Yazarın Tüm Yazıları

 

Hz. Peygamber'e Hitapta Edeb

Müminler Hz. Peygamber'e nasıl hitap etmeliler? Hz. Peygamber'e seslendiklerinde, O'nunla konuştuklarında, O'ndan bir şey isteyeceklerinde hangi edeb kurallarına riayet etmeliler?

devamını oku 26.03.2018, Pazartesi

Ümmetine Düşkün, Rauf Ve Rahim Peygamber

  Bu âyet-i kerime ile bunu takib eden Tevbe Suresinin son âyeti, Übeyy ibn Ka’b’dan rivayete göre Kur’ân-ı Kerim’den son nazil olan âyetlerdir.Bu âyet-i kerimelerde Hz. Peygamber (sav)’in, diğer sıfatları arasında Allah Tealâ’nın, kendisini..

devamını oku 30.03.2011, Çarşamba

Efendimiz'in Kendisine Eziyet Edenlere Karşı Davranışı

“O, sizden iman etmiş olanlar için bir rahmettir.” Mü’minlere inanması, onların sözlerini tasdik etmesi, bütün bir ümmet için rahmettir. 

devamını oku 08.11.2010, Pazartesi

Hz. Peygamber'in Hicretinden Bir Kesit

Küfrün ve kâfirlerin gücü, şevketi, nüfuzu ne kadar fazla ve üstün olursa olsun sonunda Hakk karşısında mağlup olacaktır. Allah Tealâ bu âyet-i kerimede mü’minlere bunu müjdelemekte ve en zor durumlarda bile ye’si, Allah’tan umut kesmeyi yasaklamaktadır.

devamını oku 22.06.2010, Salı

Tevrat ve İncil'de Müjdelenen Peygamber

İbn Cureyc'den rivayete göre Allah Tealâ bu Sûrenin bundan önceki "Allah buyurdu ki: Ben azimüşşan, kimi dilersem onu azâbıma uğratırım. Rahmetim de her şeyi kuşatmıştır/kaplamıştır (A'râf, 156) âyet-i kerimesi nazil olunca İblis..

devamını oku 31.03.2010, Çarşamba

Kur'an'ın Anlattığı Peygamber

“Ey Muhammed de ki: O gökleri ve yeri yaratan Allah’dan gayrı bir dost mu edineyim? Halbuki O’dur yediren, içiren/doyuran ve asla yedirilmeyen. De ki: Ben, müslüman/teslim olanların ilki olmakla emrolundum ve bana “Sakın müşriklerden olma!” buyuruldu.

devamını oku 01.03.2010, Pazartesi

Hz. Peygamber'in Müşriklerle İlişkilerinde Ölçü

Mekke-i Mükerreme'de müşrikler, meclislerinde Kur'ân'dan bahseder ve onunla alay ederlerdi. Bunun üzerine Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirdi (Bedreddin Çetiner, Esbâb-ı Nüzûl, I,370) ve Hz. Peygamber (sav)'e o meclislerde bulunmayı yasakladı.

devamını oku 20.01.2010, Çarşamba

İnanan ve İnandığını Yaşayan Peygamber

"De ki: Allah'ın dışında tapındığınız başka şeylere tapınmak bana yasaklandı. De ki: Sizin heva ve heveslerinize asla tabi olmam. Eğer öyle yapmış olsaydım muhakkak ki dalâlete düşmüş olurdum ve işte o zaman hidayete ermişlerden de olmazdım." (En'âm Suresi, ayet: 56)

 

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Hz. Peygamber ve Dünya Zenginlikleri

İbn Abbâs'tan rivayete göre Mekkeli müşrikler, Hz. Peygamber'le alay etme ve onu küçümseme/O'nu insanların gözünden düşürme sadedinde: "Ey Muhammed, görüyoruz ki Allah'ın peygamberi olduğunu iddia ediyorsun ama çok fakirsin.

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Kur'an-ı Kerim'in Anlattığı Hz. Peygamber/Hz. Muhammed

"Biz  Azîmüşşan biliyoruz ki onların söyledikleri seni çok incitiyor/üzüyor. Hiç kuşku yok ki onlar seni yalanlamıyorlar; ve fakat o zalimler Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorlar."

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi