Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Rasûlullah'ın Hayber Yahudilerini İslam'a Davet Mektubu

25 Eylül 2009 Cuma Hz. Muhammed / Peygamberliği


"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla!...Allah'ın Rasûlü, Musa'nın dostu ve kardeşi, (Musa)'nın getirdiği bütün şeyleri tasdik edip doğrulayan Muhammed'den (bir mektuptur): Ey Tevrat'a tabi olup onun etrafında toplanan insanlar! Dikkat edip biliniz ki gerçekten Allah'ın size söylediği şu sözleri sizler kendi kitabınızda bulacaksınız:

"-Allah'ın Elçisi Muhammed ve onunla birlikte bulunan kimseler, kafirlere karşı sert ve şiddetli, sizin aranızda ise yumuşak ve rahimdirler. Onları, Allah'ın faziletleri ve onun rızası peşinde namazlarında rükû ederken, secdede iken görür durursun; onların alınları, yüzleri bunların iz ve işaretleri ile (kaplıdır). Tevrat'ta da bunların mesel ve kıssalarını bulursun. İncil'de onların meseli: ‘Onlar, filizini yarıp çıkarmış, gitgide onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, sapları üzerine doğrulup kalkmış bir ekine benzerler ki bu ekicilerin hoşuna gider, buna mukabil kafirlerin öfkelenişine sebep olur. Allah iman edenlere (ve iman edip de) iyi ve güzel hareketler (ameli salih)  gösterenlere af vü mağfiret ile büyük nimetler vaat etmiştir." (48/29)

Allah aşkına, size vahyolunan şey aşkına, aynı şekilde, sizlerden evvel gelip geçmiş kabilelerinizi men ve selvâ ile rızıklandıran aşkına, baba ve dedelerinizi Firavun'un elinden ve fiilinden kurtarmak için denizi kurutan (Yüce Varlık) aşkına bana söyleyiniz: Allah'ın size vahyettiği Kitapta, Muhammed'e iman etmeye mecbur olup olmadığınız kayıtlı değil midir?

Böyle değilse bana haber veriniz. Aksine şayet Kitabınızda bu (kaydı) bulamazsanız (o halde mesele yok, benim dinimi kabul etmeniz için) size hiçbir zor da kullanılacak değildir. Gerçekten de yanlış ile gerçek yol birbirinden ayrılmış bulunmaktadır. Sizi Allah'ın ve Rasûlü'nün yoluna davet ederim."

(Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, C. 1, İrfan Yayımcılık, İstanbul 1993, s. 575.)


Yahudileri bu ifadelerle İslam'a davet eden Hz. Peygamber'in seslenişine muhatap olmuş bir kavmin bugün Gazze'de uyguladığı insanlık dışı saldırıları kınıyor, Filistinli Müslümanların bir an önce selamete ulaşmaları ve bu vesileyle ümmet bilincinin oluşması için dua ediyoruz.