Sonpeygamber.info
Kitaplık
 

O'nu Yazan Kalemin Mürekkebi: Muhabbet

Söz, “Âlemlere Rahmet” olarak gönderilen Son Peygamber’e gelince kalemin bir başka marifeti ihtiyacı olur her zaman. Kimi zaman edebi bir mürekkeple kimi zaman ilmi bir mürekkeple boyanması gerekir sayfaların. Nedvî’nin Rahmet Peygamberi ilmi birikiminin muhabbet mürekkebiyle karılmasının sonucu ortaya çıkmış görünüyor.

Hindistan’da doğan Ebu’l-Hasen Ali en-Nedvî, eğitimini genç yaşta tamamlayıp pek çok ilmi çalışmaya imza atmış, bir süre Şam ve Medine üniversitelerinde de öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Bu ilmi birikim kitabın her bölümünde hissediliyor. Orijinal ismi es-Siretü’n-Nebeviyye olan Rahmet Peygamberi adıyla Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın tarafından Türkçeleştirilen neşrini Urduca kaleme almış olup, bizzat Müellifin Önsözünde kitabı kaleme almasının siret için değil, yazarının bizatihi kendisi için hâsıl ihtiyaçtan kaynaklandığını belirtiyor. “Hz. Peygamber’in hayatı; bütün güzelliklere, parlaklıklara, gönülleri ve akılları büyüleyen, eseri kabule layık hale getiren vasıflara zaten sahiptir. Bir destekçinin himmetine, bir düşünürün rehberliğine, bir edibin fesahatına muhtaç değildir; güzel tertib ve iyi bir hülâsa gibi hususlardan da müstağnidir. Sonra ondan akıl ve duygu yan yana tecelli eder. Onda duygu, sevgi ve imanı bir kenara iten ilmî bir araştırma ve tahlilî bir tenkid söz konusu olamaz.”  Yazar, bu cümlelerle aynı zamanda kitabın üslubu hakkında bize önbilgi verir. Kitabın geneline hâkim -akademik dilden uzak- samimi üslup ve hikâyeci tavır okuyucu üzerinde etkin olmasını sağlamış. Önemli hadiseler için atılan ara başlıkların sıklığıyla anekdot özelliği korunmak istenmiş olabilir. Böylelikle her küçük başlık altında konu kendi içinde tutarlılığa sahip olmuş. Bütün bunların yanı sıra yirmi beş bölüme ayrılan kitapta ayrıntılara boğulmadan, dönem hakkında -yazarın tabiriyle- gönlü ve aklı tatmin edici bilgilere sahip olmak mümkün.

 “Hz. Peygamber’in hayatı; bütün güzelliklere, parlaklıklara, gönülleri ve akılları büyüleyen, eseri kabule layık hale getiren vasıflara zaten sahiptir. Bir destekçinin himmetine, bir düşünürün rehberliğine, bir edibin fesahatına muhtaç değildir; güzel tertib ve iyi bir hülâsa gibi hususlardan da müstağnidir. Sonra ondan akıl ve duygu yan yana tecelli eder. Onda duygu, sevgi ve imanı bir kenara iten ilmî bir araştırma ve tahlilî bir tenkid söz konusu olamaz.” 

Kitap, “Cahiliyye Dönemi” ile başlayıp “Hz. Peygamber İnsanlığa bir Lütuf Olarak Gönderilmiştir” ile bitiyor. Kitapta özellikle bu iki bölüm başlığı dikkat çekiyor: Rasûlullah (sav)’ın Ahlak ve Şemaili”“Hz. Peygamber İnsanlığa bir Lütuf Olarak Gönderilmiştir”.

“Rasûlullah (sav)’ın Ahlak ve Şemaili” bölümünde sahabenin gözünden Hz. Peygamber’in ahlaki vasıflarından, aile yaşantısındaki arkadaş çevresindeki hâl ve hareketlerine, fizikî görünüşünden hayata bakışına kadar pek çok özelliği, gündelik yaşantısından örneklerle tavsif ve tarif edilmiş.  “Rahmet Peygamberi”, Hz. Ali (ra), Enes b. Malik (ra) gibi hayatının hemen büyük kısmında Rasûlullah (sav)’a yanında olan sahabelerin ağzından Peygamberî yaşantıya tanık ediyor bizi.

“Hz. Peygamber İnsanlığa bir Lütuf Olarak Gönderilmiştir” bölümü ise Hz. Peygamber’in mesajının eşsizliğinden bahseden bir yazı ile açılıyor. “Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik” (Enbiya Suresi, 107) ayeti ile açılan bahis, yalnızca bu ayetin bile ne denli eşsiz bir mesaj içerdiğine ilişkin diğer kitabî dinlerle ilişkilendirilen açıklamalarla devam ediyor. Ardından gelen “Hz. Muhammed’in Peygamberliğine Bağlı Olarak Rahmetin Keyfiyet ve Kemmiyet(Nicelik) İtibariyle Değeri”, “Hz. Muhammed’in Peygamberliği ve Yeni Dünya” vb. başlıklardan anlaşılacağı üzere bölümde Hz. Peygamber’in peygamberliği ve mesajı üzerine çeşitli başlıklarda toplanmış yazılar bulunuyor.

Rahmet Peygamberi bütünüyle ele alındığında kitapta gerçekdışı ve hurafe tabir edilecek rivayetlere yer verilmediğini, peygamberin insani vasfının da peygamberlik vasfı kadar göz doldurduğunu ve İslam öncesi Mekke’sini gerçeğe yakın bir şekilde tasvir ettiğini söylemek gerek. Bu haliyle kitap ilmî bir eser görüntüsü çiziyor, ancak üslup yönünden ilmî çalışmaların katı ifadelerinden sıyrılmış durumdadır.

 

Kitaptan bir bölüm:

“Rasûlullah (sav) şehre girdi. Halk sükûnete kavuştuktan sonra da Kâbe’ye gidip tavaf etti. O sırada Kâbe’nin üzerinde ve çevresinde 360 tane put vardı. Rasûlullah (sav) elindeki asa ile putlara dokunuyor ve “Hak geldi, batıl yok oldu. Muhakkak ki batıl yok olmaya mahkûmdur. Batıl, ne yoktan var edebilir, ne de öleni diriltebilir” mealindeki ayeti okuyordu. Hz. Peygamber asasıyla dokundukça putlar yüzüstü düşüyorlardı.

Rasûlullah (sav) Kâbe’deki resim ve heykelleri gördü ve bunların kırılmalarını emretti. Hz. Peygamber tavafını tamamlayınca Osman b. Talha’yı çağırdı ve Kâbe’nin anahtarını ondan aldı. Kapı açıldı ve Rasûlullah (sav) içeri girdi.

Peygamber Efendimiz hicretten önce bir gün Osman anahtarını istemiş, fakat Osman çok kaba sözler sarf edip anahtarı vermemişti. Buna karşılık Rasûlullah (sav) ona son derece yumuşak davranmış ve “Ey Osman! Umarım bu anahtarı bir gün benim elimde göreceksin ve onu istediğim yere koyacağım” demişti. Osman ise: “O gün Kureyş yok olmuş, zelil bir hale düşmüş olur” demişti. Hz. Peygamber de “Hayır, bilâkis o gün hayat yücelecektir” buyurmuştur.

İşte Hz. Peygamber’in o gün Osman’a söylediği söz yerini bulmuş, anahtar istenince Osman da Rasûlullah (sav)’ın dediklerinin ortaya çıktığını anlamıştı.

Rasûlullah (sav) Kâbe’den çıkınca Hz. Ali elinde Kâbe anahtarı olduğu halde yanına gelmiş ve “Ya Rasûlullah! Sikaye ile birlikte hicâbe görevini bize ver” demişti. Hz. Peygamber ise: “Osman b. Talha nerede?” diye sormuş. Hemen onu çağırmışlar ve yanına gelince ona: “İşte anahtarın, ey Osman! Bugün iyilik ve vefa günüdür. Onu ebediyyen sende kalmak üzere al, sizden onu ancak zalimler geri alır” buyurmuştur.” (s.302)

 

 

Kitabın künyesi:

Adı: Rahmet Peygamberi

Yazar: Nedvî

Çeviren: Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın

Yayınevi: İz Yayıncılık

Yayın yılı: 2005

Sayfa: 456

 

Yorumlar

 
Bu yazıya henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapmak için tıklayın.

Editörden

Sonpeygamber.info Web Portalı Meridyen Derneği tarafından "Önyargısız İslam" sloganıyla yola çıkılarak kurulan Sonpeygamber.info Web Portalı'nın açılışı, 19 Nisan 2007 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanları Mehmet Aydın ve Nimet Çubukçu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yanı sıra iş, sanat, ilim ve fikir dünyamızdan önemli isimlerin katıldığı görkemli bir törenle yapıldı. İlk iki günde 3.500.000 ziyaretçiyi ağırlayarak internet yayıncılığı alanında ülkemizde önemli bir rekora imza atan Sonpeygamber. info Web portalı kurulduğu günden bu yana önemli mesafeler kat etti. 4 FARKLI DİLDE GÜNCEL VE DİNAMİK YAYIN Kurulduğu günden bu yana uluslararası bir perspektifle hareket etmeye özen gösteren Sonpeygamber.info Web Portalı, şu an Türkçe'nin yanında İngilizce, Almanca ve Rusça olmak üzere toplam 4 dilde yayın çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca dünya çapında yaygın olarak konuşulan İspanyolca, Fransızca, Çince vb. dillerde de yayın yapmak üzere Sonpeygamber.info mutfağında yeni projeler hazırlanmaktadır. ORİJİNAL İÇERİK ÖZGÜN TASARIM Hz. Peygamber'in tüm yönleriyle bilimsel veriler ışığında ve yeni bir dille tüm dünyaya tanıtılması amaçlanarak kurulan web portalının gerek içeriği gerekse de tasarımı büyük bir özenle hazırlandı. Alanlarında birer otorite kabul edilen akademisyenlerin danışmanlığında hazırlanan site, birçok yönüyle ilk örnek olarak internet yayıncılığı dünyasındaki yerini aldı. ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL SAYFA Sonpeygamber.info'yu alanında ayrıcalıklı kıldığı belirtilen projelerden biri de büyük bir özenle ve pedagojik dikkatle hazırlanmış olan çocuk sayfası. Sonpeygamber.info Çocuk Sayfası tamamıyla özgün ve sürekli güncellenen içeriğiyle her geçen gün minik ziyaretçilerinin sayısını artırıyor. ONLİNE HADİS PLATFORMU Sonpeygamber.info projesinin önemli ayaklarından birini de Online Hadis Platformu teşkil etmektedir. Platform internet üzerinden katılımcılara yetkin bir ilahiyatçı rehberliğinde hadis alanında ilmî alt yapı sağlayan bir bilgi paylaşım programıdır. Platformun amacı ise katılımcıların ilahiyat fakültesi mezunları düzeyinde hadis bilgisine sahip olmalarını sağlamak. Platform oturumları internet üzerinden gerçekleştirildiği için dünyanın her yerinden programa iştirak edebilmek mümkün. ULUSLARARASI ÖDÜLLER AL-MAHABBA ÖDüLLERi www.sonpeygamber.info web portalı, kuruluşunun birinci yıldönümünde uluslararası bir birincilik ödülü aldı. Birleşik Arap Emirliklerinde Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan'ın himayesinde ve Başbakan Şeyh Abdullah bin Zayed'in onursal başkanlığında düzenlenen Al-Mahabba Ödülleri kapsamında “Dünyada Hz. Muhammed (sav)’i en iyi anlatan kitle iletişim aracı” ödülüne layık görüldü. İlki 2006 yılında Dubai’de gerçekleştirilen ve dünyada Peygamber sevgisini ifade eden çalışmalar arasından en iyilerinin seçkin bir jüri tarafından belirlendiği Al-Mahabba Ödülleri’ne 2008 yılında 28 ülkeden 200 çalışma katıldı. Çalışmalar Cambridge Üniversitesi İslam Çalışmaları Bölümü öğretim üyesi Tim Winter’ın başkanlık ettiği prestijli bir ödül komitesi tarafından değerlendirildi. GLOBAL MüSLüMAN PR ÜSTüN BAşARı ÖDüLü Malezya’nın başkenti Kuala Lampur’da 5-8 Aralık 2011 tarihleri arasında düzenlenen Birinci Uluslararası Müslüman PR (Halkla ilişkiler) Uzmanları Kongresi’nde (1st Global Congress for Muslim Public Relations Practitioners) Sonpeygamber.info projesi “Global Müslüman PR  Üstün Başarı Ödülü”ne layık görüldü. Dönemin Meridyen Derneği Başkanı H. Hümeyra Şahin’in “Bir PR İncelemesi: Sonpeygamber.info” başlıklı tebliği ile katıldığı kongrede Meridyen Derneği, Lastprophet.info ile dünya çapında PR alanında yaptığı önemli katkılarından dolayı ödüllendirildi. KURUMSAL YAPI VE FİNANSMAN Sonpeygamber.info bir Meridyen Derneği projesidir ve tüm faaliyetlerini Meridyen Derneği çatısı altında sürdürmektedir. Bağımsız ve sivil bir çizgide yayın çalışmalarını sürdüren portalda hiçbir ticari kaygı yoktur. Hiçbir şartla reklam alınmaz. Çalışmanın tüm finansmanı başta Meridyen Derneği üyeleri olmak üzere destekçilerin bağışlarıyla karşılanır. ÇALIŞMA SİSTEMİ Sonpeygamber.info sayfalarının/projelerinin yayın çalışmaları profesyonel bir editöryal kadro tarafından geniş bir akademik danışma kurulunun rehberliğinde yürütülmektedir. Ayrıca Sonpeygamber.info ve Meridyen Derneği gönüllüleri de yayın sürecine aktif katkıda bulunmaktadır. SONPEYGAMBER.İNFO AKADEMİK PROJELERİ Yayın hayatına başladığı günden bu yana internet alanındaki büyük bir boşluğu doldurduğu belirtilen Sonpeygamber.info Web Portalı, hadis ve siret alanlarında yapılan çalışmalara da çeşitli projelerle katkıda bulunmayı hedefledi. HADiS VE SiRET ARAşTıRMA ÖDüLLERi Hz. Peygamber hakkındaki akademik birikimin topluma taşınması konusunda bir köprü vazifesi olma misyonuyla hareket eden Sonpeygamber.info, sadece bununla kalmayıp yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek amacıyla da uzun vadeli bir projeyi hayata geçirdi. Hadis ve siret alanlarında ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalara destek sağlamak amacıyla her yıl düzenlenmesi planlanan “Hadis ve Siret Araştırmaları Ödülleri Yarışması” şimdiye kadar 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2013 yıllarında gerçekleştirildi. Tez ve makale olmak üzere iki ana kategoride ödül verilen yarışmanın tez kategorisinde iki alt dalda hadis-siret alanlarında yapılmış yüksek lisans ve doktora tezleri ödüllendirildi.  HADiS VE SiRETE HiZMET ONUR ÖDüLü Gerek çalışmalarıyla bu alanlara hizmette bulunmuş, gerekse ilmî hayatını bu alanlara adamış kimselere vefa duygularını dile getirmek amacıyla düzenlenen “Hadis ve Sirete Hizmet Onur Ödülü”nün sahibi her yıl Sonpeygamber.info okurlarının oylarıyla belirleniyor. 2008 yılında Prof. Dr. Yaşar Kandemir, 2009 yılında Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, 2010 yılında merhum Prof. Dr. İbrahim Canan, 2011 yılında Emin Saraç layık görüldü. Portal okurlarının 2013 yılında ödüle layık gördükleri isim ise Prof. Dr. Mustafa Fayda'ydı.  Ödül periyodik olarak, okurlar tarafından layık görülen isimlere takdim edilecek. SiYER ATöLYESi Sonpeygamber.info’nun 2009 yılından itibaren her yıl gerçekleştirdiği, bu yıl “Türkiye'de Tüm Yönleri İle Siyer Çalışmaları Sempozyumu” ile nihayete erecek projelerinden biri de “Siyer Atölyesi” idi. “Siyer Atölyesi” için ilk adım, 2008 yılında gerçekleştirilen genişletilmiş istişare toplantısı ile atıldı. Toplantı sonucunda Siyer Atölyesi’nin öncelikli amacı gerek Türkiye’de gerekse dünyada tür ve nicelik olarak hızla artan siyer literatürünü değerlendirmek ve bu sahanın günümüzdeki ihtiyaçlarına dikkat çekmek suretiyle, Türkiye ve dünyadaki siyer çalışmalarına katkıda bulunmak ve yeni siyer çalışmalarına yön vermek olarak belirlendi. İlk toplantısı 2009 yılı Nisan ayında yapılan atölye projesi, birinci yılında “Cumhuriyet Devri Türkçe Akademik Siyer Literatürü Değerlendirmesi”, 2010 yılında “Siyer-Edebiyat İlişkisi”, 2011 yılında “Türkiye’de Popüler Siyer Çalışmaları”,  2012 yılında “Türkiye’de Çocuklara Yönelik Siyer Çalışmaları” başlıklarıyla gerçekleştirildi. Son olarak 2013 yılı çalışma başlığı ise "Siyer ve Görsellik" olarak belirlendi. Siyer Atölyesi kapsamında organize edilen oturumlarda akademisyen, yazar ve yayıncılar başta olmak üzere konunun ilgilisi pek çok isim Meridyen Destek Derneği çatısı altında bir araya geldi. Toplantılarda sunulan ve müzakere edilen tebliğler ise Meridyen Kitaplığı’nca yayımlandı. TüRKiYE’DE TüM YöNLERiYLE SiYER ÇALışMALARı SEMPOZYUMU Sonpeygamber.info Projesi kapsamında Hz. Peygamber'in günümüzde nasıl daha iyi anlatılabileceğine dair bugüne dek çok yönlü faaliyetlere imza atan Meridyen Derneği, bu ufuktaki akademik çalışmalarına bir yenisini daha eklemeyi ve 2008 yılından bu yana 5 ayrı tema altında gerçekleştirilen "Siyer Atölyesi" toplantılarını nihai anlamda bir sonuca ulaştırmayı planladı. 10-12Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenecek olan "Türkiye'de Tüm Yönleri ile Siyer Çalışmaları" başlıklı uluslararası sempozyum ile modern Türkiye'de akademik, popüler, edebî, görsel, dijital, eğitsel, çocuk edebiyatı vb. tüm sahalarda ortaya konulmuş olan siyer çalışmalarının disiplinlerarası bir perspektifle masaya yatırılması ve niceliksel anlamda büyük bir ivme kazanan Türkçe siyer literatürünün niteliksel anlamda eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutulması ve bu sahada ileriki dönemde yapılacak çalışmalara rehberlik etmesi bakımından yapıcı tekliflerin sunulması hedefleniyor. Sempozyumda gözetilecek olan önemli noktalardan biri ilahiyat ve İslam tarihi dışındaki (edebiyat, sosyoloji, düşünce tarihi, dilbilim, iletişim, psikoloji, pedagoji vb.) sosyal bilim dallarına ait perspektiflere açık bir biçimde, analiz edilecek olan siyer çalışmalarının bu disiplinlerin bakış açılarından da değerlendirilmelerinin hedefleniyor oluşudur.

devamını oku
 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin