Sonpeygamber.info
Yazarlar
 

Oryantalist Paradigmanın Tahakkümü yahut Ayşe Hür'ün İçselleştirilmiş Oryantalizmi

Taraf  gazetesi yazarlarından Ayşe Hür, 28 Ağustos 2011 tarihli haftalık yazısıyla  “Ama Hangi Kur’ân’ı Esas Alacağız?” şeklinde bir çıkışta bulunmuş ve sonrasında bazı tartışmalara kapı aralamıştı.

Doğrudan Kur’ân-ı Kerîm’in korunmuşluğu ve tekliği hususunda -aslında pek de yeni olmayan- kimi iddiaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan yazı, metodolojik hassasiyetler bir yana, içerdiği maddi bilgi hatalarıyla ilk anda dikkati çeker nitelikteydi.

Ayşe Hür bir hafta sonraki “Erken İslam Tarihinin Kaynakları” başlıklı yazısında ise aldığı tepkiler üzerine tekrar aynı konuya dönme gereği duyduğunu belirtmiş ve bu defa meseleyi bir yandan da paradigma düzeyinde tartışmaya açmaya çalışmıştı.

Hür’ün söz konusu “gazete yazıları”ndaki iddialarının ilmî düzeyde tartışılması elbette sahanın uzmanları tarafından yürütülecek bir çalışma. Aşağıda bağlantılarını paylaşacağımız yazılarda da konunun uzmanı isimlerce bu iddiaların hem tarihsel hem de epistemolojik açıdan etraflıca ele alındığını takdir edeceksiniz.

Sonpeygamber.info web portalı olarak Ayşe Hür’ün iddialarına karşı herhangi bir cevabi kaygımız bulunmamaktadır. Ancak şunu belirtmekte fayda var ki birkaç günlük bir internet taramasının ardından ortaya konulan bir Kur’ân tarihi çalışmasının (!) kendini açık biçimde ele veren popülist kaygılar temelinde sunuluş biçimi ve kimi hassasiyet noktalarına olan temasları bazı hususları ele alma zorunluluğunu ortaya koydu. Bu minvalde adı geçen yazılara dair bir dosya açmaya karar verdik.

Rotterdam İslam Üni. İlahiyat Fak. Dekanı Doç. Dr. Özcan Hıdır’ın sayfamızda yayınlanmak üzere kaleme aldığı “Ayşe Hür Kur’ân Hakkındaki Görüşlerinde Ne Kadar Hür?” başlıklı yazısında, Taraf gazetesinde yer alan ilgili yazıların siyasi-oryantalizm, İslamofobi, “İslam ve Kur'ân'ın yahudi-hıristiyan kökeni teorisi” ile bağlantısı noktalarından kapsamlı analizleri yapılıyor.

Yalova Üni. İlahiyat Fak. Öğretim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Fatma Kızıl ise daha geniş bir çerçevede akademik oryantalizmin hegemonik dilinin içselleştirilmesine dair sorgulamalarda bulunuyor. “Müslümanların literatüre yaklaşımlarının daha az akademik veya eleştirel olduğu, kaynakların tek muhtemel açıklamasının oryantalistler tarafından yapıldığı şeklindeki hegemonik dilin terk edilmesinin zamanı gelmiştir” diyen Fatma Kızıl, epistemolojik düzlemlerde oryantalist bilgi terosinin Türk akademyası üzerindeki zihinsel tahakkümünü resmediyor bir yandan da.

Ayşe Hür’ün yazılarında yer alan çok sayıdaki fahiş bilgi hatalarını ve saptırmaları da Ali Bulaç Zaman gazetesindeki köşesinde dört bölüm halinde ele aldı. Bu vesileyle Ali Bulaç’ın etraflı bir araştırmanın ürünü olan yazılarını da istifadenize sunuyoruz.

Fatma Kızıl tarafından Mustafa el-Azamî’nin The History of the Quranic Text, from Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments adlı eserinden konuyla alakalı olarak yapılan bir özeti de gündeme gelen kimi hususların açıklığa kavuşturulması bakımından yayına hazırladık. 

 

İlgili Yazılar:

Oryantalist Paradigmaya Taraf Olmak / Yard. Doç. Dr. Fatma Kızıl

Ayşe Hür Kur’an’a Dair Görüşlerinde Ne Kadar Hür (!)? / Doç. Dr. Özcan Hıdır

Kur’ân Tarihi / Mustafa el-Azamî

Kur'an'a Deist İtirazlar (1) / Ali Bulaç

Kur'an'a Deist İtirazlar (2) / Ali Bulaç

Kur'an'a Deist İtirazlar (3) / Ali Bulaç

Kur'an'a Deist İtirazlar (4) / Ali Bulaç

İslam’ın Temel Kaynaklarına Yönelik Sorunlu Okuma / Prof. Dr. Şinasi Gündüz

 

Yorumlar

 
Bu yazıya henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapmak için tıklayın.