Mü'min Peygamber

"Rasûlullah (sav)'e miracda üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara suresinin sonu ve Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadıkları (şirk  koşmadıkları) takdirde ümmetinin, onları cehenneme sürükleyecek günahlarının affedileceği müjdesi." 

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Muallim ve Mürebbî Peygamber

(İbrahim ve İsmail: ) Ey Rabbimiz, onların arasından senin âyetlerini onlara okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek, onları tezkiye edecek bir elçi gönder. Hiç şüphesiz Sen Azîz'sin, Hakîm'sin."

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Hz. Peygamber'e Soru Sorma ve O'ndan Bir Şey İstemede Adabı

Hz. Peygamber (sa), elbette bir beşer, bir insandır ve kendisiyle gönderilen Hak Din'in insanlar tarafından kolaylıkla uygulanabilir olması için O'nun beşer bir peygamber olması da gereklidir. 

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi