Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi'nden "Tasavvuf ve Türk İslam Edebiyatı Özel Sayısı"

19 Mart 2019 Salı Sonpeygamber.info / Sonpeygamber.info


Hadis ve Siyer Araştırmaları’ndan

 “Tasavvuf ve Türk-İslâm Edebiyatı Özel Sayısı”

 
Editörlüğünü Ahmet Murat Özel’in yaptığı Hadis ve Siyer Araştırmaları’nın Aralık 2018 sayısı “Tasavvuf ve Türk-İslâm Edebiyatı Özel Sayısı” olarak raflardaki yerini aldı. Dergide hadis ve siyer disiplinlerinin tasavvuf ve Türk-İslâm edebiyatı disiplinleriyle kesiştikleri alanlara dair çalışmalara yer verildi.
2015’ten beri yılda iki sayı halinde yayımlanan Hadis ve Siyer Araştırmaları, İslâmî ilimler içerisinde hadis ve siyerin birikiminden istifade etmeyi ve aynı zamanda söz konusu birikime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
 
İlk sayısından bu yana uluslararası dergicilik standartlarından taviz vermeksizin yayın hayatını sürdürmeyi hedeflemiş olan Hadis ve Siyer Araştırmaları, disiplinlerarası bir perspektif benimsemekte ve bu yaklaşımı doğrultusunda bütün ilmî araştırma alanlarının hadis ve siyer sahasına katkılarını beklemektedir.
 
Bu noktada Hadis ve Siyer Araştırmaları farklı ilmî geleneklerden gelen akademisyenlerin birikimlerinden istifade edebilmek amacıyla Türkçe’nin yanı sıra Arapça, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde makalelere; ayrıca tercümelere, değerlendirme yazılarına, kitap değerlendirmelerine, araştırma notu ve yazışmalara da yer vermektedir.
 
Editörlüğünü Ahmet Murat Özel’in yaptığı Hadis ve Siyer Araştırmaları’nın Aralık 2018 sayısı “Tasavvuf ve Türk-İslâm Edebiyatı Özel Sayısı” olarak raflardaki yerini aldı. Dergide hadis ve siyer disiplinlerinin tasavvuf ve Türk-İslâm edebiyatı disiplinleriyle kesiştikleri alanlara dair çalışmalara yer verildi.
 
Hadis ve Siyer Araştırmaları’nın “Tasavvuf ve Türk-İslâm Edebiyatı Özel Sayısı’nda bulunan makale, değerlendirme yazıları ve kitap değerlendirmeleri şöyle:  
 
Makaleler
 
Reyhan Çorak – Amasyalı Münîrî’nin Siyer-i Nebî’sinde Bulunan Hicretnâme ve Hususiyetleri
 
Ahmet Yıldırım – Tasavvufun Kaynağı Olarak Hadis
 
Ferhat Gökçe – Tasavvuf Geleneğinde Sünnet ve Sünnete İttiba
 
Zeynep Özel – Pir Cemâl Erdistânî’nin (ö. 879/1475) Bidâyetü’l-Mahabbe İsimli Eserinde Hicret
 
Değerlendirme Yazıları
 
Safinaz Pişkin – Hz. Peygamber’in Hayatının Bazı Tasavvufî Kavramlara Kaynaklık Etmesi -Kuşeyrî’nin er-Risâle Adlı Eseri Özelinde- 
 
Kitap Değerlendirmeleri
 
Osman Aydın – İlk Dönem Sûfileri ve Hadis: Hakîm et-Tirmizî Örneği – Yavuz Köktaş
 
Harun Dikkaya – Sahâbe-i Kirâm’ın Peygamber Efendimize Mersiyeleri – Abdullah Muaz Güven
 
Abdullah Muaz Güven – Osmanlı’nın Son Döneminde Manzum Bir Nasihat-nâme: Maksûd-ı Nasihat – Murat Ak
 
Erhan Turan – Hıristiyan Kültürü ve Hadisler (Zühd Hadisleri-Literatürü Özelinde) – Özcan Hıdır
 
 
Hadis ve Siyer Araştırmaları dergisi'nin bütün sayılarına  ve dergi içeriğine hadisvesiyer.info adresinden online ulaşabilirsiniz.