Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Ali Mahmûd

8 Şubat 2010 Pazartesi Musikiname / Mısır Arşivi


Nûrun buis

[audioplayer mp3="/images/upload/image/news/190220101631355686622.mp3" ogg="/images/upload/image/news/190220101631355686622.ogg" width="634"][/audioplayer]
 

Muhayyer Ezân

[audioplayer mp3="/images/upload/image/news/190220101641035682864.mp3" ogg="/images/upload/image/news/190220101641035682864.ogg" width="634"][/audioplayer]

 

Ali Mahmûd Kimdir?

Şeyh Ali Mahmûd (Doğumu,1878), Mısır'ın ender okuyuş tavrına sâhip üstâdlarındandı. Türk Mûsikîsi'ne ait makamları ve karakteristik perdelerini, Ali Mahmûd'un da sıkça kullandığı görülür. Bugün değil Mısır'da Türk okuyucularda bile duyamadığımız makam çeşnilerini rahatlıkla icra ettiğini görürüz. Makamları ve perdeleri kullanmasındaki ustalığı takdîre şâyândır. Perdeler arasındaki geçişleri ve ses atlamalarını, son derece rahat ve ustalıkla icrâ etmektedir. Şeyh Ali Mahmûd'un inici bir seyirle, muhayyer makâmında okuduğu ezân da enteresân nağmeleriyle öneme hâizdir.

Eldeki mevcûd tilâvetleri ancak taş plâklardan elde edilmiş kayıtlar olan Ali Mahmûd, aynı zamanda "kasîde" okuyuşu ile de zirvede olan hâfızlardandır. Kur'ân tilâvetindeki değişik kırâatlerde tekrar yapılırken kullanılan makam seyirlerinde olduğu gibi, kasîde okurken de kelimelerde tekrarlar yapıp her tekrarında daha güzel ve farklı nağmeler yapması, bir kelime hattâ harf üzerinde nağmeleri istediği gibi kullanabilmesi, mûsikî ve ses kullanımı konusunda ne kadar mâhir olduğunu ortaya koymaktadır.

Allah onu geniş rahmetiyle kucaklasın ve bizi de âhirette berâber eylesin.