İslam

 

Yakub Aleyhisselam

Sonpeygamber.info / İslam / Osman Süngü

Yakub (as), babası İshak (as) ile birlikte dedesi İbrahim (as)’e müjdelenen hayırlı bir evlattı. 

devamını oku 05.10.2015, Pazartesi

Peygamberlerin Kavimleriyle İletişimleri

Sonpeygamber.info / İslam / Prof. Dr. Zekeriya Pak

Kur’ân kıssaları birer hikâye, masal ya da salt tarih anlatımı değildir...

devamını oku 28.09.2015, Pazartesi

Kur'ân'daki Hz. Meryem Özelinde İnsan Hakları

Sonpeygamber.info / İslam / Ayten Durmuş

Allah Teâlâ, “Kitapta Meryem’i de an!” demişse demek ki...

devamını oku 20.07.2015, Pazartesi

Nebi'nin Kutlu Mirası: İlim/Kur'ân Halkaları

Sonpeygamber.info / İslam / Yrd. Doç. Dr. Zeki Tan

"...Rabbim, ilmimi artır" de.

devamını oku 30.03.2015, Pazartesi

İslam Kültüründe Adalet Anlayışı

Sonpeygamber.info / İslam / Doç. Dr. Rahmi Yaran

Adalet, zulmün ve haksızlığın zıddıdır. Cevheri aynı kökten olan ve aynı anlamı taşıyan "adl" kelimesini, zulmün zıddı diye açıklar.

devamını oku 12.01.2015, Pazartesi

Kur'ân'da Dinin Dünyevi Amacı

Sonpeygamber.info / İslam / Prof. Dr. Murat Sülün

Hakka, hukuka, güvenlik, esenlik, barış ve huzura susayan insanlık için gür ve berrak bir pınar olan Kur'ân'ın içeriği son derece sağlam, açık ve nettir.

devamını oku 08.12.2014, Pazartesi

Günah ve Teşhir

Sonpeygamber.info / İslam / Prof. Dr. Yaşar Kandemir

Kul kusursuz olmaz. Kusur işlemek kulun özelliğidir. Kusursuz olan sadece Allah’tır.

devamını oku 27.10.2014, Pazartesi

Bütün Kusurlardan Münezzeh: Kuddûs

Sonpeygamber.info / İslam / Fatma Bayram

Sözlükte “temiz olmak” manasındaki “kuds” kökünden türemiş, mübalağa bildiren bir sıfat olan “Kuddûs” ismi...

devamını oku 20.10.2014, Pazartesi

Siyer Araştırmalarına Dair Tespitler II

Sonpeygamber.info / İslam / Prof. Dr. Kasım Şulul

Siyer ve megazi, Müslümanlar nezdinde büyük bir öneme sahiptir.

devamını oku 08.10.2014, Çarşamba

Müjdelenen Evlat: Hz. İshak

Sonpeygamber.info / İslam / Osman Süngü

“İbrahim’e İshak’ı lutfettik, ayrıca da Yakup’u bağışladık. Her birini salihlerden kıldık.” (Enbiya 21/72)

devamını oku 15.09.2014, Pazartesi

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin