Soru: Kadının erkeğe secde etmesi hakkındaki hadis sahih midir? Cevaplayan: Meral Günel (Uzman İlahiyatçı)

 

Sorunuza konu olan hadisin yer aldığı kaynaklar: Tirmizî, Rada' 10; Ebû Davud, Nikah 40; İbni Mâce, Nikah 4. Hadisin doğru tercümesi ise şöyle: "İnsanın insana secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim." Öncelikle sorunuzdaki tercümede sıkıntılı ifadelerin olduğunu belirtmemiz gerekir. Bir hadisin doğru anlaşılıp yorumlanmasında en önemli esaslardan biri de o hadisin söylenmesine sebep olan olayı (sebeb-i vurûd) bilmektir. Bazen hadisin hangi olay veya durum üzerine söylendiğini bilememek ciddi yanlışlıklara sebep olmaktadır. Bu hadisin sebeb-i vurûdu olarak şöyle bir olay zikredilir kaynaklarda:
Muaz b. Cebel Şam'dan (veya Yemen'den) döndüğü zaman, (Ebû Davud'un rivayetine göre ise Kays b. Sa'd Hîre'den döndüğü zaman) Rasûl-i Ekrem'e secde etmek istemişti. Neden böyle davrandığını soran Hz. Peygambere: Hıristiyanlar reislerine ve kumandanlarına secde ediyorlardı. Ben de sizin buna daha layık olduğunuzu düşünerek secde etmek istedim, dedi. Bu hareketi doğru bulmayan Hz. Peygamber bahsi geçen hadis-i şerifi söylemiştir.
Anlaşılması gereken odur ki bu hadiste ifade edilen şey kadının kocasına secde etmesi vs. değildir. İnsan Allah'tan başka hiçbir varlığa secde edemez. İnsanın kendi cinsinden bir varlığa "kulluk göstergesi" sayılabilecek her türlü davranış ve tutum yasaklanmıştır. Bununla birlikte ailede iyi geçim, huzur ve mutluluğun yakalanabilmesi için en önemli unsurlardan biri de kuşkusuz eşler arasındaki sevgi ve saygı ilkesidir. Dinin emir ve tavsiyelerine ters düşmedikçe tarafların birbiri üzerindeki haklarına da saygılı olmaları gerekmektedir. Bu konuda daha geniş bilgi için bkz: Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman; www.hayrettinkaraman.net

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin