Muhaddis, Müfessir ve Fakih Sahabi: Abdullah bin Mes'ud

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Abdullah b. Mes’ud (r.a.) Mekke’de dünyaya geldi. Babası Kureyş’in kollarından Benî Zühre’ye sığınmış olan aslen Hüzeyl kabilesine mensup fakir bir kişiydi. İbn Mes’ud (r.a.)’un gençliği ve çocukluğu hakkında kaynaklarda bilgi mevcut değildir.

devamını oku 04.07.2011, Pazartesi

Fakih, Muallim ve Komutan Sahabi: Muaz Bin Cebel

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Muaz b. Cebel (r.a.) milâdî 601 veya 603 tarihinde dünyaya geldi. Eski adı Yesrib olan Medine’de yaşayan Güney Arabistan asıllı iki Arap kabilesinden biri olan Hacrec’in Benî Udey koluna mensuptur. I. Akabe Biatı’ndan sonra Hz. Peygamber  tarafından İslâm dinini yaymak üzere..

devamını oku 03.06.2011, Cuma

Müminlerin Bilge Annesi ve Fakih Kadınların Öncüsü: Hz. Aişe (ra)

Sahabe / Hz. Peygamber'in Eşleri (Ezvac-ı Tahirat) / Prof. Dr. Abdullah Kahraman

Kur’an’a göre Hz. Peygamber’in hanımları müminlerin anneleridir. Peygamber hanımı olmanın da farklı bir sorumluluğu vardır. Hz. Peygamber’in hanımları arasında Hz. Aişe müstesna bir yere sahiptir. O, ilmî şahsiyeti ve sosyal faaliyetleriyle ön plana çıkmış..

devamını oku 09.05.2011, Pazartesi

Hz. Peygamber'in Eşi; Ümmü Habîbe

Asıl adı Remle olup ilk çocuğunun adı sebebiyle Ümmü Habîbe ismiyle tanınmıştır. Mekke’nin en önemli kabilelerinden olan Beni Ümeyye’ye mensup Ebu Süfyan’ın kızıdır. Annesi de aynı sülaleden Ebu’l-Âs’ın kızı Safiyye’dir.

devamını oku 22.03.2011, Salı

Dihye B. Halîfe El-Kelbî

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Aslen Güney Arabistan kaynaklı olup daha sonra Şam bölgesini yurt edinen Kelb kabilesine mensup bulunan, bu sebeple Kelbî nisbesiyle meşhur olan Dihye b. Halîfe (r.a.)’nin hicretten önceki hayatı hakkında kaynaklarımızda yeterli bilgi bulunmamaktadır.

devamını oku 01.02.2011, Salı

Hz. Peygamber'in Eşi Hz. Sevde

Hz. Sevde (r.anha) dinine son derece bağlı bir hanımdı. Nitekim Hz. Aişe onun hakkında “Kadınlardan en çok kendisine benzemeyi sevip arzuladığım Sevde binti Zem'adır." demiştir. Hz. Sevde’nin, sadaka vermeyi çok sevdiği rivayet edilir. Nitekim bir defasında Hz. Ömer  kendisine bir torba dolusu..

devamını oku 19.10.2010, Salı

Hz. Peygamber'in İlk Eşi: Hz. Hatice (r.anha)

Hz. Hatice (r.anha) miladi 556 yılında Mekke'de doğdu. Babası Kureyş’in Esedoğulları kabilesinden Huveylid, annesi ise yine Kureyş’e mensup Âmiroğulları’ndan Fatıma bint Zaide b. Cündeb’dir. Üstün iffeti sebebiyle İslam’dan önce “Tâhire” lakabıyla tanınmış, daha sonra Allah Rasûlü’nün en büyük hanımı olması hasebiyle “Kübra” olarak künyelenmiştir.
 

devamını oku 02.08.2010, Pazartesi

Cennetle Müjdelenen Sahabeler (Aşere-i Mübeşşere)

Cennetle müjdelenen 10 sahabe üzerine.

devamını oku 28.09.2009, Pazartesi

Peygamber Eğitiminde Yetişen Genç Sahabilerden Bazılarını Tanıyalım

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Bünyamin Erul

 "Rasûlullah'ın peygamberliğini isbat için hiçbir mucize olmasa dahi, sadece O'nun (sav) ashabı bile (bunun isbatına) yeter."

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Ashab-ı Suffe

Ashab-ı Suffe, Arapça “sahipler, arkadaşlar” manalarına gelen “ashab” kelimesiyle, “eyvan, sed, sofa” gibi manalara gelen “suffe” kelimesinden oluşmuş bir tabirdir. Medine’ye hicretten sonra Hz. Peygamber’in Medine’deki mescidine bitişik gölgelikte barınan ve ilim tahsili ile uğraşan sahabilere verilen genel isimdir.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin