Kimdir

 

Kur'ân Peygamber'in Ümmi Olduğunu Söylüyor

Hz. Muhammed / Kimdir / Muhammed Raşid

Kur'ân'a göre Hz. Peygamber'in ümmi oluşunun anlatıldığı ve aksi iddiaların reddedildiği yazı.

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Rahmet ve Şefkati Herkesi Kuşatmıştı

 Hz. Peygamber'in nasıl ve ne ölçüde bir rahmet "Biz seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik."  olduğunu anlamak için O'ndan önceki dünyanın durumunu gözden geçirmek gerekir. Tarihen sabittir ki o gün, dünyanın bir çok yöresinde..

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Hz. Peygamber Ümmi miydi?

Hz. Muhammed / Kimdir / Prof. Dr. Ahmet Önkal

Hz. Peygamber'in hayatı boyunca okuma ve yazmayı bilip bilmediği, öteden beri tartışılmış bir meseledir. Elimizde bu konuya kesin ve son çözüm oluşturacak açık bir nass bulunmadığından bu tartışmalar günümüze kadar uzayıp..

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Gönülden Dile Muhabbeti Terennüm: Esma vü Evsafü'n-Nebî

Hz. Muhammed / Kimdir / Prof. Dr. İbrahim Hatipoğlu

Yüce Rabbimiz Hâlik-i Zülcelâl Hazretleri kainatı hiç yokken var edendir, onu donatan, ardından da en mükemmel varlığı; insanı yaratandır. Kendisine kulluk etmek üzere yarattığı insana merhametinin bir neticesi ve nişanesi olarak kitaplar..

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Dr. Hilal Kazan'dan Zarif Bir Esma-i Nebî Hattı Daha

Hz. Muhammed / Kimdir / Sonpeygamber.info-Özel

Geçtiğimiz haftalarda Dr. Hilal Kazan'ın Esma-i Nebî hattını sizlere sunmuştuk. Bu hafta ise Hilal Kazan'ın sülüs nesih yazı biçimiyle kaleme alınmış yeni bir Esma-i Nebî levhasını sizlerle buluşturuyoruz.

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Hz. Peygamber'i Böyle Anlattılar

Hz. Muhammed / Kimdir / Sonpeygamber.info

Resmedilmemiş bir peygamberi vahyin rehberliğinde gelişen kişiliği, yaşam tarzı ve davranışlarıyla anlama ve anlatma zorluğu İslam kültür ve sanatında çok farklı türlerin gelişmesine imkan tanımış, tezahürleri farklı da olsa tüm Müslümanlar ortak bir duyguyu, Peygamber sevgisini bu vesilelerle..

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Başkalarının Beden Dilini Okuması Açısından Hz. Peygamber

Hz. Muhammed / Kimdir / Doç. Dr. Mahmut Kavaklıoğlu

Tebliğ, Yaratıcıdan alınan ilahî öğretiyi insanlara ulaştırma görevidir. Bu, sadece ulaştırmayı değil, aynı zamanda açıklama ve bir pratik olarak sunmayı da içine alır. Her ne kadar Rasûl'e görevinin sadece ulaştırmak olduğu, daha ötesinin kendi insiyatifinde bulunmadığı hatırlatılıyorsa da tebliğden maksat..

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Hilye Nedir?

Hz. Muhammed / Kimdir / Sonpeygamber.info-Özel

Asırlar boyunca hilyeler, şemail eserleriyle birlikte Hz. Peygamber'in aziz hatırasını yaşatma ve O'nun örnek kişiliğini sonraki nesillere aktarma konusunda önemli bir işlevi yüklenegelmişlerdir. Tür olarak zaman zaman birbirlerine karıştırıldıkları da görülen şemail ve hilyelerin..

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Hat Sanatında Hilye-i Şerif

Hz. Muhammed / Kimdir / Prof. Dr. M.Uğur Derman

İslam inancı, putlaştırılabilecek kimselerin tasvirlerinden şiddetle kaçınmıştır. Bu sebeple, bir kaç asılsız minyatür dışında hiç kimse Rasûlullah'ın resmini çizmeye cesaret edememiştir. Hıristiyan âleminde Hz. İsa için uygulandığı gibi hayalî bir resim yapmaktansa, sahih tariflerden hareketle..

devamını oku 25.09.2009, Cuma

Hz. Peygamber'in Şemaili

Hz. Muhammed / Kimdir / Prof. Dr. Ali Yardım

Şemail, kelime yapısı bakımından 'şimal'in çoğuludur. Arapça'da, bu kökten türeyen kelimelerin birbirinden farklı, hatta birbirine zıt değişik manaları vardır. Bu nüanslardan birisi de; huy, tabiat, karakter, hal ve hareket, tavır ve davranış anlamıdır. Şimal'in bu manalarda..

devamını oku 25.09.2009, Cuma

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin