Kitaplık

 

Peygamberimiz'den Hayat Dersleri 666 Hadis

Mehmet Dikmen, Cihan Yayınları - 2008.
Hadisler, Müslümanların günlük yaşamlarını, Allah'ın rızası ve Rasûlullah'ın isteği doğrultusunda tanzim eden hayat dersleridir. Bir Müslümanın gerek şahsi hayatında, gerekse toplumsal ilişkilerinde duyarlı olması gereken tüm konulara, bu derslerde dikkat çekilmiş; yapması ya da sakınması icab eden söz, fiil, tavır ve davranışlar, talimatlar halinde, Müslümanın eline verilmiştir.

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Saadet Hanesinin Bahtiyar Gülleri Ezvâc-ı Tâhirât

Saliha Akgül, Gül Yurdu Yayınları - 2007
Gül Yurdu Yayınları İslamiyet'in neşrinde ve özellikle kadınlar tarafından iyi anlaşılmasında önemli bir görevi ifa eden Peygamber eşlerinin örnek hayatlarını kitaplaştırarak kültür hayatımızda önemli bir esere daha imza attı. Saliha Akgül'ün kaleme aldığı eserde insanlığın son rehberiyle ilgili birçok soru cevabını buluyor.

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Peygamber Efendimiz'in İzinde Mekke-Medine

Talha Uğurluel, Işık Yayınları - 2007
Mekke ve Medine Hak aşıklarının gönlündeki iki müstesna belde. Talha Uğurluel'in bu ciddi çalışması iki kutsal beldeyi fotoğraflarla ve samimi bir anlatımla gözümüze ve gönlümüze ulaştırıyor. İslam'ın ilk mescidi nasıldı? Peygamberimiz'e kıblesini değiştirme emrinin geldiği Kıbleteyn Mescidi'nden Şakkel Kamer mucizesinin yaşandığı tepeye..

devamını oku 13.12.2009, Pazar

İlk Kaynaklara Göre Hz. Peygamber Devri Kronolojisi

Doç. Dr. Kasım Şulul, İnsan Yayınları - 2003
Zeynelabidin Ali b. Hüseyin'in, Hz. Peygamber'in siyerini bilmenin önemini, "Rasûlullah (as)'ın megazisini, Kur'ân sûrelerini öğretir gibi öğretirdik." şeklindeki sözleri ile en açık bir biçimde dile getirmiştir. Hz. Peygamber Devri, başka bir deyişle "Nübüvvet Zamanı", din ahlak ve medenî hayat gibi zaviyelerden bakıldığında görüleceği gibi çok boyutlu bir zaman dilimidir.

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Hanım Sahabeler

Havva Ergene Işık, Gül Yurdu Yayınları - 2007
Teknolojinin bütün ilerlemişliğine rağmen günümüz insanının "insanlık nokta-i nazarından" kendine bir model arayışı devam etmektedir. Bu, insan olmanın da bir gereğidir; çünkü insan, diğer yaratılmışların aksine, bazı donanımlarını, yaşadığı müddetçe, diğer insanlarda görüp kendi hayatına tatbik etmek suretiyle kazanır.

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Hz. Muhammed'in Faziletleri

Allâme Yusuf b. İsmail b. Yusuf en-Nebhanî, çeviren: Yrd. Doç. Dr. Fethi Güngör,
İnsan Yayınları - 2003

Allah Rasûlu'nu daha yakından tanımayı amaç edinen özgün eserlerden biri de, Allâme Yusuf b. İsmail b. Yusuf en-Nebhanî'nin "Fezâil-i Muhammediyye" isimli eseridir. Müellifinin eserini takdim ettiği ifadelerle kitabı tanımak, en isabetli yol olacaktır.

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı Efendimiz (sav)

Reşit Haylamaz, Işık Yayınları - 2007
Bugün bizim, sadece savaşlardan ibaret bir siyer geleneğinden daha çok bir insan olarak Allah Rasûlu'nun toplum içindeki misyonunu anlatan kitaplara ihtiyacımız var ve işte elinizdeki bu eser, sözünü ettiğimiz ihtiyacı karşılamayı hedefleyen farklı bir gayreti ifade ediyor. Onun satırları arasında okurumuzun, kilometre taşlarını savaşların belirlediği bir hayat serüveninden ziyade..

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Hazreti Ömer ve Nebevi Sünnet

Ebubekir Sifil, Kayıhan Yayınları - 2007
Hz. Ömer (ra)'i konuşmak, Kur'ân'ı, sünneti, sahabeyi, fıkhı, hadisi konuşmaktır. Ortaya koyduğu icraatlarla tarih boyunca olduğu gibi, günümüzde de en çok konuşulan, tartışılan, hakkında müstakil eserler yazılan sahabi olma özelliğini sürdüren Hz. Ömer Kur'ân'ı ve sünneti nasıl anladı, nasıl yorumladı ve hayata nasıl aktardı?

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Her Yer Kerbela

Sadık Yalsızuçanlar (Söyleşi), Kapı Yayınları - 2007
Hz. Muhammed'in kutlu soyundan gelen Hz. Fatıma ile, onun kutlu eşi, Peygamber'in amcasının oğlu, Allah'ın arslanı, velilerin sultanı, bilgeliğin büyük kılavuzu Hz. Ali ile; yine cennet gençlerinin efendisi olan Hz. Hasan ve Hüseyin, İslam geleneğinin bir bakıma kurucu ailesini oluşturur.

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Osmanlı'da Peygamber Sevgisi

Ziya Demirel/ Avni Arslan, Akçağ Yayınları - 2007 
Bir medeniyet coğrafyası düşünün. O coğrafyada doğan her çocuğun kulağına ezan okunur, kâmet okunur. O coğrafyada yurt tutan, köy, kasaba, şehir kuran topluluklar ezan mayalı, Kur'ân ve salavat boyalı bir ruhla yaşar. Zaman şeridinin her karesinde çizilen hayat tablosuna hakim renk ve şekiller Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa (sav) edalı renk ve şekillerdir.

devamını oku 13.12.2009, Pazar

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin