Yazarın Tüm Yazıları

 

Komşusu Açken

Ne zaman sosyal duyarlık ve yardımlaşma üzerinde durulacak olsa, hadisimiz mutlaka hatırlanır. Hadisin bu son rivâyeti"aç olarak geceleyenin aç olduğunun bilinmesi halinde,"[5] yardımcı olmayan müslümanın iyi bir müslüman olmadığını bildirmektedir.

devamını oku 13.09.2011, Salı

İşi Ehline Vermek

Hadîsi şerîfte, işlerin ehil olmayanlara verilmesi, emânetin zâyii ve kıyâmet'in kopma zamanı gibi üç önemli nokta ve tespit dikkat çekmektedir. Ayrıca bir de Hz. Peygamberin, öğrenci-öğretmen, müstefti ve müftî ilişkilerindeki usûlün ne olması gerektiğini gösteren tavrı öne çıkmaktadır.

devamını oku 16.05.2011, Pazartesi

Merhamet-i Muhammediyye

"Her şeyi kuşatan ilahî rahmet"in tam bir tecellisi olan risâlet müessesesinin kıyâmete dek evrensel plandaki temsilcisi sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir. O, hem Kur'ân-ı Kerîm'in hem de kendisinin beyânı ile âlemlere rahmet'tir, rahmet vesilesidir.

devamını oku 26.04.2011, Salı

Müslüman Kimliğinin İki Temeli

Vedâ Haccı ile ilgili rivâyetler arasında yer alan hadisimiz, Efendi­miz!in son tavsiyeleri cümlesinden olma özelliğine sahiptir. Zürkânî’nin şerhine esas aldığı Muvatta'daki rivâyette açıkça görüldüğü gibi “vefatın­dan sonra”ki günlere yöneliktir. Bu sebeple önemle üzerinde du­rulması gerekmektedir.

devamını oku 28.06.2010, Pazartesi

Önce İslâm

Mânaya tesir etmeyen bir-iki kelimenin takdim-tehiri gibi bazı fark­lılıklarla rivâyet edilmiş olan hadîs-i şerîf, İslâm’da mutlak olarak önceli­ğin hangi noktada yoğunlaştığını pek açık bir şekilde ortaya koymakta­dır:İman...

devamını oku 07.06.2010, Pazartesi