Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Allah Rasulü'nden Bilgeliğe Giden Kırk Anahtar

14 Temmuz 2011 Perşembe Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis


Hz. Peygamber’in “Ümmetimden kim kırk hadis ezberlerse, Allah onu âlimler ve fakihler arasında diriltsin” duasına mazhar olmak isteyen inananlar asırlar boyunca kırk hadis geleneğini sürdüregelmişlerdir. Biz de Sonpeygamber.info Web Portalı olarak hazırladığımız bir kırk hadis derlemesini daha sizlere sunuyoruz.


1- Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa, komşusuna eziyet etmesin. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa, misafirine ikram etsin. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır söylesin yahut sussun. (Buhârî, Kitabu’l-Edeb, 10/373)

2- Allah; gündüz günah işleyenin tevbe etmesi için gece elini açar ve gece günah işleyenin tevbe etmesi için de gündüz elini açar. Bu, güneşin batıdan doğmasına kadar devam eder. (Müslim, Kitabu’t –Tevbe, 2760)

3- Benimle sizin misaliniz, ateş yakan bir adamın misali gibidir ki hemen pervaneler, kelebekler o ateşin içine düşmeye başlarlar. O bunları kovar. Ben de ateşten korumak için sizin eteğinizden tutuyorum. Hâlbuki siz elimden kaçıyorsunuz. (Buhârî, Rikak, 26)

4- Mü’minin işi ne tuhaftır! Onun her işi hayırdır. Bu da mü’minden başkasına nasip olmaz: Eğer bir nimete nail olursa şükreder; bu kendisi için hayır olur. Eğer başına bir sıkıntı gelirse sabreder; bu da kendisi için hayır olur. (Müslim, Kitabü’z-Zühd, 2999)

5- Müslüman bir şeyden yorulsa, hasta olsa, üzülse, kederlense veya gamlansa, hatta bir yerine diken batsa, mutlaka Allah Teâlâ ona karşılık bir günahını bağışlar. (Buhari, el-Marda, 10/91)

6- Hiç biriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka istemesi gerekirse; “Allah’ım, yaşamak benim için hayırlı ise beni yaşat, ölüm benim için hayırlı ise canımı al”, desin. (Buhari, Marda,10/107; Müslim, Zikir,2680)

7- Benden sonra ta Kevser havzının başında buluşuncaya kadar adam kayırmalar olacaktır; sabredin. (Buhari, Fiten, 7/89)

8- Akıllı kimse nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için amel edendir. Aciz de nefsinin arzusuna tabi olur ve Allah’a karşı olmaz temennilerde bulunur. (Tirmizi, Sıfatu’l-Kıyamet, 2461)

9- Cehennem şehvetlerle, cennet de hoşa gitmeyen şeylerle çevrilmiştir. (Buhari, Rikak, 11/274)

10- Her kul öldüğü hal üzere dirilir. (Müslim, Cennet, 2878)

11- Din kardeşinin karşısına güler yüzle çıkmakla da olsa herhangi bir iyiliği hor görme. ( Müslim, 2626)

12- Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hiyanet etmez, yalan söylemez ve yardımı terk etmez. Her Müslümanın, diğer Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Takva buradadır. Bir kimseye şer olarak Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi yeter.” (Tirmizî, Birr 18)

13- Mü’minler birbirlerini sevmede, birbirlerine acıyıp şefkat etmede bir beden gibidirler ki, bir organı ağrırsa, bütün beden de uykusuzluk ve ateş ile ona katılırlar. (Buhârî, Edeb, 10/367)

14- Kim bir hayra delalet ederse, onu yapan kadar sevap kazanır. ( Müslim, İmare, 1893)

15- Her iyilik sadakadır. ( Buhari, Edeb, 10/374)

16- Allah, yemek yiyip de arkasından kendisine hamd eden, su içip de arkasından kendisine hamd eden kulundan razı olur. ( Müslim, Zikr, 2734)

17- Cihadın en faziletlisi zalim bir hükümdarın karşısında doğru bir söz söylemektir. ( Tirmizi, Fiten, 2175)

18- Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman üzerinde durmaz, bir şey emanet edilirse (ona) hıyanet eder. (Buhari, İman, 1.83, 84)

19- “İnsanların arasına karışan ve onların eziyetine sabreden mümin, insanların arasına karışmayan ve onların eziyetine sabretmeyen müminden daha hayırlıdır.” (Buharî, Edebu’l Müfred 388)

20- Laf götürüp getiren cennete girmez. ( Buhârî, Edeb, 10/394; Müslim, Kitabu’l İman, 105)

21- Kim haksız yere iman ederek bir Müslüman’ın hakkını yerse, Allah ona cehennemi vacip kılar; ona cenneti de haram eder. (Müslim, İman, 137)

22- Zenginlik mal çokluğu ile değil, gönül tokluğu iledir. (Buhari, Kitabu’r-Rikak, 11/231, 232)

23- Veren el alan elden hayırlıdır. Önce ailenden başla. Sadakanın hayırlısı ihtiyaç duyulmayan şeyden verilenidir. İffet gösterip kimseden bir şey istemeyene Allah iffet verir. Zenginlik gösterene Allah zenginlik verir. (Buhari, Zekât, 3/234, 235)

24- Kendini yüksek gören herhangi bir şeyi alçaltmak Allah’ın üzerine haktır. (Buhari, Rikak, 6/55)

25- Allah da kıskanır. Allah’ın kıskanması haramların çiğnenmesidir.(Buhârî, Nikah, 9/281)

26- Kıyamet gününde mü’min kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey olmayacaktır. Ve Allah fahiş ve kötü kelam eden kimseden nefret eder. (Tirmizi, el-Birrü ve’s-Sıla, 2003)

27- Yumuşaklık hangi şeyde bulunmuşsa onu süslemiş; hangi şeyden çekilmişse, ona halel getirmiştir. (Müslim, Kitabu’l-Birrü ve’s-Sıla, 2594)

28- Adaletli kimseler Allah katında nurdan minberler üzerindedir. Bunlar; ailelerine ve idareleri altındakilere adalet icra eden kimselerdir. ( Müslim, İmare, 1827)

29- Biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun; zira içlerinde zayıf hasta ve yaşlı olanlar vardır. Tek başına kıldığı zaman istediği kadar uzatsın. ( Buhârî, Salatü’l –Cemaah, 2/168)

30- Kıyamet gününde bir kul şu sorulara muhatap olmadıkça yerinden ayrılamaz: “Ömrünü nerede ve nasıl geçirdi?  Öğrendiği bilgiyle ne yaptı? Malını nereden kazandı ve nereye harcadı? Vücudunu nerede yıprattı?" ( Tirmizi, Sıfatu’l-Kıyame, 1)

31- Kim gücü yettiği halde Allah için tevazu göstermek üzere gösterişli elbiseyi terk ederse, Allah onu kıyamet gününde halkın gözü önünde çağırır ve onu, istediği iman hullelerinden giymekte serbest bırakır. ( Tirmizi, Sıfatü’l –Kıyame)

32- Biriniz hoşuna giden bir rüya gördüğü zaman, bilsin ki o, Allah Teâlâ’dandır; ondan dolayı Allah’a hamd etsin ve onu anlatsın. Başka bir rüya görürse bilsin ki o şeytandandır; Onun şerrinden Allah’a sığınsın ve onu kimseye anlatmasın. ( Buhari, Ta’bir, 12/327)

33- Dul ve miskinlere bakanlar, Allah yolunda savaşanlar gibidir. (Buhârî, Nefekat, 10/366)

34- Büyük günahlar şunlardır: Allah’a şirk koşmak, anaya babaya asi olmak, cana kıymak ve insanı boynuna kadar günaha sokan yalan yere yemin etmek. (Buhârî, Eyman ve’n-Nuzur, 11/483)

35- Hastanın yahut ölünün yanında bulunduğunuz zaman, hayır söyleyin. Zira melekler sizin dediklerinize âmin derler. ( Müslim, Cenaiz, 919)

36- İnsanoğlu ölünce ameli kesilir: ancak üç şey hariç: Sürekli sadaka yahut yararlanılan ilim veyahut kendine dua eden evlat. (Müslim, Kitabu’l-Vasiyye, 1631)

37- “Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz.”(Buhârî, Edeb, 57, 58.)

38- Hasetten uzak durun; zira ateş nasıl odunu/ kuru otu yakar bitirirse, haset de iyilikleri öylece yakar bitirir. (Ebu Dâvud,Edeb, 4903)

39- Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir:  Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası. (İbn Mâce, Dua,11)

40- Size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Katı kalpli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir. (Müslim, Cennet 47)