Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Fitne Karşısında İslami Değerler


Allah'ı ve Rasûlu'nu sevmek, Allah Rasûlu tarafından bizlere iletilen Kur'ân'a ve Rasûl'un yüce örnekliğine riayet etmekle ve bu yolla Allah Rasûlu'ne itaat edip tabi olmakla mümkündür. Nitekim Kur'ân'da "Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın." (Ali İmran, 31) buyrulmaktadır. 

Hollanda'da fitne ateşini yakan Geert Wilders yalnızca dünya Müslümanlarından değil aklı başında bütün insanlardan tepki aldı. Çünkü ateşlenen fitne yalnızca Müslümanları rencide etmemekte aynı zamanda birbirini anlamaya ve saygı duymaya dayalı dünya barışını da sabote etmeye yöneliktir. Kuşkusuz 21. yüzyıl başlarından itibaren bazı çevrelerde gittikçe artan oranda bir İslam ve Müslüman düşmanlığı kendini göstermektedir. Hemen her fırsatta bazı çevreler İslam'a ve İslami değerlere hakarete varan tahrik edici tavır ve tutumlarını ortaya koymakta; bununla bir yandan Müslümanları kışkırtmaya diğer yandan ise dünya genelinde İslam karşıtlığını ve korkusunu bilinçaltına yerleştirmeye çalışmaktadırlar. Bunlar arasında özellikle fanatik dini çevrelerle siyasi aktörler dikkati çekmektedir. Bunların İslam karşıtlığını ve saldırgan tavırlarını yalnızca İslam'a ve Müslümanlara duyulan ve tarihsel korku ve kaygılardan beslenen düşmanca tavırlarla izah etmek mümkün değildir; zira bu çevreler İslam karşıtlıklarını kendi iç dini ve siyasi hesapları açısından da kullanmaktadırlar. Örneğin özellikle Batı Hıristiyan dünyasında sosyo-kültürel alanda dindışılaşmaya dayalı sekülerizmin geleneksel Hıristiyanlığı önemli ölçüde tehdit ettiği, buna karşı İslam'ın küresel bir fenomen olarak dünyanın hemen her tarafında insanlar için bir ilgi ve çekim merkezi olduğu bilinmektedir. Bunu anlamak için örneğin Der Spiegel'in 2007 yılında İslam'ı konu alan sayılarına ve Papa'nın hemen her fırsatta Batı dünyasında sekülerizmin Hıristiyan değerlerini altüst ettiğine dair verdiği sayısız demeçlerine bakmak yeterlidir. Ayrıca Batı'da gittikçe artan yabancı düşmanlığının çeşitli politikacılar için bir fırsat olarak görüldüğü ve bu bağlamda kendilerine politik ikbal elde etmek amacıyla ırkçı duyguları kaşıyan söylemler geliştirdikleri bilinmektedir. Geert Wilders örneğinde olduğu gibi bu ırkçı politikalarda genellikle Müslümanlar hedef alınmaktadır.

İslam'a ve İslam'ın kutsal kitabıyla değerlerine karşı yapılan kışkırtıcı eylemlerin Müslümanlara yönelik amacının dünya Müslümanlarını provoke etmek olduğu; bu çerçevede yaşanacak olaylarla dünya genelinde oluşturulmaya çalışılan İslam karşıtlığı ve korkusuna zemin hazırlanmaya çalışıldığı açıktır. Bu planı bozmanın ve fitneyi boşa çıkarmanın yolu, Müslümanların sağduyularıyla hareket etmelerinden, sevgiyle birbirlerine kenetlenip sahip oldukları üstün değerlerin bilincinde olmalarından ve kendilerine güvenmelerinden geçmektedir. Nitekim tarih boyu İslam düşmanlarının benzeri plan ve desiseleri eksik olmamıştır. Tarih boyu bütün peygamberlere toplumlarındaki azgınlar ve haddini aşanlar hep planlar kurmuşlardır. Bu planlar peygambere ve onun taşıdığı mesaja karşı asılsız itham ve suçlamalardan hakaretlere ve tehditlere kadar geniş bir yelpazede olmuştur. Hatta bununla kalınmamış ve peygamberlerle inananlara karşı seferberlikler ilan edilmiş, inananlar kovulmuş, sürülmüş ve bazen katledilmişlerdir. İslam'ın son peygamberi Hz. Muhammed (sav)'in yaşadığı dönem ve sonrasında da durum değişmemiştir. Cahiliye dönemi Arap toplumundan günümüze değin İslam karşıtları İslam mesajı ve Müslümanlar aleyhine bitmek bilmeyen asılsız suçlamalar, karalama kampanyaları ve desiseler yürütmüşlerdir. Sıklıkla bu kampanyalar Müslümanlara yönelik şiddeti de beraberinde getirmiştir. Ancak Müslümanlar Allah'ın dinine bağlılıkları, üstün ahlaki değerleri ve kendilerine güvenleriyle bu kampanyaları genelde boşa çıkarmışlar; gerek sahip oldukları üstün değerlerle gerekse tarih boyu farklılıklarla barış içinde bir arada yaşama konusunda ortaya koydukları tarihsel tecrübe ile bütün insanlık için eşsiz örnekler üretmişlerdir.

Günümüzde de İslam karşıtı kampanyalara karşı Müslümanların yapmaları gereken en temel şey İslam'ın temel değerlerine sıkıca bağlanmaktır. Bu değerlerinin başında Allah ve Rasûlu gelmektedir. Allah'ı ve Rasûlu'nu sevmek, Allah Rasûlu tarafından bizlere iletilen Kur'ân'a ve Rasûl'un yüce örnekliğine riayet etmekle ve bu yolla Allah Rasûlu'ne itaat edip tabi olmakla mümkündür. Nitekim Kur'ân'da "Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın." (Ali İmran, 31) buyrulmaktadır. Dünya genelinde Müslümanların Allah ve Peygamber sevgisinde bir araya gelmeleri ve başta Kur'ân ve Sünnet olmak üzere İslami değerlere bağlı kalarak İslam'ın tartışılmaz üstünlüklerini insanlara anlatmaları, İslam karşıtı bütün fitne girişimlerini boşa çıkaracaktır.


  • fitne, islam, islam düşmanlığı, geert wilders, sekülerizm, hıristiyanlık, hz.muhammed, islam mesajı, hz. muhammed, şinasi gündüz
 

Yorumlar

 
Bu yazıya henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapmak için tıklayın.