Yazarın Tüm Yazıları

 

Ramazan ve Orucun Küresel Etki Alanı

Son yıllarda İslam'ın ve Müslümanların dünya gündemine özellikle de Batı toplumlarının gündemine genellikle çeşitli manipülasyonlara bağlı olarak zaman zaman olumsuz imaj oluşturma çabaları bağlamında geldiği bilinmektedir. 

devamını oku 02.05.2019, Perşembe

Zulme Karşı Mazlumun Tarafında Olmak

Risalet öncesi dönemde katıldığı önemli bir organizasyon olan Hılfu’l-Fudul cemiyeti Hz. Peygamber’in zihninde önemli bir yer tutmuştu. Ezilmişlere, mazlumlara ve yoksullara yardım etmeyi, zulme karşı çıkmayı amaçlayan bu cemiyet, cahiliye döneminde Mekke’nin hayır amacı güden nadir kuruluşları arasındaydı.

devamını oku 22.06.2010, Salı

Antisemitizm

Antisemitizme dayalı tarihsel ve sosyal algı, Yahudilere yönelik masumiyet ve mazlumluk tezinin ve İsrail'in siyasal ve askeri varlığının en temel dayanağıdır. (…) İsrail ve destekçileri antisemitizm kavramını her zaman canlı tutmaya çalışmakta, kendi varlıklarının ve Hıristiyan Batı tarafından kendilerine sağlanan sınırsız desteğin antisemitizme muhtaç ve bağlı olduğunu düşünmektedirler. Prof. Dr. Şinasi Gündüz

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Güç Mücadelesi Açısından Cahiliye Dönemi ve Günümüz Toplumları

Güç anlayışı açısından günümüzde birçok toplumsal yapıya egemen olan anlayış ile Hz. Peygamberin yaşadığı dönem cahiliye toplumu arasında dikkat çeken paralellikler bulunmaktadır. 

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Bir Gayr-i Müslimin Hz. Muhammed (sav)'in Peygamberliğini Kabul Etmesi Ne Anlama Gelir?

Günümüzde dinler arası ilişkilere ve diyaloga yönelik tartışmalar arasında zaman zaman ön plana çıkan bir husus Hz. Muhammed (sav)'in peygamberliği konusunda gayr-i müslimlerin ne düşündüğüne yöneliktir. 

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Emanet Ehli Olmak

Bir hadisinde "emaneti olmayanın imanı olmaz" buyuran (1) Hz. Peygamber (sav), inanan insanın en önemli vasıflarından birisi olarak emanet ehli olmasına dikkat çeker. Peki, nedir emanet ehli olmak? Emanet terimi Kur'ân'da genellikle kulluk görevi...

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Öz ve Şekil Tartışmaları Arasında Dini Simgeler

Din ve sembol ilişkisi öteden beri tartışılagelmektedir. Dinde aslolan nedir; inanç ve ibadetlere ruhunu veren öz mü yoksa gerek ibadetlerde gerekse bireysel tutum ve davranışlarda kendisini sıkça dışa vuran şekil mi?

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

İslam Tarihinde Habeşistan Tecrübesinin Bugünkü Anlamı

Hz. Peygamberin yaşamında farklı inanç bağlılarıyla bir arada yaşama tecrübesi açısından genellikle Medine döneminin ilk yıllarında yürürlüğe konulan ve Medine Vesikası diye adlandırılan belge akla gelir. 

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Peygamberlerin Dinde Rolü

Peygamber inançları temel alınarak yapılacak bir tasnifte dinleri peygamberliğe yer veren ve yer vermeyen dinler şeklinde iki kategoriye ayırmak mümkündür.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

 

Prof. Dr. Şinasi Gündüz

1960’ta Malatya’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Gaziantep ve Mardin’de, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. 1985’te Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1988’de lisansüstü eğitimi için İngiltere’ye gitti. Durham Üniversitesi School of Oriental Studies’te MA Research, Manchester Üniversitesi Department of Middle Easter Studies’te PhD çalışmalarını sürdürdü. Kasım 1991’de Doktorasını tamamladı. 1992’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Dinler Tarihi Yardımcı Doçenti olarak atandı. 1995’te Dinler Tarihi Doçenti oldu. 2003’te ise İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Dinler Tarihi Profesörü olarak atandı. Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Senato üyeliği ve çeşitli kurul üyelikleri gibi görevler yapan Prof. Dr. Şinasi Gündüz 2009 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir. Gnostik dinler, heterodoksal akımlar, Sabiilik, Hıristiaynlık, küreselleşme ve din ilişkisi, karşılaştırmalı dinler ve dinler arası ilişkiler gibi alanlarda  yaptığı birçok çalışması yurtiçi ve yurtdışında yayımlanmış, bazı eserleri çeşitli dillere çevrilmiştir. Eserlerinden bazırları şunlardır: Ş. Gündüz, The Knowledge of Life. The Origins and Early History of the Mandaeans and Their Relation to the Sabians of the Qur’an and to the Harranians, Oxford University Press 1994 [256s.] Ş. Gündüz, Sâbiîler Son Gnostikler, Ankara: Vadi 1995 [213s.] Ş. Gündüz, E. Sarıkçıoğlu, Y. Ünal, Dinlerde Yükseliş Motifleri, Ankara: Vadi 1995 [135s.] Ş. Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, Ankara: Vadi 1998 [468s.] Ş. Gündüz, Mitoloji ile İnanç Arasında. Ortadoğu Dinsel Gelenekleri Üzerine Yazılar, Samsun: Etüd 1998. Ş. Gündüz, Pavlus: Hıristiyanlığın Mimarı, Ankara: Ankara Okulu Yayınları 2001 [272s.] Ş. Gündüz, Dinsel Şiddet: Sevgi Söyleminden Şiddet Realitesine Hıristiyanlık, Samsun: Etüt 2002. Ş. Gündüz, M. Aydın, Misyonerlik: Hıristiyan Misyonerler, Yöntemleri ve Türkiye’ye Yönelik Faaliyetleri, İstanbul: Kaknüs 2002 Ş. Gündüz, Küresel Sorunlar ve Din, Ankara: Ankara Okulu Yayınları 2005 [223s]. Ş. Gündüz, Misyonerlik, Ankara: DİB Yayınları 2005 [120s] Ş. Gündüz, Anadolu’da Paganizm: Antik Dönemde Harran ve Urfa, Ankara: Ankara Okulu Yayınları  2005 [144s.] Ş. Gündüz, Cafer S. Yaran (editör), Change and essence: dialectical relations between change and continuity in the Turkish intellectual tradition, Washington: RVP Pres 2005 Ş. Gündüz, Hıristiyanlık, İstanbul: İSAM Yayınları 2006. Ş. Gündüz (editör), Yaşayan Dünya Dinleri, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı 2007 [605s.]

devamını oku
 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin