Hz. Muhammed

 

Kutsal Kitaplarda Hz. Muhammed (sav)`in Müjdelenmesi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Dr. Lejla Demiri


Kur’ân âyetlerinin etkisiyle Müslüman yazarlar, Ehl-i Kitab ile tartışma ve diyaloglarında yine onlara ait kutsal metinleri okuyup İslam’a uygun bir şekilde yorumlamaktan oluşan bir savunma yöntemi geliştirmişlerdir. 

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Ashabın Kur'ân'ı Ezberleme ve Yazmadaki Gayretleri

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Yrd. Doç. Dr. Muhittin Akgül


Hz. Peygamber’in davetini başarıya ulaştıran etkenlerin başında, bizzat kendisinin, davet ettiği dine samimiyetle bağlanması ve bu dinin prensiplerini kendi hayatında uygulamış olması gelmektedir. Gerçekten O, İslam'ın insanlara...

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Kur'ân'ın Yazıya Geçirilmesi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Yrd. Doç. Dr. Muhittin Akgül


Allah Rasûlü, meleğin kendisine getirmiş olduğu vahyi ezberliyor, sonra vahiy katiplerinden birisini çağırtarak, gelen kısmı, ait olduğu yeri de kendisi belirterek yazdırıyordu. Vahiy katipleri vahyi tabaklanmış deri, hurma dalları...

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Vahiy Alma ve Uygulamada Hz. Peygamber'in Rolü

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Doç. Dr. Cağfer Karadas


Hz. Peygamber’in vahyi alışı ve onu insanlara ulaştırması dışında ilahî mesajın gerçek hayata nasıl tatbik edeceğini öğretmek gibi bir görevi de olmuştur. Zaten peygamberin insanlardan seçilmesinin hikmeti de bu olsa gerektir.

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Son Peygamber'in Mucizeleri

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Yrd. Doç. Dr. M.Sadık Hamidi-Elif Eryarsoy Aydın


Kur'ân şiir olmadığı gibi, nesir de, baştan sona kadar kafiyeli seci' de değildir. O başlı başına eşine rastlanmayan ilahî bir metindir. Bu sebeple Araplar emsalini görmedikleri için onun karşısında aciz kalmışlar...

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Veda Hutbesi (Tam Metin)Allah'a hamd olsun. O'nu över, O'na şükrederiz. O'ndan medet umarız. O'ndan bağışlanma dileriz, tevbe ederek O'na ita­ate yöneliriz. Nefislerimizin kötülük telkin­lerinden ve kötü ameller işlemesinden Al­lah'a sığınırız. Allah kime doğruyu gösterirse..

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Hz. Muhammed (sav)’in Örnek Kişiliği Bağlamında Daveti

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. İbrahim Sarıçam


Hz. Peygamber’in davetini başarıya ulaştıran etkenlerin başında, davet ettiği dine bizzat samimiyetle bağlanması ve bu dinin prensiplerini kendi hayatında uygulamış olması gelmektedir.

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Hz. Peygamber'in Tebliğinde Asgari Müşterek ve Ortak Değer

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Ali Akyüz


Hz. Peygamber'in tebliğinde asgari müşterek ve ortak değerler üzerine yazı.

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Rasûlullah'ın Hayber Yahudilerini İslam'a Davet MektubuRasûlullah'ın Hayber Yahudilerini İslam'a Davet Mektubu'nun bulunduğu yazı.

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Hz. Peygamber’i Neden Sevmeliyiz?

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Mevlüt Güngör


Yüce Allah, Hz. Peygamber’i bize en ideal bir örnek olarak göstermekte ve kendi zatını gerçekten sevenleri bu sevgilerini ispat etmek için Resulüne itaate davet etmektedir. Başka bir vesileyle de bu itaatin kuru bir itaat değil, içten gelen bir itaat olmasını istemektedir.

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

İnsanlığın Peygamberliğe İhtiyacı

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Mevlüt Uyanık


İnsanlığın peygamberliğe olan ihtiyacını ve peygamberlikle ilgili birtakım kavramları açıklayan yazı.

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

İnciller ve Kur'ân'da Hz. İsa'nın İnsan ve Peygamber Oluşu

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Doç. Dr. Remzi Kaya


İnciller ve Kur'ân'da Hz. İsa'nın insan ve peygamber oluşunu anlatan yazı.

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Peygamber'e Saygı Göstermenin Önemi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Bekir Topaloğlu


Hz. Peygamber'e saygı göstermenin önemini anlatan yazı

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

İslam Düşünce Tarihinde Hatm-i Nübüvvet Meselesi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Metin Yurdagür


İslam Düşünce Tarihinde Hatm-i Nübüvvet Meselesi'nin anlatıldığı yazı.

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Peygamberlik Müessesi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof.Dr.Bekir Topaloğlu - Yusuf Şevki Yavuz - İlyas Çelebi


Peygamberlikle ilgili nübüvvet, vahiy, peygamberlik müessesesine iman, peygamberlerin özellikleri ve görevleri gibi kavramları anlatan yazı.

devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma