En Büyük Mucize: Kur’ân-ı Kerîm

 
01.03.2011, Salı

Kur'ân Okurken Nelere Dikkat Edilmeli?

Dosyalar / En Büyük Mucize: Kur’ân-ı Kerîm / Doç. Dr. Murat Sülün

Kur’ân-ı Kerim her türlü laubalilikten uzak, tarihsel kültür ve gelenek bir tarafa atılıp insanların kınamalarına kulak asmaksızın, zihnî meşgalelerden mümkün mertebe uzaklaşarak ve ayetlerin manası üzerinde yoğunlaşarak okunmalı...

devamını oku

Kur'ân-ı Kerim Kime Nasıl Hitap Eder -II. BÖLÜM-

Dosyalar / En Büyük Mucize: Kur’ân-ı Kerîm / Dr. Emine Gümüş Böke

Kur’ân’ın ilk muhatapları olan Mekkeliler, putperest idiler. Mekke’de umumi putlardan başka her ailenin kendi evinde taptığı özel putu vardı. Putperestlik ruhlarına o kadar işlemişti ki putları Allah katında şefaatçi olarak benimsiyorlar ve onlara kulluk...

devamını oku 03.10.2010, Pazar

Kur'ân-ı Kerim Kime Nasıl Hitap Eder -I. BÖLÜM-

Dosyalar / En Büyük Mucize: Kur’ân-ı Kerîm / Dr. Emine Gümüş Böke

Kur’an-ı Kerim, insanlığın hidayeti...

devamını oku 03.10.2010, Pazar

Kur'ân

Kur’ân ile yaşamış, Kur’ân ile izzet ve şeref kazanmış, Kur’ân ile yükselmiş, Kur’ân ile medeniyetler kurmuş, Kur’ân ile cihana örnek olmuş, Kur’ân ile dünyaya adalet dağıtmış, Müslüman bir milletin torunları; bugün bir çözülme, bir bunalım içine düşmüşse bunun sebebi tek ifade ile “Kur’ân’dan uzaklaşmak” tır.

devamını oku 20.09.2010, Pazartesi

Kur'ân'la Yaşamak

Dosyalar / En Büyük Mucize: Kur’ân-ı Kerîm / Prof. Dr. M. Emin Özafşar

Kur’ân-ı Kerim hayatın bizzat kendisi ve özünde olduğu için tarihin akışını değiştirmiştir. Çünkü Kur’ân-ı Kerim’i tarih boyunca yazılı bir kitap gibi görmeyen Müslümanlar onu âdeta kendileri gibi canlı, diri ve hareketli bir varlık olarak hissetmişlerdir.

devamını oku 02.08.2010, Pazartesi

Peygamberimiz Hayatta İken Kur'ân-ı Kerim'in Korunmasına Yönelik Faaliyetler

Dosyalar / En Büyük Mucize: Kur’ân-ı Kerîm / Dr. Emine Gümüş Böke

Kutsal kitaplardaki tahrife karşı, Kur’ân’ın aslını muhafaza etmiş olması, bu korunmuşluğun önemini daha çok arttırmıştır. Elbetteki bunun sebebini Allah’ın “Doğrusu Kitâb’ı biz indirdik, onun koruyucusu da biziz” vaadinde aramak gerekmektedir.

devamını oku 02.08.2010, Pazartesi

Kur'ân Öğretimi

Kitaplı dinlerin en büyüğü ve sonuncusu olan İslamiyet’e göre, imanın temel şartlarından biri de kitaplara iman ilkesidir. Kitaba iman, onu okuyup anlamayı, her hususta onun emir ve yasaklarına uymayı ve uygulamayı da birlikte getirir.

devamını oku 02.08.2010, Pazartesi

İlk Muhatabının Dilinden Kur'ân

Dosyalar / En Büyük Mucize: Kur’ân-ı Kerîm / Prof. Dr. İ. Hakkı Ünal

Hz. Peygamber şöyle buyurur: “Her peygambere mutlaka, (vuku bulduğunda) iman edilen mucizeler verilmiştir. Bana verilen (mucize) ise Allah’ın bana vahyettiği (Kur’ân) dır. Kıyamet günü, (diğer peygamberler içinde) bağlıları en fazla olanın ben olacağımı umuyorum.” (Buhârî, İ’tisâm,1)

devamını oku 02.08.2010, Pazartesi

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin