Soru: Peygamber Efendimize gelen 3 güzel mektubun hangileri olduğunu yazar mısınız? Cevaplayan: Meral Günel (Uzman İlahiyatçı)

 

Hicretin yedinci yılında Hz. Peygamber İslam davetini her tarafa  duyurmak amacıyla çevre ülkelerin hükümdarlarına İslam'a davet mektupları göndermiştir. Bunların başında Bizans ve Habeşistan Hükümdarları ile İran Kisrası, İskenderiye Hükümdarı, Gassan Kralı, Yemen hakimi gelmekte, bunlara ilaveten çeşitli kabile başkanları ile nüfuzlu kişilere, Hıristiyanlara, Yahudilere ve Mecusilere de mektuplar yollamıştır. Bunların bir kısmı gönderilen elçileri ve mektupları nezaketle karşılayıp aynı şakilde mukabele etmekle birlikte İslam'ı kabul etmemiştir.
Bizans İmparatoru Herakleios, Hz. Peygamber hakkında bilgi edindikten sonra Onun peygamber olduğuna kanaat getirmişse de halkının Hıristiyanlığı terk etmeye karşı olduğunu belirterek İslam'ı kabule yanaşmamıştır. Elçiye iyi davranarak hediyelerle geri göndermiştir.
Habeşistan hükümdarının İslam'ı kabul ettiği ve Hz. Peygamberin mektubunu muhafaza ettiği rivayet edilir.
İskenderiye valisi Mukavkıs, mektubu alınca Kıptîlerin kendisini dinlemeyeceğini ve makamını da terk edemeyeceğini belirterek cevabî bir mektupla hediyeler de göndermiştir.

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin