Sorularla Peygamberimiz

 

Sorularınız İçin: info@sonpeygamber.info

 
Hz. Peygamber'in (as) Hz. Aişe (ra) ile evlenmesi 04.10.2011
Cevaplayan:
Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Hz. Peygamber (as) Hz. Aişe (ra) ile neden evlenmiştir?...

Peygamber Efendimiz'in Hz. Aişe ile evliliği yaşadıkları dönemde, sosyal kabuller, örf ve âdetlere göre gayet normal ve kabul edilmiş  bir evliliktir. Farklı yorum, soru ve anlatımlarda göz ardı edilen husus o güne ait olan bir olayın bu günkü anlayış ve sosyal...>

 

Hz. Ali'nin kızı Ümmü Gülsüm Hz. Ömer ile evlilik yaşı 04.10.2011
Cevaplayan:
Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Hz. Ali'nin kızı Ümmü Gülsüm Hz. Ömer ile evlendiğinde kaç yaşındaydı? Bu evlilik hakkında bilgi verir misiniz?...

 

Hz. Ali'nin kızı Ümmü Gülsüm ile Hz. Ömer'in nikahlandığı, tarih kaynaklarında kaydedilmiştir fakat bu evliliğin gerçekleşme hikayesi temel kaynaklarda bulunamamıştır.
Evlilik gerçekleştiğinde Ümmü Gülsüm 9-10 yaşlarında, Hz. Öm...>

 

Hz. Muhammed (sav)'in Allah Teâlâ ile görüşmesi 04.10.2011
Cevaplayan:
Fatma Bayram (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Hz. Muhammed (sav) Allah Teâlâ ile bire bir görüştü mü?...

Hz. Peygamber'in Mirac gecesi Allah Teâlâ'yı görüp görmediği konusu sahabe döneminden itibaren ihtilaflı bir konudur. Rüyeti kabul etmeyenlerin başında Hz. Aişe ve Abdullah b. Mesut gelmektedir. Rüyeti savunanlar ise görmenin şekli hususunda farklı yorumlar ya...>

 

Duada başkasının aracı kılınması 04.10.2011
Cevaplayan:
Fatma Bayram (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Yapılan dualarda Hz. Peygamber veya başka bir insan aracı (vesile) kılınabilir mi ?...

 

Dualarımızda herhangi bir şeyi vesile edinmek Maide suresi 35. ayete dayanır. "Ey iman edenler! Allah'tan kokun, O'na yaklaşmaya vesile arayın ve O'nun yolunda çaba harcayın ki kurtuluşa eresiniz."
Ayette geçen vesile kişiyi Allah'a yaklaşt...>

 

Allah'ın en çok Hz. Peygamber'i sevmesi 04.10.2011
Cevaplayan:
Fatma Bayram (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Allah Teâlâ'nın en çok Peygamberimiz'i sevme sebebi nedir?...

Allah Teâlâ'nın Peygamberimiz'e olan sevgisi O'nun sadece bir-iki vasfına dayanmaz. Allah Teâlâ Hz. Muhammed (sav)'i son elçisi olarak seçmiş, O'na iman etmeyi kendisine imanın şartı saymış, O'nu inkar edeni kendisini inkar etmiş olarak...>

 

Hz. Peygamber, çocukluk veya gençlik döneminde peygamber olacağını biliyor muydu? 04.10.2011
Cevaplayan:
Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Hz. Peygamber kendisine peygamberlik gelmeden önce gerek çocukluk devresinde gerekse de gençlik devresinde kendisinin peygamber olacağını biliyor muydu? Peygamber olacağını ilk olarak ne zaman anlamıştır?...

Risalet öncesinde Hz. Peygamber'in peygamber olacağını bildiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. İlk vahyi aldıktan sonraki şaşkınlığı, eşi Hatice ile olan diyaloğu, fetret döneminde yaşadıkları peygamber olacağı bilgisine sahip olmadığını göstermektedir. Şu husu...>

 

Hz Peygamber, Ahzab sûresi 52. âyet indikten sonra herhangi bir cariye edinmiş midir? 04.10.2011
Cevaplayan:
Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Ahzab sûresi 52. âyet indikten sonra Peygamberimiz herhangi bir cariye edinmiş midir?...

Ahzab sûresi 52. âyetin gelişinden sonra Hz. Peygamber hiçbir eşini boşamamıştır. Peygamber eşlerine ayrılma ya da Peygamber eşi olarak kalma muhayyerliği verilmiş ve istisnasız hepsi Peygamber'le kalmayı tercih etmişlerdi. Hz. Peygamber bu âyetten sonra da ...>

 

Peygamber Efendimiz insanlara nasıl tebliğ ediyordu? 04.10.2011
Cevaplayan:
Fatma Bayram (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Peygamber Efendimiz insanlara nasıl tebliğ ediyordu? Tebliğ ve irşad metodu nasıldı?...

Rasûlullah Efendimiz'in çevresine İslam'ı nasıl tebliğ ettiği bir sorunun cevabına sığmayacak kadar geniş bir konudur. Efendimiz tebliğ ve irşad metotlarını her yönüyle en etkin bir şekilde kullanmışlardır. Bu konuda geniş bilgi için Prof. Ahmet Önkal'ı...>

 

Hz. Peygamber'e salavat getirmenin hükmü nedir? 04.10.2011
Cevaplayan:
Fatma Bayram (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Hz. Peygamber'e salavat getirmenin hükmü nedir? Salavatların sıhhat derecesi nedir?...

 

Kur'ân'da: "Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salât ederler. Ey müminler! Sizler de O'na salavât getirin ve en iyi şekilde selam verin." (Ahzab, 56) buyrularak, müminlerin Hz. Peygamber'e "salât ü selam" getirmeleri emredilmekte...>

 

Sübhaneke duasının kaynağı nedir? 04.10.2011
Cevaplayan:
Fatma Bayram (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Sübhaneke duasının kaynağı nedir?...

 

Tirmizî, Ebû Davud ve İbn Mace'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Aişe Rasûlullah'ın namaza iftitah  tekbiri ile başladıktan sonra "sübhaneke" duasını okuduğunu bildirmiştir.
Diğer bazı rivayetlerde de y...>

 

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin