Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Aydınlık Dünyanın Renkleri- Londra Siret Konferansı'ndan Notlar-

Diyalog... Küçülen dünyanın bize armağan ettiği, anlamı her geçen gün büyüyen karşı konulmaz kelime...  Son yıllarda farklı din mensuplarının dünyalarına kapılar açtıran büyülü bir anahtar...  

Image

Çalan her telefon, bilgisayar ekranlarında misafir olunan yığınlarca oda, uzak ülkelere kesilen her bilet ve havalanan her uçak mesafeleri kısalttıkça, daha çok insan, kippanın ne olduğunu, başörtüsünün ne ifade ettiğini, haç'ın neyi simgelediğini, kilise çanlarının, minarelerin ve sinagog ayinlerinin arkasındaki zengin inanç dünyalarını daha yakından tanımaya başladı. Farklı din mensupları birbirlerini dinlemeyi, anlamayı ve birbirlerine yaşam alanları açmayı öğrendi...

Bir yanda insanlık bu diyalogun meyvelerini toplamaya çabalarken, diğer yanda tarihî mirasın bugüne devrettiği bazı olgun meyveler çürümeye bırakıldı. Aynı din mensupları arasında kadim kökleri olan tanışıp hem-hâl olma geleneği ilgisizliğe terk edildi. ‘Bilinmeyen'in cazibesi, ‘bilinen'in aslında meçhul olan başka niteliklerinin üzerine kendi örtüsünü yaydı. Dünya Müslümanları birbirini fark etmez, diğerinin meselesini kendi meselesi addetmez oldu. Halbuki, sınırlar kaldırılıyor, iletişim kanalları ardına kadar açılıyor, uçaklar alçalıp yükseliyordu. İnsanlar buluşmak, kaynaşmak, birbirini tanıyıp ortak dünyalar kurmak için her türlü imkana sahipti. Dünya küçülüyor, aslında müminler birbirine daha da yaklaşıyordu...

Geçtiğimiz Cumartesi günü (8 Mart 2008) Londra'da yapılan Siret Konferansı da bu küçülen dünyanın mensuplarını bir araya getirdi. İngiltere'nin ve dünyanın çesitli yerlerinden gelen konuşmacılar Hz. Peygamberi ve O'nun evrensel risaletini anlatmak için bir araya geldiler. Farklı eğitim kanallarından, farklı etnik ve kültürel geleneklerden süzülüp gelen tebliğler, bütün bu farklılıkların üstünde ortak bir bütüne dönüştü. Yirmi yaşında İslâm'la tanışan ve eski bir Hip Hop DJ'i olan İmam Suhaib Webb dinamik ve etkili hitabetiyle Peygamberî reçetenin günümüz dünyasına sunduğu hayat modelinden bahsederken, dokuz yaşında Kur'ân-ı Kerim'i hıfzetmiş bir hafız ve el-Ezher'de aldığı eğitimi Sorbonne Üniversitesi'nde İslâmî ilimler alanında yaptığı çalışmalarla bütünleştiren Seyh Zakaria Sıddıqı, sahabenin Hz. Peygamberden devraldığı ilim ve bilgiyi birbirine ulaştırmasındaki örnekliği üzerinde durdu. 

Konuşmalar, dinleyiciler arasındaki İranlı bir gencin zihninde belki Şeyh Sadi'nin, belki Hafız'ın dizeleriyle anlam bulurken, Hintli bir delikanlı anlatılanları kendi topraklarının yetiştirdiği alim İmam Suhreverdî'nin tuttuğu ışığın aydınlığında dinliyordu. Sözler aktığı kabın şeklini aldı, mayalar birbirine karıştı...

Image

Köklü bir eğitim geleneği olarak ilk defa babalarının rahle-i tedrisinden geçerek ilim ağacına tırmanan pek çok diğer konuşmacı gibi Bara el-Ghanouchi de herkesin barışı aradığı bir dünyada ‘barış peygamberi' olan Hz. Muhammed (sav)'in çağrısına yeniden vurgu yaptı. İslâm dünyasının yenilikçi ve etkili alimlerinden birisi olarak kabul edilen ve hala Damascus (Sam) Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi dekanlığı yapan alim Ramadan el-Buti'nin tebliğinde ise, edebiyat, tarih ve sosyoloji birikimi İslâmî ilimlerin aynasından yansıyarak Hz. Peygamberin mesajına ışık tuttu. 

Dünyanın bu çok kültürlü en büyük başkentinde, Kensington Hall'da buluşan bütün bu renkler, Peygamber Efendimizi zaman zaman sözün derinliğinde hissederken, zaman zaman O'nun kutlu mirasını görüntünün şeffaflığında seyre daldılar. Fotoğraf sanatçısı Peter Sanders'ın ‘Chosen One' (Seçilmiş Kişi) adlı fotoğraf sunumuyla aydınlık şehir Medine'ye taşındılar.

Üniversite gençlik temsilcileri, şehrin farklı kesimlerinden gelen her renk insan salondaki bütün farklılıklarla beraber aynı kanala doğru akarken, salon küçüldü, dünya, derinliğine büyüdü... 1400 yıllık İslâm geleneğinin yetiştirdiği Peygamber dostları, mirasçılarının zihninde resmi geçitini tamamladı; Semerkant, Buhara, Afrika, Pakistan, Anadolu, Malezya, Hindistan tek bir kıtaya dönüştü ve bütün kalpler Peygamberi andı.


  • londra,siret konferansı,islam,hz.peygamber,diyalog
 

Yorumlar

 
Bu yazıya henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapmak için tıklayın.