Sonpeygamber.info
Güncel
 

Bir Ayet - Bir Hadis

Ayet-24

“De ki; Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var.” (Furkan, 77)

 

Hadis-24

Resûlullah şöyle buyurdu: “Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir.” (Buhari, İman, 4)

 


 

Ayet-23

“Şüphesiz Allah (hiç kimseye) zerre kadar zulüm etmez. (Yapılan) çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükâfat verir.” (Nisa, 40)

 

Hadis-23

Resûlullah şöyle buyurdu: Cihadın en faziletlisi, zalim sultanın karşısında hakkı ve adaleti söylemektir. (Ebu Davud, Melahim, 17)

 


 

Ayet-22

“Allah zalim toplumu doğru yola iletmez.”  (Al-i İmran, 86)

 

 

Hadis-22

Resûlullah şöyle buyurdu: “Edepsizlik ve çirkin söz, girdiği şeyi çirkinleştirir. Haya ise girdiği şeyi güzelleştirir.” (Tirmizi, Birr 47)

 


 

Ayet-21

“Rahman’ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, ‘selam!’ der (geçer)ler.” (Furkan, 63)

 

Hadis-21

Resûlullah şöyle buyurdu: Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah da ihtiyacını karşılar. Müslüman’dan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. (Buhari, Mezalim, 3)

 


 

Ayet-20

“Hayır işleyiniz ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac, 77)

 

Hadis-20

Resûlullah şöyle buyurdu: Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah da ihtiyacını karşılar. Müslüman’dan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. (Buhari, Mezalim, 3)

 


 

Ayet-19

“Asra and olsun ki insan, hiç şüphesiz hüsran içindedir. Ancak, inanıp yararlı iş işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.” (Asr, 1-3)

 

Hadis-19

 Resûlullah şöyle buyurdu: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. ( Müslim, İmare, 133)

 


 

Ayet-18

“Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda, düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rum, 21)

 

Hadis-18

Resûlullah şöyle buyurdu: İnsanlara merhamet göstermeyen kimseye Allah da merhamet etmez.  (Buhari, Edeb, 18)

 


 

Ayet-17

“Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.” (Al-i İmran, 134) 

 

Hadis-17

Resûlullah şöyle buyurdu: “Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.” (Tirmizi, Savm, 82)

 


 

Ayet-16

“Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla erişemezsin.” (İsra, 37)

 

Hadis-16

Resûlullah buyurdu: “Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse asla cennete girmeyecektir!” (Ebu Davud, Edeb 29)

 


 

Ayet-15

“Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helali haramla) değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır.” (Nisa, 2)

 

Hadis-15

Resûlullah şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah’tan yardım görüp rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebu Davud, Cihad 70)

 


 

Ayet-14

 “Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.” (Zilzal 7-8)

 

Hadis-14

Resûlullah şöyle buyurdu: Kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka verilecektir. Hatta boynuzsuz koyun için, boynuzlu koyundan kısas alınacaktır. (Müslim, Birr 60)

 


 

Ayet-13

“(Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı (dilenmedikleri için), bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca (bir şey) istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz, şüphesiz Allah onu bilir.” (Bakara Suresi, 273)

 

 

Hadis-13

Resûlullah şöyle buyurdu: “Eğer kadın, evin yiyeceğinden zarar vermeyecek şekilde infak ederse, kadın infak ettiği için, erkek de kazandığı için sevaba kavuşurlar.” (Buhari, Zekât 26)

 


 

Ayet-12

“Kim dünya menfaatini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükâfatını isterse, ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükâfatlandıracağız.” (Al-i İmran, 145)

 

Hadis-12

Resûlullah şöyle buyurdu: “Kuvvetli kimse, (güreşte hasmını yenen) pehlivan değildir. Hakiki kuvvetli, öfkelendiği zaman nefsini yenen kimsedir.” (Buhari, Edeb 76)

 


 

Ayet-11

  “Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur.” (Bakara, 271)

 

Hadis-11

“Ey Ademoğlu, ihtiyacından fazla olan malını sadaka vermen senin için iyi, vermemen kötüdür. İhtiyacına yetecek kadarını elinde tutmandan dolayı ayıplanmazsın. İyiliğe geçimini üstlendiklerinden başla. Veren el, alan elden üstündür, unutma.” (Müslim, Zekât, 97)

 


 

Ayet-10

De ki: “Bizim başımıza ancak, Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse mü'minler, yalnız Allah'a güvensinler.” (Tevbe, 51)

 

Hadis-10

Resûlullah buyurdular ki: “Zikrin en faziletlisi ‘la ilahe illallah’, duanın en üstünü de ‘elhamdülillah’ denilerek yapılandır.” (Sünen, Edeb, 55)

 


 

 Ayet-9

  “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” (Bakara, 261)

Hadis-9

Resûlullah buyurdular ki: “Sadaka Rabbin öfkesini söndürür ve kötü ölümü bertaraf eder.” (Tirmizi, 664)

 


 

Ayet-8

“Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.” (Al-i İmran, 134) 

 

Hadis-8

Resûlullah şöyle buyurdu: “Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.” (Tirmizi, Savm, 82)

 


 

Ayet-7

  “Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin.” (Al-i İmran, 200)

 

Hadis-7

Kim Ramazan gecesini, sevabına inanarak ve bunu elde etmek niyetiyle namazla ihya öderse geçmiş günahları affedilir. (Buhari, Teravih, 1

 


 

 

Ayet-6

“Yalanı, ancak Allah’ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar, yalancıların ta kendileridir.” (Nahl, 105)

 

Hadis-6

Nebi şöyle buyurdu: “Kim yalan konuşmayı ve yalan-dolanla iş yapmayı terk etmezse, Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez.” (Buhari, Savm, 8)

 


 

Ayet-5

 “Gecenin bir kısmında O’na secde et, geceleyin de O’nu uzun uzadıya tesbih et.” (Mürselat, 26)

 

Hadis-5

Resûlullah şöyle buyurdu: “Bizim orucumuz ile Ehl-i Kitap’ın orucu arasındaki en önemli fark sahur yemeğidir.” (Müslim, Siyam, 45)

 

 


 

Ayet-4

 “O tevbe edenler, o ibadet edenler, o hamdedenler, o oruç tutanlar, o rükûya varanlar, o secdeye kapananlar, o iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırı koruyanlar... Müjdele o mü’minleri!” (Tevbe, 112)

 

Hadis-4

 Resûlullah şöyle buyurdu: “Aziz ve celil olan Allah ‘İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, mükâfatını da ben vereceğim’ buyurmuştur. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa: ‘Ben oruçluyum’ desin.” (Buhari, Savm 9)

 


 

Ayet-3

“Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir.” (Bakara, 184)

 

Hadis-3

Resûlullah şöyle buyurdu: “Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir.” (Buhari, Savm, 4)

 


Ayet-2

“O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’ân’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun.” (Bakara, 185)

 

Hadis-2

Resûlullah şöyle buyurdu: “İslam dini beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed (sav)’in Allah’ın Rasulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Buhari, İman 1)

 


Ayet-1 

“Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı”. ( Bakara, 183)

 

Hadis-1

Resûlullah şöyle buyurdu: "Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da bağlanır.”  (Buhari, Savm, 5)

 

Yorumlar

 
Bu yazıya henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapmak için tıklayın.