Sahabe

 

Ezvac-ı Tahirat'tan Hz. Mariye (r.anha)Mâriye bint Şem’ûn el-Kıbtiyye (ö. 16/637), Hz. Peygamber’in cariyesi.


devamını oku 10 Mart 2013 Pazar

Hz. Peygamber'in Şairi ve Mûte Şehidi Abdullah b. Revâha

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


Etkili bir şair, hatip, aynı zamanda büyük bir asker olması sebebiyle Abdullah b. Revâha (ra), yaşadığı dönem boyunca Hz. Peygamber 'in hususi teveccüh ve itimadına mazhar olarak ashab-ı kiram arasında temayüz etmiş...


devamını oku 3 Mart 2013 Pazar

Ebû Saîd el-Hudrî (ra)

Sahabe / Sahabiler / Raşit Küçük


Genç sahabilerin en fakihi...


devamını oku 4 Şubat 2013 Pazartesi

Cennetle Müjdelenen Sahabelerden Said b. Zeyd

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


Hz. Peygamber, Said b. Zeyd’i (ra) hayatta iken cennetle müjdelediği sahabe (aşere-i mübeşşere) arasında saymıştır.


devamını oku 9 Kasım 2012 Cuma

Rum Diyarından İlk Müslüman Sahabi Suheyb b. Sinan

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


 

Suheyb (ra), Ammâr b. Yâsir (ra) ile birlikte Dâru’l-Erkam’da Hz. Peygamber’in huzuruna çıkmış ve burada Müslümanlığını açıklamıştır.

 

devamını oku 24 Eylül 2012 Pazartesi

Hz. Peygamber'in Manevi Torunu Üsâme b. Zeyd

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


Ashap arasında Üsâme (ra) Allah Rasûlü (sav)’nün sevgilisi (Habîbü’n-Nebi) olarak tanınmıştır...


devamını oku 23 Eylül 2012 Pazar

Âlim ve Devlet Adamı Sahabe Ebû Mûsâ El-Eşarî

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


Ebû Mûsâ (ra) politik hayatta olduğu kadar ilmî kişiliğiyle de temayüz etmiş sahâbîlerdendir. 


devamını oku 21 Eylül 2012 Cuma

Şamlılara İslam’ı Öğreten Sahabi Ebu’d-Derdâ

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


Hz. Peygamber'in Ebu’d-Derdâ hakkında, "ümmetimin en âbidi ve en müttakısi", "bu ümmetin hâkimi" gibi takdir bildiren ifadeler kullandığı rivayet edilmektedir...


devamını oku 13 Eylül 2012 Perşembe

Sahabe

Sahabe / Sahabiler / Dr. Mehmet Efendioğlu


Arapça bir kelime olan sahabi, lügat anlamı itibarıyla dost ve arkadaş demektir. Terim olarak ise “Hz. Peygamber’i gören, O'na iman edip kendisiyle birlikte hareket eden ve bu inancını koruyarak vefat eden kimse” manasında kullanılır. Çoğulu “sahabe” ve “ashab” şeklinde gelmektedir.


devamını oku 6 Eylül 2012 Perşembe

Müminlerin Annesi: Hz. Safiyye (r.anha) "Eşi Muhammed, babası Harun, amcası Musa" olan Hz. Safiyye...


devamını oku 4 Eylül 2012 Salı

Ali Ural'ın Kaleminden Sahabe Portreleri

Sahabe / Sahabiler / Editör


Şair ve yazar A. Ali Ural, Sonpeygamber.info Web Portalı için Sahabe-i Kiram'ı, Hz.Peygamber`in yörüngesinde O`nun nurunu yansıtan peygamber arkadaşlarını yazıyor. 


devamını oku 25 Haziran 2012 Pazartesi

Ebû Zer el-Gıfârî

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


Ebû Zer (ra), gizli davetin gerçekleştiği ve Müslüman olanların ancak Mekke’nin uzak vadilerinde toplanıp ibadet edebildikleri bir dönemde Kâbe’ye giderek İslam’a girdiğini herkese açıklama cesaretini gösterdi.


devamını oku 1 Haziran 2012 Cuma

Es'ad bin Zürâre (ra)

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


Ebû Umâme olarak da tanınan Es‘ad b. Zürâre (ra), Medine’yi yurt edinmiş olan Güney Arabistan menşeli iki büyük kabileden Hazrec kolunun Neccaroğulları’na mensuptur. Neccaroğulları ailesi, dedesinin annesi sebebiyle Hz. Peygamber ile akrabadır.


devamını oku 29 Mayıs 2012 Salı

Sabırlı ve Zarif Eş: Hz. Muhammed (sav)Bu yazımızda, Hz. Muhammed (sav)’in muhterem hanımları Ezvac-ı Tahirat’la ilişkilerindeki güleryüzlü, sabırlı, vefalı ve zarif karakterini tekrar hatırlatacak tablolara göz atacağız.
devamını oku 14 Mayıs 2012 Pazartesi


Hz. Peygamber'in Hanımı Ümmü Seleme (r.anha)Doç. Dr. Adem Apak, Ezvâc-ı Tarîrat'tan Ümmü Seleme (r.anha)'yi analtıyor...


devamını oku 12 Mart 2012 Pazartesi