Soru: Meleklerin yağmur damlalarını yeryüzüne indirdiğine dair hadis var mıdır? Cevaplayan: Serkan Demir (Ar. Gör., İnönü Üni. İlahiyat Fak.)

Söz konusu rivayet birinci el kaynaklarımızda geçmemekle birlikte Ali el-Müttaki’nin Kenzü’l Ümmâl isimli eserinde yer alan bir rivayette Nuh tufanı haricinde yere inen her bir yağmur damlasının bir melek gözetiminde indiğinden bahsedilmektedir.

(لم ينزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك، إلا يوم نوح)
 
(Kenzü’l- Ümmâl , Hadis No: 4679;  Ayrıca bkz. Taberi Tefsiri, 23/572: Hakkâ Suresi 7. Ayet; İbn Kesir Tefsiri, 8/9: Hadid Suresi 4. Ayet)

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin