Siyer Yazıcılığı Hakkında

 
01.02.2016, Pazartesi

Çöle İnen Nur İçin Bir Deneme Girişimi

Necip Fazıl, gaye eseri Çöle İnen Nur’da Allah Rasûlü (sav)’ne bambaşka bir iklimden bakmamız gerektiğini ortaya koyar.

devamını oku

Siyer Araştırmalarına Dair Tespitler I

Siyer / Siyer Yazıcılığı Hakkında / Prof. Dr. Kasım Şulul

Son Peygamber Hz. Muhammed (sav)’in hayat hikâyesi ve tercüme-i hâli olan siyer, İslam dininin ikinci temel kaynağı olan Sünnet’in mühim bir kısmı, çerçevesi ve kronolojisidir.

devamını oku 18.06.2014, Çarşamba

Siyer Yazıcılığı Üzerine

Siyer / Siyer Yazıcılığı Hakkında / Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Hz. Peygamber’in hayatına dair eserlerin, siyer yahut siyer ve meğazî başlığı altında tasnif edildikleri bilinmektedir. Siyer sözlükte yol, adet, davranış, yaşantı anlamlarındaki Arapça sîre kelimesinin çoğulu olup, ıstılahta Hz. Muhammed’in hayatını inceleyen...

devamını oku 06.12.2010, Pazartesi

Hz. Peygamber'in Doğru Tanıtılması Üzerine Tespit ve Teklifler

Siyer / Siyer Yazıcılığı Hakkında / Prof. Dr. Adem Apak

Peygamberler, beşeriyetin başlangıcından itibaren Yüce Allah tarafından insanlara hidayet rehberi olarak görevlendirilmiş seçkin kullardır. Onlar en güzel ahlâk ile donatılarak insanlığa örnek olarak sunulmuş ve kendilerine itaat...

devamını oku 24.11.2010, Çarşamba

Siyer ve Türkiye'de Siyer Yazıcılığı Meselesi

Siyer / Siyer Yazıcılığı Hakkında / Prof. Dr. Mustafa Fayda

Siyer ilminin konusunu teşkil eden Peygamber Efendimizin bazı vasıflarını ve Müslümanların hayatındaki yerini ve hangi adeseden hareket ederek onun hayatı ve şahsiyetinin ele alınması gerektiği hususunu, Kur’an ayetlerine göre...

devamını oku 24.11.2010, Çarşamba

Dijital Ortamda Siyer Anlatım ve Öğretimi (Tespitler-Problemler-Teklifler)

Siyer / Siyer Yazıcılığı Hakkında / Prof. Dr. M. Bahaüddin Varol

Teknolojinin insan aklını zorlayan bir hızla geliştiği çağımızda insan hayatının bundan çok yönlü olarak etkilendiği, bu etkiyle de hızlı bir değişimle karşı karşıya kaldığı gözlem-lenmektedir. İnsan hayatının değişmeyen en temel ögesi...

devamını oku 24.11.2010, Çarşamba

Siyer Yazıcılığı (I. Bölüm)

Siyer / Siyer Yazıcılığı Hakkında / Dr. Nihal Şahin Utku

İslam Tarihçisi Dr. Nihal Şahin Utku tarafından Sonpeygamber.info için kaleme alınan...

devamını oku 03.10.2010, Pazar

Siyer Yazıcılığı (II. Bölüm)

Siyer / Siyer Yazıcılığı Hakkında / Dr. Nihal Şahin Utku

Siyerin kaynağını oluşturan ilk metinlerin, büyük ölçüde yakın tanıkların ifadelerinden...

devamını oku 03.10.2010, Pazar

Siyer Yazıcılığı (III. Bölüm)

Siyer / Siyer Yazıcılığı Hakkında / Dr. Nihal Şahin Utku

Hz. Peygamber’in hayatına dair ilk malzemelerin sahabe döneminde toplanmaya başladığına dair...

devamını oku 03.10.2010, Pazar

Siyer Yazıcılığı (IV. Bölüm)

Siyer / Siyer Yazıcılığı Hakkında / Dr. Nihal Şahin Utku

Toplumların dönüşüm ihtiyacı ortaya çıktıkça, dış kültürlerle irtibatları arttıkça, sosyal ve siyasi...

devamını oku 03.10.2010, Pazar

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin