Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

İlmi Toplantı: İslâmî İlimlerin Kurucu Nesli Tâbiîn

26 Nisan 2023 Çarşamba Sonpeygamber.info / Güncel


Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, “İslâmî İlimlerin Kurucu Nesli Tâbiîn - I: Tâbiîn Kimliği ve İslâmî İlimlerin Tesisi” başlığıyla milletlerarası bir tartışmalı ilmi toplantı düzenliyor. 6-7 Mayıs 2023 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda 10.00 ila 18.30 saatleri arasında gerçekleşecek toplantıda “Tâbiîn Kimliği ve Tabakaları”, “Tâbiîn Bilgisinin Tespiti ve İslami İlimlerin Tesisi”, “Tâbiîn ve İslami İlimler (Hadis-Siyer)”, “Tâbiîn ve İslami İlimler (Fıkıh)”, “Tâbiîn ve İslami İlimler (Kıraat ve Tefsir)”, “Tâbiîn ve Siyaset” ana başlıklarını taşıyan tebliğler sunulup tartışılacak. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile Hayati Yılmaz, Salih Tuğ, Ahmet Bostancı, Hamza Al, Çetin Oktay Kaldırım ve Ekrem Yüce’nin açılış konuşmalarının ardından başlayacak program iki gün sürecek. Toplantının açılış konferansını “Tâbiînin İslam Toplumlarındaki Yeri” başlığıyla Halil İbrahim Kutlay gerçekleştirecek. Altı oturumdan oluşan programın katılımcıları ve sunacakları tebliğ başlıkları şöyle:

  • Birinci Oturum (6 Mayıs Cumartesi / 12. 00 - 13. 30)

Tâbiîn Kimliği ve Tabakaları

Oturum Başkanı: Abdullah Aydınlı

Mustafa Tatlı: Rivayet Anlayışı Açısından Tâbiûn Neslini Yeniden Dönemlendirmek - İhtimaller ve Teklifler (Müzakere: Muhammed Enes Topgül)

Muhammed Züheyr Abdullah el-Muhammed: Tâbiîn Tabakaları ve Ulemanın Metodu: Analitik Bir İnceleme (Müzakere: Ahmad SNOBER)

  • İkinci Oturum (15.00 - 16.30)

Tâbiîn Bilgisinin Tespiti ve İslami İlimlerin Tesisi

Oturum Başkanı: Zekeriya Güler

Abdulkerim Malkoç: Tâbiînin Tespitinde Karşılaşılan Bir Problem Olarak Tedâhül (Müzakere: Mehmet Eren)

Muhammed Necm: Tâbiînin Sahâbenin Bilgisinden Faydalanarak İslami İlimlerin Temellerini Oluşturması (Müzakere: Abdullah Karahan)

  • Üçüncü Oturum (17.00 - 18.00)

Tâbiîn ve İslami İlimler (Hadis-Siyer)

Oturum başkanı: Mehmet Eren

Ramazan Doğanay: Tâbiûnun Rivâyetleri Üzerine Bir Analiz-Muvatta Örneği (Müzakere: Halit Özkan)

el-Hassân Hâlî: Tâbiînin Siyer-i Nebî Malzemesinin Toplanmasındaki ve Yazılmasındaki Çabaları: Etkiler ve Özellikler (Müzakere: Adem Apak)

  • Dördüncü Oturum (7 Mayıs Pazar / 10.00 - 11.30)

Tâbiîn ve İslami İlimler (Fıkıh)

Oturum Başkanı: Hacı Mehmet Günay

Hişam el-Arabî: Tâbiîn Döneminde Fıkhî Ekollerin Ortaya Çıkışı (Müzakere: Osman Güman)

Sondos Abunasser: İslam Toplumunda Bir Sosyal Adalet Örneği Olarak Mevâlî Tâbiîn Fakihleri (Müzakere: Ahmet Numan Ünver)

  • Beşinci Oturum (12.00 - 13.30)

Tâbiîn ve İslami İlimler (Kıraat ve Tefsir)

Oturum Başkanı: Yusuf Ziya Keskin

Cihat Çelik: Tâbiîn Kırâat İmamları ve Sahâbe Etkileşimi (Müzakere: Abdullah Emin Çimen)

Hâlid et-Turûdî: Tâbiînin Ahkam Ayetlerinin Tefsirinde Nakli ve Aklı Kullanması (Müzakere: Bayram Demircigil)

  • Altıncı Oturum (15.00 - 16.30)

Tâbiîn ve Siyaset

Oturum Başkanı: Ahmed b. Yahyâ el-Kindî

Muhammed Mücahid Dündar: Osmânîlik ve Tâbiîn Devrinde Osmânî Düşünce (Müzakere: Kadir Gömbeyaz)

Taha Ahmed Humeyd ez-Zeydî: Tâbiîn Döneminde Siyasi Fıkıh ve Yansımaları (Müzakere: Mehmet Özşenel)

  • Değerlendirme Oturumu (17.00 - 18.30)

Abdullah Aydınlı, Ahmet Bostancı, İlyas Çelebi, Hâlid et-Turûdî, Ahmed b. Yahyâ el-Kindî