Bir Hadis Bir Yorum

 

Sevdiğinizi Söyleyin

İnsan, ilişkileriyle var olan ve hayatını bu ilişkiler çerçevesinde anlamlandıran bir varlık. İnsanın sosyal çevresiyle bağının niteliği ve kalitesi, İslam'ın bireysel planda nihaî hedefi olan dünya ve ahiret saadetinin anahtarı konumundadır.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Allah'ın Ölçüsü

Sonpeygamber.info / Bir Hadis Bir Yorum / Prof. Dr. İ. Hakkı Ünal

Ebu Hureyre (ra)'den nakledilen bir hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdular: "Allah sizin suretlerinize (görünüşünüze) ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar."

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Çarpışmasız Cihad Hac

Müslüman, iman ve ibâdet hayatı ile çok yönlü, yaygın, sürekli ve gerçek bir cihadı yaşamaktadır. Nitekim, Peygamber Efendimiz, bu hadis-i şerifte Hac ve umre'yi "çarpışmasız cihad" olarak nitelemektedir.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Peygamber Rehberliğinde Çocuk Eğitmek

Bu hadise, Hz. Peygamberin Mescid-i Nebevî'de, zekat olarak toplanan hurmaların dağıtımını kontrol etmesi esnasında yaşanmıştır. Hz. Hasan'ın hurmayı ağzına atışına Rasûlullah'ın tepkisini anlayabilmek için..

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Bir Mümini Sevindirmek

Bir çok rivayeti bulunan Hadîs-i Şerîf'in sıhhati konusunda en küçük bir endişe söz konusu değildir. Bu da hadisin taşıdığı mesajın, insan ve toplum hayatı bakımından öneminin dolaylı bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Sağlık ve Boş Vakit

İnsanı doğum ve ölüm çizgileriyle kuşatan "zaman"ı en anlamlı bir şekilde değerlendirebileceği bilincin zirvesine davet ediyor bu hadis-i şerif. Sahibi olup da kadir ve kıymetini bilemeden hodbince kullandığımız iki önemli nimete dikkatimizi çekiyor: Sağlık ve boş vakit.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Kişinin Üstünlüğü Dini, İyiliği Aklı, Kıymet ve Övüncü Ahlakıdır

Sonpeygamber.info / Bir Hadis Bir Yorum / Prof. Dr. İ. Hakkı Ünal

Hayatın sadece bu dünyadan ibaret olmadığına inanan mümin için paha biçilmez ödülleri içeren bu hadis, "İyilik yapan hiç kimsenin amelini zayi etmeyeceğini." (Tevbe, 120) beyan eden Cenâb-ı Hakk'ın vaadinin bir açılımı mahiyetindedir.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Daha Yaşanır Bir Dünya İçin

Kabına sığmaz bir coşkuyla insan hayatına müdahil olarak ona yön verir, kılavuzluk yapar. İmanın bu özelliği, bilinçli bir tercihle gerçekleştiğinde ortaya çıkar. Körü körüne inanmak imanın kalitesine halel getirir.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

İslam Kardeşliği Ne Gerektirir?

Müslüman barış, selamet ve esenlik davetini kabul ederek Allah'ın koruması altına giren kişidir. İslam, "es-Selam" olana, her şeyi selamette kılana teslim olmak, kendini insana şah damarından yakın olana (Kaf 50;16) emanet etmektir.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Dünyayı İmar Edenin Ahireti Mamur Olur

Sonpeygamber.info / Bir Hadis Bir Yorum / Prof. Dr. İ.Hakkı Ünal

İnsanoğlunun dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen İslam dini, müntesiplerinden her iki alemi de mamur kılmalarını istemiş, ahiret yurdunun daha hayırlı olduğunu bildirmekle beraber (En’am, 32;Duha,4) bu dünyadaki nasiplerini de unutmadan (Kasas,77) huzur ve mutluluk..

devamını oku 25.12.2009, Cuma

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin