Sorularla Peygamberimiz

 

Sorularınız İçin: info@sonpeygamber.info

 
Peygamberimizin Soyu 04.10.2011
Cevaplayan:
Meral Günel (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in soyunun Yahudi soyuna dayandığı söylenmektedir. Bu konuda detaylı bilgi verir misiniz?...

 

Hz.Muhammed (sav), Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'e nisbetle İsmailîler diye de anılan ve iki büyük Arap topluluğundan birini teşkil eden Adnanîlere   (Arab-ı Müsta'ribe) mensuptur. Soy kütüğünün, yirmi birinci göbekten atası olan Adn...>

 

Peygamberimizin Şekli ve Şemaili 04.10.2011
Cevaplayan:
Meral Günel (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Peygamber Efendimizin şekli ve şemali nasıldı? İnsan sevgisi nasıldı?...

Hz. Peygamberin şemaili hakkında sitemizin "Kimdir" bölümündeki "Şemail ve Hilye” başlığında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Hz. Peygamberin insanlığa getirmiş olduğu kardeşlik, sevgi ve saygıyı birbirinden ayırmak mümkün değildir. İslam toplumunun mimarı ola...>

 

Peygamber Efendimizin Hakemliği 04.10.2011
Cevaplayan:
Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Peygamber Efendimizin hakemlik davasında hangi davranışları ön plana çıkmıştır?...

 

Peygamberimizin Kâbe hakemliğinde yani Mekke'de 35 yaşındayken Kabe'nin inşaatında anlaşmazlık oluşturan  Hacerü'l Esved taşını yerine yerleştirmede, ridasını (üst kıyafetini) yere serip her kabileden birer kişiye yerine kadar taşıtması ...>

 

Peygamberimizin Doğumundaki Mucizeler 04.10.2011
Cevaplayan:
Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Peygamber Efendimiz doğduğunda hangi mucizeler gerçekleşti? Bize anlatılanlar doğru mu?...

İslâm kaynaklarında Hz. Muhammed (sav)'in ana rahmine intikalinden doğumuna kadar geçen zaman içinde bazı olağanüstü olayların meydana geldiğine dair rivayetler yer almaktadır. Rivâyete göre Âmine Hz. Peygambere hamile olduğu sırada bir rüya görmüş, rüy...>

 

Ebû Talib Müslüman mıydı? 04.10.2011
Cevaplayan:
Meral Günel (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Hz. Muhammed (sav)'in amcası Ebû Talib Müslüman olarak mı öldü?...

 

Ebû Talib'in Müslüman olarak mı yoksa müşrik olarak mı öldüğü hususu tartışmalıdır. Anlaşıldığına göre yeğenini en zor şartlarda savunmasına rağmen Arap kabile reislerinin gururları ve atalarının yoluna bağlı olma zaafları yüzünden İs...>

 

Peygamber Efendimiz Zamanında Düğünler 04.10.2011
Cevaplayan:
Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Peygamber Efendimiz zamanında evlilikler nasıl yapılırdı? Merasimler nasıldı?...

Peygamber Efendimiz zamanında düğün merasimlerinin, âyetlerin yasakladığı hallerden ayıklanarak, kabul gören  örf ve adetlere göre yapıldığını söyleyebiliriz. Kaynaklarda yazılan en temel şeyler şunlardır: Düğün için hazırlıklar yapılır, gelin, güvey ve ...>

 

Peygamber Efendimiz'in Irkçılığa Bakışı 04.10.2011
Cevaplayan:
Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Peygamber Efendimiz'in ırkçılık ve milliyetçiliğe bakışı nasıldı?...

İnsanların farklı ırk ve milletlere mensup olmaları Allah'ın bir takdiridir. Irklar ve milletler bir hakikattir. Peygamber Efendimiz, özellikle yaşadığı bölgenin temel vasfı olan kabile asabiyetini yani ırka ve millete bağlı üstünlük ve ayrımcılığı yo...>

 

Peygamberimizin Soyu 04.10.2011
Cevaplayan:
Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Peygamberimizin soyundan şu anda hayatta olanlar var mı?...

 

Hz. Peygamberin torunlarından Hz. Hasan'ın soyundan gelenlere "şerif", Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere "seyyid" denmektedir. Türkiye'de ve çeşitli Müslüman ülkelerde  seyyit ve şerif olarak bilinen aileler vardır. Portalımız...>

 

Hz. Peygamberin Evlatlığının Eski Eşiyle Evlenmesi 04.10.2011
Cevaplayan:
Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Hz. Peygamber, evlatlığı Zeyd (ra)’ın ayrıldığı eşi Hz. Zeyneb ile neden evlenmiştir?...

 

Hz. Peygamberin evliliklerinin çeşitli sebeplere ve gayelere matuf olduğu bilinmektedir. Halasının kızı Zeynep ile yaptığı evlilik, yeni İslâmî bir hükmün topluma kazandırılıp kabul ettirilmesi amacını gütmektedir. Bu evlilik vahyin gözetiminde ...>

 

Avret Mahalli 04.10.2011
Cevaplayan:
Nimet Yılmaz (Uzman İlahiyatçı)

Soru: Erkeklerin ve kadınların avret mahalli (vücudun örtünmesi gereken kısımlar) hangi kaynağa dayandırılmaktadır?...

Bir Müslüman'ın avret yerlerinin belirlenmesi ve örtünmesi, Kur'ân-ı Kerim'de ilke bazında ve ahlakî bir bakışla ele alınmakta, ilgili ayetlerde (en-Nur, 24/30, el-Ahzap, 33/59) her iki cinsin de iffetlerini korumaları ve harama bakmaktan sakınmaları istenme...>

 

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin