabi Suheyb b. Sinan

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

 

Suheyb (ra), Ammâr b. Yâsir (ra) ile birlikte Dâru’l-Erkam’da Hz. Peygamber’in huzuruna çıkmış ve burada Müslümanlığını açıklamıştır.

 

devamını oku 24.09.2012, Pazartesi

Hz. Peygamber'in Manevi Torunu Üsâme b. Zeyd

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Ashap arasında Üsâme (ra) Allah Rasûlü (sav)’nün sevgilisi (Habîbü’n-Nebi) olarak tanınmıştır...

devamını oku 23.09.2012, Pazar

Âlim ve Devlet Adamı Sahabe Ebû Mûsâ El-Eşarî

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Ebû Mûsâ (ra) politik hayatta olduğu kadar ilmî kişiliğiyle de temayüz etmiş sahâbîlerdendir. 

devamını oku 21.09.2012, Cuma

Şamlılara İslam’ı Öğreten Sahabi Ebu’d-Derdâ

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Hz. Peygamber'in Ebu’d-Derdâ hakkında, "ümmetimin en âbidi ve en müttakısi", "bu ümmetin hâkimi" gibi takdir bildiren ifadeler kullandığı rivayet edilmektedir...

devamını oku 13.09.2012, Perşembe