Sahabe

 

Hz. Peygamber'in Şairi Hassân b. Sâbit

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


"Hassân’ın fıtrî kabiliyetini ve ilhamını Rûhul kudüs teyit ediyor”  ...


devamını oku 30 Mart 2015 Pazartesi

Fakih, Müfessir ve Muhaddis Sahabi Abdullah b. Abbas

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


İbn Abbas’ın ilim öğrenme gayretlerini gören Allah Rasûlü (sav), “Allah’ım, ona Kitab’ı öğret ve dinde mütehassıs kıl” diye duada bulunmuştur.


devamını oku 12 Ocak 2015 Pazartesi

Hz. Peygamber'e Hizmetiyle Tanınan Sahabi Enes b. Mâlik (ra)

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


Enes b. Mâlik (ra) bu andan itibaren Hz. Peygamber’in vefatına kadar on yıl boyunca hizmetinde bulundu...


devamını oku 15 Aralık 2014 Pazartesi

Hz. Peygamber'in Müezzinlerinden İbn Ümmü Mektûm

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


İslamiyet'te özürlülerle ilgili çeşitli hükümlerin belirlenmesi İbn Ümmü Mektûm (ra) vesilesiyle mümkün olmuş...


devamını oku 17 Kasım 2014 Pazartesi

Ensarın Efendisi Ubey b. Ka'b

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


Ubey b. Ka‘b (ra) Ensar’ın önde gelen âlimlerinden biri olarak kabul edilir...


devamını oku 10 Kasım 2014 Pazartesi

Medine'de İlk Seriye Komutanı Sahabi Abdullah b. Cahş

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


...Uhud savaşına katılarak burada pek çok kahramanlık örneği sergilemiştir. Bu sebepledir ki, ashap kendisine “El-Mücâhidü fillah” = Allah yolunun mücahidi” adını vermiştir.


devamını oku 27 Ekim 2014 Pazartesi

İlklerin Takipçisi: Ümmü'l Fadl (r.anha)

Sahabe / Sahabiler / Gülşen Gazel


Asıl adı Lübabe binti Haris olan...


devamını oku 13 Ekim 2014 Pazartesi

İlk İslam Şehitlerinin Oğlu Ammâr b. Yâsir

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


“Ammâr’ı azgın bir topluluk öldürecek, Ammâr onları cennete çağırırken, onlar ise Ammâr’ı cehenneme davet ederler.” 


devamını oku 23 Eylül 2014 Salı

Vahiy Kâtibi Âlim Sahabi Zeyd b. Sâbit

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


Abdullah b. Abbas (ra) toplumda sahip olduğu yüksek sosyal mevkiine rağmen Zeyd (ra)’in evine gelir, ondan ilim almaya çalışırdı. Niçin böyle davrandığı kendisine sorulduğunda da "İlim gelmez, ilme gidilir" cevabı verirdi.


devamını oku 1 Eylül 2014 Pazartesi

Hz. Peygamber'in Eşi: Hz. Zeyneb Bint Cahş (r.anha)Peygamber'in hala kızı Zeyneb b. Cahş...


devamını oku 25 Ağustos 2014 Pazartesi

İki Hicret Sahibi: Esma b. Umeys (r.anha)

Sahabe / Sahabiler / Gülşen Gazel


Esma binti Umeys, Peygamberimiz’in eşi...


devamını oku 11 Ağustos 2014 Pazartesi

Hz. Peygamber'in Mısır Kralına Gönderdiği Davet Elçisi Hâtıb b. Ebû Beltea

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


Cahiliye devrinde şairliği ile tanınan Hâtıb (ra) ilk Müslümanlardandır. Kuvvetli bir hitabete ve ikna edici bir konuşma kabiliyetine sahipti....


devamını oku 31 Temmuz 2014 Perşembe

Dadıların En Hayırlısı: Ümmü Eymen (r.anha)

Sahabe / Sahabiler / Gülşen Gazel


Ümmü Eymen (r.anha), yaşamını Peygamberimiz’in en yakınında geçiren sahabe kadınlardan biridir.


devamını oku 26 Mayıs 2014 Pazartesi

Hz. Addâs'ın Müslümanlığı Kabulü Bakımından Taif Seferi'nin Önemi

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Ünal Kılıç


Hz. Addâs'ın Müslüman olması Hz. Peygamber'in Taif'ten tamamen eli boş dönmemesi bakımından olduğu kadar dönüş yolunda yaptığı duanın kabul edildiğini görmesi yönüyle de önemli bir hadisedir.


devamını oku 5 Mayıs 2014 Pazartesi

Âlim Sahabi Abdullah b. Ömer

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


Hz. Peygamber’in hanımlarından Hafsa (r.ah.) ile ana-baba bir kardeştir. Abdullah b. Ömer (ra), babası ile birlikte İslâm’a dahil oldu.


devamını oku 5 Mayıs 2014 Pazartesi