Sonpeygamber.info
Güncel
 

Temizlik, Hz. Muhammed (sav)'in Önceliklerindendi

Sızıntı dergisinin Mart ayı sayısında yer alan ve Dr. Arslan Mayda'nın kaleme aldığı "Tıbb-ı Nebevî'de Temizlik" yazısında Hz. Muhammed (sav)’in temizliğe ne kadar önem verdiği anlatılıyor. Yazıda her hareketiyle terbiye istikametinde rehberlik yapan Hz. Muhammed (sav)’in, kendinden önceki tıbbî müdahalelerden ve tıp anlayışlarından farklı olarak vahiy kaynaklı tıbbî tavsiyelerde ve müdahalelerde bulunduğu, koruyucu hekimlik adına temizlik kaideleri koyduğu aktarılıyor. Dr. Arslan Mayda yazısında Hz. Peygamber’in, uygulama ve tavsiyelerinde, koruyucu ve tedavi edici hekimlik adına kıyamete kadar geçerli olacak ve her zaman sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hiç noksan bırakmadığını ifade ediyor. Hz. Peygamber, temizlik kurallarının önemini insanlara anlatırken, temizlikte kullanılan suya da ayrı bir ehemmiyet veriyor.

Rume Kuyusu

Su, temizlik için en hayatî madde. Canlı olarak yaratılan her varlığın temel maddesi su. Hz. Peygamber suyun teminine, tazeliğine ve çeşidine yönelik hadislerinde temiz içme suyu temin edilmesini teşvik etmiştir. Medine'ye hicret ettiğinde, Rume kuyusundan başka kuyu yoktu, bu kuyu da bir Yahudi'nin elindeydi. Kuyunun sahibi suyu yüksek fiyata satıyordu. Hz. Muhammed (sav), "Rume kuyusunu kim satın alıp, bütün Müslümanların faydalanmasını sağlayacaktır? Onun için Cennet'te bundan daha iyisi vardır." buyurdu. Bunun üzerine Hz. Osman kuyuyu satın almış ve Müslümanların faydalanması için vakfetmiştir.

Bize Ne Tavsiye Etti?

Efendimiz abdest alırken abdest suyunu 'gözlere içiriniz' tavsiyesi ile göz çukurlarının mekanik temizliğine işaret etmiştir. Trahom hastalığı, günümüz dünyasında yıllık dokuz milyon hasta sayısıyla önemli hastalıkların başında gelir. Dünya Sağlık Örgütü "günde en az bir defa insanlara yüzlerini yıkamayı öğretsek" dokuz milyon trahom hastası olmayacak diye rapor etmiştir.

Hz. Peygamber, ellerin yıkama şeklini (parmak aralarını iyice ovarak), yıkama zamanını, (yemekten önce ve sonra, uykudan uyanınca), kirli işlerde sol el, temiz işlerde sağ elin kullanılmasını tavsiye buyurmuştur.

Saç ve sakalın şeklinin düzeltilmesini, yıkanıp temiz tutulmasını, saçın temizlenip zeytinyağı ile yağlanmasını, hatme çiçeği, sedir ağacı ve çöven otu gibi temizleyici materyallerin kullanılmasını tavsiye etmiştir, kendisi kullanmıştır.

Ortaçağ Avrupa'sında insanlar, kir göstermeyen elbiseler giyiyorlardı. Hz. Peygamber koyu, kir göstermeyen elbiseler yerine, kiri gösteren beyaz elbise tavsiye etmiştir. Çünkü beyaz ve açık renkler temizliğin aynasıdır.

Yediğimiz yiyeceklere mikroorganizmalar bulaştığı için yiyeceklerin temizliğine önem vermiştir. Bir gün sonrasına kalmış yemeği yememiştir. Efendimiz su kırbasının ağzını bağlattırmış, kendisine açık kapla süt getirene "Üzerini kapatsaydın olmaz mıydı?" demiştir.

Su kırbası gibi kapların ağızları dar olduğu için, onlara ağzı dayayarak ve içlerine soluyarak içmeyi yasaklamıştı.

(Zaman)

  

 

Yorumlar

 
AÇelYaa  ArslanNn..
AÇelYaa ArslanNn..05.01.2012

çok güzel birşey kim yazdıysa tebrikler! öğretmenim çok beğendi!!!

05.01.2012