Sahabiler

 

Portre: Ensar önderlerinden Hz. Sa'd b. Muaz (ra)

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Sahabelerden Hz. Sa’d b. Muaz (r.a.)'nın bir portresi.

devamını oku 26.10.2011, Çarşamba

Muhaddis, Müfessir ve Fakih Sahabi: Abdullah bin Mes'ud

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Abdullah b. Mes’ud (r.a.) Mekke’de dünyaya geldi. Babası Kureyş’in kollarından Benî Zühre’ye sığınmış olan aslen Hüzeyl kabilesine mensup fakir bir kişiydi. İbn Mes’ud (r.a.)’un gençliği ve çocukluğu hakkında kaynaklarda bilgi mevcut değildir.

devamını oku 04.07.2011, Pazartesi

Fakih, Muallim ve Komutan Sahabi: Muaz Bin Cebel

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Muaz b. Cebel (r.a.) milâdî 601 veya 603 tarihinde dünyaya geldi. Eski adı Yesrib olan Medine’de yaşayan Güney Arabistan asıllı iki Arap kabilesinden biri olan Hacrec’in Benî Udey koluna mensuptur. I. Akabe Biatı’ndan sonra Hz. Peygamber  tarafından İslâm dinini yaymak üzere..

devamını oku 03.06.2011, Cuma

Dihye B. Halîfe El-Kelbî

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Aslen Güney Arabistan kaynaklı olup daha sonra Şam bölgesini yurt edinen Kelb kabilesine mensup bulunan, bu sebeple Kelbî nisbesiyle meşhur olan Dihye b. Halîfe (r.a.)’nin hicretten önceki hayatı hakkında kaynaklarımızda yeterli bilgi bulunmamaktadır.

devamını oku 01.02.2011, Salı

Peygamber Eğitiminde Yetişen Genç Sahabilerden Bazılarını Tanıyalım

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Bünyamin Erul

 "Rasûlullah'ın peygamberliğini isbat için hiçbir mucize olmasa dahi, sadece O'nun (sav) ashabı bile (bunun isbatına) yeter."

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Ashab-ı Suffe

Ashab-ı Suffe, Arapça “sahipler, arkadaşlar” manalarına gelen “ashab” kelimesiyle, “eyvan, sed, sofa” gibi manalara gelen “suffe” kelimesinden oluşmuş bir tabirdir. Medine’ye hicretten sonra Hz. Peygamber’in Medine’deki mescidine bitişik gölgelikte barınan ve ilim tahsili ile uğraşan sahabilere verilen genel isimdir.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Muksirûn

Muksir, Arapça, “sayıca çok olmak, artmak” anlamına gelen “kesret” kelimesinden türeyen bir kelime olup çoğulu “muksirûn”dur. Muksirûn terimi, hadis ilmi açısından, binin üzerinde hadis rivayet eden sahabileri ifade etmektedir.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Muhacir

Muhacir, “bir yeri terkeden, ülkesinden ayrılıp başka bir yere göç eden kişi” manasına gelir. Çoğulu olan “Muhacirun” ise, terim olarak, Hz. Peygamber’in İslam’ı tebliğ etmeye başlamasından sonra O'na iman eden, iman ettiği için de Mekkeli Müşriklerin..

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Ensar

Ensar, Arapça “çok yardım edenler” manasındadır. Bu topluluktan bir kişiyi ifade etmek üzere “Ensarî” kelimesi kullanılır. Terim olarak ise Ensar, Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri zaman Hz. Peygamber ve Muhacirlere kucak açıp tüm imkanlarıyla onlara yardım eden Medineli Müslümanları ifade eder.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Ehl-i Bedir

Ehl-i Bedir (Ashab-ı Bedir), hicretin 2. senesinde Müslümanlarla Mekkeli Müşrikler arasında Bedir mevkiinde meydana gelen ve İslam Tarihinin ilk büyük savaşı olarak bilinen Bedir Savaşına katılan sahabîlere verilen genel isimdir. Bedir Savaşı ikinci hicrî yılın Ramazan ayının on yedisinde cereyan etmiştir.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin