Sonpeygamber.info
İslam
 

Hz. MusaImage


Hem Yahudilik ve Hıristiyanlığa, hem de İslam'a göre büyük bir peygamber ve İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtarıp hürriyete kavuşturan bir liderdir. Hakkında Ahd-i Atik'in Tevrat dışındaki bölümleriyle Ahd-i Cedid'de kısmen bilgi bulunmakla birlikte onunla ilgili yegâne kaynak Tevrat ile Kur'ân-ı Kerim'dir. Tevrat'ın hemen hemen tamamı Hz. Musa'nın ve önderliğini yaptığı İsrailoğullarının tarihinden ibarettir. Yaşadığı döneme ait diğer kaynaklarda kendisinden bahsedilmemekte, Kitâb-ı Mukaddeste onun dışında bu adı taşıyan başka bir kimse bulunmamaktadır. Tevrat Musa'yı peygamberlerin en büyüğü olarak takdim eder. (1)


Hz. Musa, Kur'ân-ı Kerim'in otuz dört sûresinde 136 yerde zikredilmektedir ve Kur'ân ile sahih hadislerde geçmiş peygamberler arasında kendisinden en çok söz edilen peygamberdir.


Onun dünyaya gelişi, saraya intikali, Medyen'e gidişi, peygamber olarak seçilişi, İsrailoğullarını kurtarmak için Firavun'a gönderilişi, Firavun'la mücadelesi ve İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarışı, Sina'da ilahî emirleri alışı, çöldeki olaylar ve İsrailoğullarına rehberlik edişi anlatılmaktadır. Kur'ân-ı Kerim, Musa'nın dünyaya geldiği dönemde Mısır'ın ve İsrailoğullarının durumunu naklederken Firavun'un halkını çeşitli zümrelere böldüğünü, bir kısmını güçsüz bulup baskı ve zulüm yaptığını, erkek çocuklarını öldürüp kız çocuklarını sağ bıraktığını bildirmektedir. (2) Allah'ın risaletleriyle ve sözleriyle insanlar arasında seçkin kılınmıştır. (3) Allah tarafından seçilmiştir.(4) Allah onu kendisine elçi seçmiştir. (5) Allah katında şerefli biridir. (6) Mümin kullardandır. (7) Hz. Musa'ya Kitap, suhuf, elvah verilmiştir. (8) Hz. Musa'ya ve Hz. Muhammed'e dini ayakta tutmaları tavsiye edilmiştir. (9), sihirbazlıkla itham edilmiştir. (10) Musa-Hızır kıssası münasebetiyle de hadislerde Hz. Musa'dan söz edilmektedir. (11) Hz. Musa'nın aşurâ günü oruç tuttuğu ve esmer yüzlü, uzun boylu olduğu da nakledilmektedir.


1) Çıkış, 19/5-6, 33/11; Sayılar, 12/6-8

2) Meryem 19/51

3) Meryem 19/52

4) Taha 20/39

5) ed-Duhan 44/17-18

6) el-Kasas 28/26

7) el-Araf 7/156

8) Mesudî, I, 50

9) Yunus 10/78

10)Buharî, Salat, 1; Bedü`l-halk, 6

11)Buharî, Gusül, 20

 

Yorumlar

 
Bu yazıya henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapmak için tıklayın.