Soru: Peygamber Efendimizin babasının ve annesinin inancı nasıldı? Cevaplayan: Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

 

Peygamber Efendimizin babası doğumundan önce , annesi de çocukluk döneminde iken genç yaşlarında vefat etmişlerdir. Kaynaklarda kendileri hakkında cahiliye dönemi inançlarına ait bir yaşantı anlatımı bulunmamaktadır. Hz. Peygamberin anne ve babasının inançları hakkında verilebilecek en isabetli karar; onların fetret ehlinden olduğu şeklindedir. Fetret ehli, Hz. İsa ile Hz. Muhammed (sav) arasında geçen tebliğsiz dönemde yaşayan insanlar için söylenmiştir. Kendilerinin Hanif dininden kalma bazı hidayet unsurlarından faydalanıp faydalanmadıkları bilinmemektedir. Her ikisinin de genç yaşta vefat etmeleri sebebiyle çevrelerinden etkilenmeyip selim yaradılışlarını koruduklarını söylemek mümkündür. Hemen bütün Müslümanlar ilahî bir inayetle korundukları ve ebedi mutluğa eriştirildikleri inancını taşımaktadırlar.
(Daha detaylı bilgi için TDV İslam Ansiklopedisi Amine, Abdullah ve Fetret maddelerine bakılabilir.)

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin