Soru: Bedir Savaşı’nda Hz. Hamza, Hz. Ali ve Hz. Übeyde b. Haris kimlerle vuruştu? Cevaplayan: Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Bedir Savaşı, Arap geleneğine göre mübareze yani teke tek vuruşma şeklinde başladı. Müşrik ordusundan ortaya çıkanı Hz. Hamza öldürdü. Kureyş’ten Utbe, kardeşi Şeybe ve Velid ortaya çıktılar. Karşılarına Ensar’dan üç Müslüman çıktı ama denk değiller diye müşrikler kabul etmediler. Bunun üzerine Hz. Peygamberin emri ile Hz. Hamza, Hz. Ali ve Übeyde bin Haris meydana çıktı. Hz. Hamza Utbe'yi, Hz. Ali Velid'i, Übeyde Bin Haris de Şeybe'yi öldürdü.

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin