Sonpeygamber.info
Yazarlar
 

Peygamberlerin Dinde Rolü


"Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse, Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır." (Ali imran 144).

Peygamber inançları temel alınarak yapılacak bir tasnifte dinleri peygamberliğe yer veren ve yer vermeyen dinler şeklinde iki kategoriye ayırmak mümkündür. Böylesi bir sınıflamada dinlerin önemli bir bölümünün özelikle de evrensel dünya dinlerinin ilk grupta yer aldığı görülür. Her inanç sistemi kendi yapısına göre peygamber inancına yer verir. Dinlerin hemen hepsinde Peygamber, insanlara metafizik alem ve gelecek de dahil bilinmeyene yönelik bilgiler veren, insanları çeşitli durumlara karşı uyaran ve eğiten birer önder olarak düşünülür. Bu ortak telakki yanında peygamber inancına yönelik dinlerde çeşitli farklı yaklaşımlar da mevcuttur. Örneğin bazı dinler peygamberliği belirli bir zaman dilimiyle sınırlarken bazıları bunun devam edegelen bir fenomen olduğunu kabul eder. Benzer şekilde peygamberlerin sahip olmaları gereken özellikler konusunda da dinler arasında farklı yaklaşımlar vardır.

İslam, peygamber inancını Tevhid akidesi çerçevesinde ele alır ve peygamberler gerek oluşturdukları tarihsel silsile, gerekse mesajlarındaki ana tema açısından bir birlik ve bütünlük oluştururlar. Yalnızca teolojik anlamda değil kozmolojik ve antropolojik anlamda da Allah'ın sıfatları bağlamında birlik ve bütünlüğü ifade eden Tevhid, bütün peygamberlerin insanlara tebliğ ettikleri mesajın özünü oluşturmaktadır. İslam'da peygamberlerle ilgili yapılan iki isimlendirme vardır: Nebi ve Rasul. Her peygamber Allah'tan aldığı hak ve hakikati insanlara ileten, tebliğ eden bir aracı, bir resul ve aynı zamanda insanları yaklaşan hesap günü konusunda uyarıp ikaz eden bir nebidir.

İslam peygamberlerin de gerçekte herkes gibi birer insan olduklarına dikkat çeker. Onlar kesinlikle ilahi ya da yarı ilahi varlıklar değildir. Bu yönüyle İslam peygamberlerin ilahi birer varlık ya da bir melek olmasını düşünen geleneklerden kesin çizgilerle ayrılır. Kur'an zaman zaman inanmayanların Hz. Muhammed (sav)'in peygamberliğine bu yöndeki itirazları dillendiren kişilere dikkat çeker ve onların itirazlarını reddeder. Normal birer insan olmakla birlikte peygamberleri diğer insanlardan farklı kılan tek özellik onların seçilmiş birer elçi olmaları ve böylelikle Allah'tan aldıkları mesajı ya da kitabı insanlara aktarmalarıdır. Ancak onların görevleri bununla bitmez; zira onlar insanlara aktardıkları ilahi mesajın yaşanması, hayata uyarlanması konusunda birer rehber ve örnek, bunları insanlara öğreten birer öğretmendirler aynı zamanda...

İslam peygamber inancına oldukça önemli bir yer vermekle birlikte dini kesinlikle peygamber merkezli olarak algılamaz. Zira dinde merkez ancak Allah'ın her alanda mutlak birlik ve tekliğine dayalı Tevhid akidesidir. Peygamberlerin varlığı da bu akidenin insanlara iletilmesine, öğretilmesine ve kişisel ve sosyal yaşamda bunun algılanmasına yönelik insanlara örneklik edilmesine dayalıdır. Bu konuda İslam, peygamberleri olmaları gerekenden fazla yüceltip ilahlaştıran, Allah inancının önüne geçiren dinlerden temelden ayrılır. Hz. Adem'den Hz. Muhammed (sav)'e peygamberler ancak birer peygamberdirler; daha fazlası değil... Onlar bu amaçla Allah tarafından seçilip dereceleri yüceltilmiş birer önderdirler. Onları bu şekilde algılayıp kabul etmeli ve bunun dışında bir aşırılığa gidilmemelidir. Tıpkı Kur'an'ın Müslümanları Hz. Muhammed (sav) konusunda uyardığı şu ayetin verdiği mesaj gibi:  "Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse, Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır." (Ali imran 144).


 

Yorumlar

 
Aleyna karaçöl
Aleyna karaçöl23.05.2019

Çok sağ olun çok işime yaradı

23.05.2019

 

Prof. Dr. Şinasi Gündüz

1960’ta Malatya’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Gaziantep ve Mardin’de, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. 1985’te Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1988’de lisansüstü eğitimi için İngiltere’ye gitti. Durham Üniversitesi School of Oriental Studies’te MA Research, Manchester Üniversitesi Department of Middle Easter Studies’te PhD çalışmalarını sürdürdü. Kasım 1991’de Doktorasını tamamladı. 1992’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Dinler Tarihi Yardımcı Doçenti olarak atandı. 1995’te Dinler Tarihi Doçenti oldu. 2003’te ise İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Dinler Tarihi Profesörü olarak atandı. Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Senato üyeliği ve çeşitli kurul üyelikleri gibi görevler yapan Prof. Dr. Şinasi Gündüz 2009 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir. Gnostik dinler, heterodoksal akımlar, Sabiilik, Hıristiaynlık, küreselleşme ve din ilişkisi, karşılaştırmalı dinler ve dinler arası ilişkiler gibi alanlarda  yaptığı birçok çalışması yurtiçi ve yurtdışında yayımlanmış, bazı eserleri çeşitli dillere çevrilmiştir. Eserlerinden bazırları şunlardır: Ş. Gündüz, The Knowledge of Life. The Origins and Early History of the Mandaeans and Their Relation to the Sabians of the Qur’an and to the Harranians, Oxford University Press 1994 [256s.] Ş. Gündüz, Sâbiîler Son Gnostikler, Ankara: Vadi 1995 [213s.] Ş. Gündüz, E. Sarıkçıoğlu, Y. Ünal, Dinlerde Yükseliş Motifleri, Ankara: Vadi 1995 [135s.] Ş. Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, Ankara: Vadi 1998 [468s.] Ş. Gündüz, Mitoloji ile İnanç Arasında. Ortadoğu Dinsel Gelenekleri Üzerine Yazılar, Samsun: Etüd 1998. Ş. Gündüz, Pavlus: Hıristiyanlığın Mimarı, Ankara: Ankara Okulu Yayınları 2001 [272s.] Ş. Gündüz, Dinsel Şiddet: Sevgi Söyleminden Şiddet Realitesine Hıristiyanlık, Samsun: Etüt 2002. Ş. Gündüz, M. Aydın, Misyonerlik: Hıristiyan Misyonerler, Yöntemleri ve Türkiye’ye Yönelik Faaliyetleri, İstanbul: Kaknüs 2002 Ş. Gündüz, Küresel Sorunlar ve Din, Ankara: Ankara Okulu Yayınları 2005 [223s]. Ş. Gündüz, Misyonerlik, Ankara: DİB Yayınları 2005 [120s] Ş. Gündüz, Anadolu’da Paganizm: Antik Dönemde Harran ve Urfa, Ankara: Ankara Okulu Yayınları  2005 [144s.] Ş. Gündüz, Cafer S. Yaran (editör), Change and essence: dialectical relations between change and continuity in the Turkish intellectual tradition, Washington: RVP Pres 2005 Ş. Gündüz, Hıristiyanlık, İstanbul: İSAM Yayınları 2006. Ş. Gündüz (editör), Yaşayan Dünya Dinleri, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı 2007 [605s.]

devamını oku
 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin