İ'tikaf: Kurbiyetin Zirvesi

İnsanoğlu tecelliyât-ı ilâhiyyeyi bünyesinde en üst düzeyde barındıran varlıktır. 

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Kur'an-ı Kerim'in Anlattığı Hz. Peygamber/Hz. Muhammed

"Biz  Azîmüşşan biliyoruz ki onların söyledikleri seni çok incitiyor/üzüyor. Hiç kuşku yok ki onlar seni yalanlamıyorlar; ve fakat o zalimler Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorlar."

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Kur'an-ı Kerim'in Anlattığı Hz. Peygamber

Hikmet, ister Sünnet-i Nebevî olsun, ister Allah'ın nûruyla bir bakıştan ibaret olan Firâset olsun Hz. Peygamber'in sünneti nesilden nesikle yüzbinler, milyonlar ve milyarlar tarafından nakledilegelmiş ve her devirde varlığını korumuştur. 

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Hanif Peygamber

Ebu'l-Enbiyâ=Peygamberler atası olan Hz. İbrahim'e birçok din saliki sahiplenmeye çalışmış ve çalışmaktadır. 

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Kur'an-ı Kerim'in Tarifiyle Hz. Muhammed (sav)

Unuttuklarımızı hatırlattı.
Unuttuğumuzu da unuttuğumuzu ve bu yüzden asla hatırlayamayacağımızı hatırlattı. En çok unuttuğumuz şeyi, nefsimizi, hatırlattı. En çok da nefsimizin kötülük edebileceğini unuttuğumuzu söyledi. Yusuf (as)’un sancısıyla kendini temiz bilen nefislerin bile kötülüğe eğilimli olduğunu öğretti.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Mü'min Peygamber

"Rasûlullah (sav)'e miracda üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara suresinin sonu ve Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadıkları (şirk  koşmadıkları) takdirde ümmetinin, onları cehenneme sürükleyecek günahlarının affedileceği müjdesi." 

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Muallim ve Mürebbî Peygamber

(İbrahim ve İsmail: ) Ey Rabbimiz, onların arasından senin âyetlerini onlara okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek, onları tezkiye edecek bir elçi gönder. Hiç şüphesiz Sen Azîz'sin, Hakîm'sin."

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi