Siyer Yazıcılığı (IV. Bölüm)

Siyer / Siyer Yazıcılığı Hakkında / Dr. Nihal Şahin Utku

Toplumların dönüşüm ihtiyacı ortaya çıktıkça, dış kültürlerle irtibatları arttıkça, sosyal ve siyasi...

devamını oku 03.10.2010, Pazar

İSLAM ÖNCESİ DÖNEMDE ARABİSTAN -II-

Siyer / İslam Öncesi Arabistan / Dr. Nihal Şahin Utku

Coğrafya ve Dini Durum
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Son Peygamber Hz. Muhammed (sav)'in insanlığa tebliğ ettiği dini ve bu dinin toplum üzerindeki etkilerini anlamak için, Hz. Peygamber'in içinde doğup yetiştiği çevrenin etnik, coğrafi, sosyal, kültürel, iktisadi ve dinî özelliklerinin ana hatlarıyla bilinmesi zaruridir.

devamını oku 25.09.2009, Cuma

2 - Hz. Peygamber'in Soyu

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Hz. Peygamber’in soyu yirmi birinci kuşaktan atası olan Adnân vasıtasıyla Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’e dayanmaktadır. Bu sebeple Hz. Peygamber’in soyunun da mensup olduğu Kuzey Araplarına İsmâilîler veya Adnânîler gibi isimler de verilmek...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

3 - Hz. Muhammed (sav)'in Doğumu

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Hz. Peygamber Arap yarımadasının batısındaki Hicaz bölgesinde yer alan Mekke şehrinde dünyaya geldi. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bunun sebebi o sırada Araplar arasında belirli bir takvimin kullanılmamasıdır.

devamını oku 25.09.2009, Cuma

4 - Hz. Muhammed (sav)'in Çocukluğu ve Gençliği

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Hz. Muhammed (sav) doğumunun ardından bir süre annesi Âmine’nin yanında kalmış, daha sonra âdet olduğu üzere sütanneye verilmiştir. Çocukların sütanneye verilmesinde temel sebep çocukların şehir yerine daha sağlıklı olan çöl havasında büyümelerini...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

5 - Hz. Muhammed (sav)'in Hz. Hatice ile Evlenmesi

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Hz. Hatice, Kureyş’in ileri gelenlerinden Huveylid b. Esed’in kızı olup soyu dedelerinden Kusay’da Hz. Muhammed (sav)’in nesebi ile birleşir. Hz. Peygamber’den önce iki defa evlilik yapmış olan Hz. Hatice soylu, güzel ve zengin bir hanımdı. İkinci kocasının ölümünden...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

6 - Kâbe Hakemliği

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Hz. Muhammed (sav)’in otuz beş yaşlarında iken gerçekleştirilen Kâbe tamiri sırasında Kureyşliler arasında yaptığı hakemlik önemli bir mahiyet taşımaktadır. Milâdî 605 yılında Kureyşliler, yangın ve sel baskınlarından zarar gördüğü için Kâbe’yi yeniden inşâ...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

7 - İlk Vahyin Gelişi

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Hz. Muhammed (sav)’in Allah tarafından peygamberlikle görevlendirilişi kırk yaşında olmuştur. Kâbe’nin tamiri ve Hacerülesved’in yerine konulmasından sonra onun, Allah hakkında düşünmeye, O’na nasıl iman ve ibadet edileceğini araştırmaya...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

8 - Vahyin Kesilmesi

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

İlk vahyin ardından bir süre vahiy kesintiye uğradı. İlk vahyin ağırlığı ve zorluğu henüz tam ortadan kalkmamışken vahyin kesilmesi Hz. Peygamber’i endişeye sevketti. Sık sık Hira mağarasına gidiyor ve Cebrâil’in gelmesini gözlüyordu, fakat...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

9 - İlk Müslümanlar

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Hz. Peygamber o andan itibaren çevresindeki insanları İslâm dinine davet etmeye başladı. Bu davet üç yıl kadar gizlice sürdü. Hz. Hatice’nin ardından yakın dostu Ebû Bekir, Ali b. Ebû Tâlib ve Zeyd b. Hârise, kızları Zeyneb, Rukıyye ve Ümmü Külsûm...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin