Sonpeygamber.info
Sonpeygamber.info Etkinlikleri
 

O'nu Akleden Bir Kalple Sevmek Daha Değerlidir

Image

"Bir yıl önce Hz. Peygamber hakkında dünyanın çeşitli yerlerinde hepimizin bildiği müessif hadiseler meydana geldi.  Peygambere yapılan saldırılar karşısında uykularımız kaçıp ne yapabiliriz sorusunun cevabını aradığımız süreçte kendimizi herhangi bir dünya vatandaşının yerine koyarak üzerinde bu kadar geniş tartışma ve spekülasyonların yürütüldüğü Hz.Muhammed (sav)'i merak etseydik acaba ne yapardık diye düşündük. Ve pek çoğumuzun böyle bir merak durumunda baş vurduğu yer olan sanal dünyada sadece Hz. Muhammed (sav)'i konu alan bütün çalışmaları taramaya çalıştık. Tüm insanlığa gönderilmiş bir peygamberi etkili bir yöntemle anlatabilmek O'nu tüm insanlığa taşıyacak etkin bir araçla mümkün olabilirdi. Peygamberi bir web portalıyla anlatma konusundaki temel çıkış noktamızı işte bu felsefe belirledi. Bu çalışmanın var oluş sebebini Hz. Peygambere yönelik eleştirilere verilecek savunmacı ve tepkisel bir cevaba indirgememek için özellikle gayret ettik. Bu yüzden temel ilkemizi Hz. Peygamberi ilmî ve aklî düzlemde ele almak şeklinde belirledik. Bilindiği gibi dinimizi nasıl anlayıp uygulayacağımız büyük ölçüde Peygamberi nasıl anladığımıza bağlı. Kendisini Müslüman olarak tanımlayan herkes gönlünde Hz.Muhammed (sav) için engin bir sevgi ve bağlılık duygusu taşır. Fakat her hangi bir sevgi eğer ilgi, sorumluluk, saygı ve bilgi unsurlarını taşımıyorsa sadece bir iddiadan ibarettir. Bizler sonpeygamber.info ekibi olarak peygamber sevgisini bilinçli bir sevgiye dönüştürmenin, O'nu akleden bir kalple sevmenin daha değerli olduğuna inanıyoruz. Yola çıkarken kendi ülkemizdeki ilahiyat birikiminden ve Hz. Peygamber ile ilgili çalışmalar yapan ilim adamlarımızdan yararlanarak titiz bir literatür taraması yaptık. Muhteva açısından hem ilmî hem de anlaşılır bir üslup kullanmaya gösterdiğimiz özeni tasarım açısından da estetik kaygılardan taviz vermeden gerçekleştirmeye çalıştık. Diliyoruz ki bu platform dünyanın her yerinde bilgiyi esas alan ortak bir peygamber sevgisi ve O'na bağlılık bilinci oluşturmaya bir zemin teşkil etsin. Ve yine diliyoruz ki bu platform bütün dünya Müslümanlarının kültürlerine yansıyan peygamber algısını birbirlerine aktarmak ve birbirleriyle paylaşmak için onlara bir fırsat sunsun.

Özellikle İslamî ilim geleneğini köklü bir şekilde sürdürmüş ve üzerinde bulunduğumuz coğrafyada bu yüce dini ilmî, kültürel ve sosyal açıdan temsil etmiş bu kutlu beldenin katkıları çalışmamızın evrensellik kazanmasında en önemli adımlardan birinin atılmasını sağlayacaktır."

 

Yorumlar

 
Bu yazıya henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapmak için tıklayın.