Peygamber'in İzinde Gündelik Hayat

 

Onlar ve Biz

Zalimane bir surette, hiçbir suçun bedeli olmaksızın öldürülen bir mazlumun yanında yer almanız için onun sağlığındayken sizin fikriyatınızı paylaşmış olması şart mıdır? Haydi daha açıkça soralım; bu ülkede neden herkes sadece kendi ölüsüne ağıt yakar?

devamını oku 13.10.2015, Salı

Doğru Yolun Yanlış Kulları

İnsanın doğru yolda olması o yolda doğru dürüst ilerlediği anlamına gelir mi? Veya tam tersi, bir insanın doğru metotlarla çalışıyor olması yolunun da doğru olduğunu gösterir mi? Öyle olsaydı dünyanın en iyi adam ikna etme yöntemleriyle gecesini gündüzünüze katarak aralıksız çalışan şeytanı da takdir etmek gerekirdi. Kendisi hem işini gayet iyi yapıyor hem de pek çalışkan.

devamını oku 06.10.2015, Salı

Dinleyenler Dinlemeyenler

Dinlemeden, düşünmeden konuşmaya (yani kanaat üretip fikir beyan etmeye) bu kadar meyilli olduğumuz bir zamanın Müslümanları olarak her gün okuyup durduğumuz Kur'ân'ın bizi ne kadar da çok dinlemeye çağırdığını fark ettiniz mi? Burada dinlemekten kasıt fiziksel bir olay olan işitmek değil, içtenlikle kulak verip gereğini samimiyetle yerine getirmektir.

devamını oku 29.09.2015, Salı

Kitap ve Sünnete Bakışımız

Peygamberimiz'den bize kadar ulaşan ve kaynağı itibarıyla da güvenilir olan bir rivayette, ehl-i kitabın kaynaklarında bildirilenlerle örtüşen bir ifadeye rastladığımızda bu durumu nasıl yorumlarsınız? Haydi bir adım daha atalım: Kur'ân-ı Kerîm'de ele alınan konulardan bazıları yine aynı şekilde ehl-i kitaptan (hatta cahiliye kültüründen) aktarılan bilgilerle örtüşüyorsa bu ne demektir?

devamını oku 22.09.2015, Salı

İçimizdeki Beyinsizler

Peygamberimiz, Bedir zaferinden sonra müşriklerin ölülerine nasıl davrandı? Kur'ân putlara sövmek konusunda ne der? Bir tartışma sırasında Bilal-i Habeşi (ra)'ye derisinin rengi (yani ırkı) ile hakaret eden Ebû Zer (ra) nasıl azarlanmıştır? Kendilerine sığınan Mekkeliler için “Medine'ye dönünce güçlü olan zelil olanı oradan çıkaracak” diyenler kimlerdi? Kur'ân onları nasıl niteler?

devamını oku 15.09.2015, Salı

Ölen Ölür de Kalan Neyle Kalır?

Kıyıya vuran bebeklerle dağlarda düşen gencecik bedenler öldüklerini bilecek kadar olsun acı çekmişler midir? Orada ölmeselerdi başka yerde ölmeyecekler miydi? Ecelleri her nerede olurlarsa olsun onları yakalamayacak mıydı?

devamını oku 08.09.2015, Salı

Kötülük Kapılarının Kudretli Bekçisi: Namaz

Namazın terki ile kötülüklerin kapısının açılması arasındaki ilişki Ankebut 45'te namazın insanı kötülüklerden alıkoyduğunun bildirilmesiyle de pekiştirilmiş bir gerçektir.

devamını oku 01.09.2015, Salı

Gemisini Yürüten Kaptanlar

Birisini kandırarak maddi-manevi bir kazanç elde etmenin helal olmadığını herkes bilir. Ama sanki bu kural sadece bu "birisi" karşımızda duran, bizim gibi bir insan olduğunda geçerlidir de bu "birisi" bir kurum olduğunda, hele de yaygın bir yöntemse, karşılıklı rızalara dayanan kandırmalarda bir problem yokmuş gibi günlük hayatın olağan bir davranışı haline gelir.

devamını oku 25.08.2015, Salı

Tutulmayan Sözler, Uygulanmayan Kararlar

Efendimiz'in sözlerini tutmaya, antlaşmalara riayet etmeye ne kadar önem verdiği malumunuzdur. O an itibariyle aleyhine bile olsa daha önce verdiği bir sözden asla dönmemiştir. Bunun tarihe mal olmuş en açık örneğini Hudeybiye Antlaşması'nın hemen sonrasında işkence görmüş vaziyette defalarca kamplarına sığınan Mekkeli Müslümanları "Biz onlarla bir antlaşma yaptık, onu bozamayız, belki Allah size başka bir yol gösterir" diyerek Mekkeli müşriklere teslim edişinde görürüz.

devamını oku 18.08.2015, Salı

Aklımız Neye, Ne Kadar Erer?

Malum, dünyaya geldiğimiz andan itibaren önümüzde birden çok hayat bizi bekliyor. İlki, bize en yakın olan şu an içinde bulunduğumuz hayat. "Dünya" da "denî"den türeyen bir kelime olarak o demek zaten. Sonra toprağın üstünden altına geçerek sürdüreceğiz hayatımızı. Ona da "kabir hayatı" demişiz. Ondan sonra dirilişle başlayan ve çeşit çeşit safhaları olan bir ahiret hayatımız var. 

devamını oku 04.08.2015, Salı

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin