Kitaplık

 

Yesrib'de Bahar

Sonpeygamber.info / Kitaplık / Prof. Dr. Casim Avcı

Ahmad Vincenzo'nun Yesrib'de Bahar adlı kitabı okuyucuyu günümüzden İslâm'ın Medine dönemine doğru bir seyahate çıkarmayı amaçlıyor. Seyahat genel olarak Zeyd b. Sâbit'in rehberliğinde, onun penceresinden..

devamını oku 20.04.2010, Salı

Meridyen Kitaplığı'ndan İki Başucu Eseri

Kuruluşundan bu yana interaktif dünyada Hz. Muhammed (sav)'i en doğru ve güvenilir bilgiler ışığında tüm dünyaya tanıtmak amacıyla yayın hayatını sürdüren Sonpeygamber.info web portalı, internet sahasının dışında "Siyer Atölyesi"  ve "Hadis-Siret Ödülleri"..

devamını oku 08.04.2010, Perşembe

Karen Armstrong'un İki Kitabı Üzerine Değerlendirme

Sonpeygamber.info / Kitaplık / Fatma Kızıl

Bu yazıda, dinlerin ortak mesajına yaptığı vurgu ile ön plâna çıkan Karen Armstrong'un karşılaştırmalı din araştırmalarına ilgisinin bir yansıması olan Islam: A Short History(3), Muhammad: A Prophet of Our Time(4)..

devamını oku 07.04.2010, Çarşamba

Örneklerle Hz. Peygamber

Görsel teknolojinin çok yoğun bir biçimde dünyayı kuşattığı asrımızda, model alma biçimlerinin ve model alınan nesnelerin de çok yoğun bir biçimde arttığı aşikârdır. Özellikle görsel teknolojiyi çok yoğun bir biçimde ve bilinçsizce kullanan gençlerin..

devamını oku 16.03.2010, Salı

İdeal Ailenin İpuçları ve Hz. Peygamber'in Aile Yaşantısı

İyi bir aile yapısının nasıl olması gerektiği, aile içi ilişkilerin ideal düzlemde nasıl kurulmasının icap ettiği gibi birtakım sorular ve sorunlar her dönemde olduğu gibi günümüzde de ön plana çıkmaktadır.

devamını oku 10.03.2010, Çarşamba

Hangi Muhammed (sav)

Sonpeygamber.info / Kitaplık / Sonpeygamber.info

Hz. Peygamber, her çağda tüm Müslümanlar için hem örnek bir insan modeli hem de bir muhabbet kapısı olagelmiştir. Bu "herkes tarafından sahiplenilme" durumu ise zamanla birbirinden çok farklı..

devamını oku 20.02.2010, Cumartesi

18. Yüzyıl Sonunda Medine-i Münevvere

Osmanlı kütüphanelerinin, günümüzde dahi henüz keşfedilmemiş kültür hazineleriyle dolu olduğu, araştırmacılar ve uzmanlar tarafından sık sık dile getirilen bir durum. Eski harfli metinlerin tamamının Latin harflerine aktarılmasının mümkün olmaması, pek çok eserin kütüphane raflarında..

devamını oku 20.02.2010, Cumartesi

Hz. Peygamber ve Evrensel Mesajı

Sonpeygamber.info / Kitaplık / Sonpeygamber.info-Özel

Hz. Peygamber'in hayatı, kişiliği ve mesajı hakkında yapılan bütün çalışmalar O'nu anlama ve tanıtma misyonu yüklenmiş olan önemli eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada -sayısı ve maksadı belli olan bazı çalışmalar göz ardı edilecek olursa- ..

devamını oku 13.12.2009, Pazar

O'nun Duasına Amin Demek

Sonpeygamber.info / Kitaplık / Sonpeygamber.info-Özel

Yaratılmışların en şereflisi olan insan, bu özelliğiyle diğer varlıklar arasında hususi bir konuma sahip olmanın yanında hususi sorumluluklara da sahiptir. Bu sorumluluklar, en genel ifadelerle hayat, çevre ve olaylar karşısında duyarlı olmak,bu duyarlılığın neticesinde...

devamını oku 13.12.2009, Pazar

"Yaşayan Kur'ân"

Sonpeygamber.info / Kitaplık / Sonpeygamber.info-Özel

Hz. Peygamber'in vasıflarını, şahsiyetini ve tebliğ faaliyetlerini anlatan ve Hz. Peygamber'i tanımada, tanıtmada, davetinin ve O'na olan sevginin nesiller boyunca kesintiye uğramadan bugüne kadar ulaşmasında çok önemli hizmetler gören birçok biyografik..

devamını oku 13.12.2009, Pazar

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin