Yazarın Tüm Yazıları

 

Ramazan ve Orucun Küresel Etki Alanı

Son yıllarda İslam'ın ve Müslümanların dünya gündemine özellikle de Batı toplumlarının gündemine genellikle çeşitli manipülasyonlara bağlı olarak zaman zaman olumsuz imaj oluşturma çabaları bağlamında geldiği bilinmektedir. 

devamını oku 02.05.2019, Perşembe

Zulme Karşı Mazlumun Tarafında Olmak

Risalet öncesi dönemde katıldığı önemli bir organizasyon olan Hılfu’l-Fudul cemiyeti Hz. Peygamber’in zihninde önemli bir yer tutmuştu. Ezilmişlere, mazlumlara ve yoksullara yardım etmeyi, zulme karşı çıkmayı amaçlayan bu cemiyet, cahiliye döneminde Mekke’nin hayır amacı güden nadir kuruluşları arasındaydı.

devamını oku 22.06.2010, Salı

Antisemitizm

Antisemitizme dayalı tarihsel ve sosyal algı, Yahudilere yönelik masumiyet ve mazlumluk tezinin ve İsrail'in siyasal ve askeri varlığının en temel dayanağıdır. (…) İsrail ve destekçileri antisemitizm kavramını her zaman canlı tutmaya çalışmakta, kendi varlıklarının ve Hıristiyan Batı tarafından kendilerine sağlanan sınırsız desteğin antisemitizme muhtaç ve bağlı olduğunu düşünmektedirler. Prof. Dr. Şinasi Gündüz

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Güç Mücadelesi Açısından Cahiliye Dönemi ve Günümüz Toplumları

Güç anlayışı açısından günümüzde birçok toplumsal yapıya egemen olan anlayış ile Hz. Peygamberin yaşadığı dönem cahiliye toplumu arasında dikkat çeken paralellikler bulunmaktadır. 

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Bir Gayr-i Müslimin Hz. Muhammed (sav)'in Peygamberliğini Kabul Etmesi Ne Anlama Gelir?

Günümüzde dinler arası ilişkilere ve diyaloga yönelik tartışmalar arasında zaman zaman ön plana çıkan bir husus Hz. Muhammed (sav)'in peygamberliği konusunda gayr-i müslimlerin ne düşündüğüne yöneliktir. 

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Emanet Ehli Olmak

Bir hadisinde "emaneti olmayanın imanı olmaz" buyuran (1) Hz. Peygamber (sav), inanan insanın en önemli vasıflarından birisi olarak emanet ehli olmasına dikkat çeker. Peki, nedir emanet ehli olmak? Emanet terimi Kur'ân'da genellikle kulluk görevi...

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Öz ve Şekil Tartışmaları Arasında Dini Simgeler

Din ve sembol ilişkisi öteden beri tartışılagelmektedir. Dinde aslolan nedir; inanç ve ibadetlere ruhunu veren öz mü yoksa gerek ibadetlerde gerekse bireysel tutum ve davranışlarda kendisini sıkça dışa vuran şekil mi?

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

İslam Tarihinde Habeşistan Tecrübesinin Bugünkü Anlamı

Hz. Peygamberin yaşamında farklı inanç bağlılarıyla bir arada yaşama tecrübesi açısından genellikle Medine döneminin ilk yıllarında yürürlüğe konulan ve Medine Vesikası diye adlandırılan belge akla gelir. 

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Peygamberlerin Dinde Rolü

Peygamber inançları temel alınarak yapılacak bir tasnifte dinleri peygamberliğe yer veren ve yer vermeyen dinler şeklinde iki kategoriye ayırmak mümkündür.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi