Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Sempozyum: “Peygamberimiz, İman ve İstikamet”

11 Ekim 2023 Çarşamba Sonpeygamber.info / Güncel


Diyanet İşleri Başkanlığı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası’nı birlikte kutluyor. Bu vesileyle, 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da “Peygamberimiz, İman ve İstikamet” başlıklı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu düzenleniyor. Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonu’nda gerçekleşecek sempozyum, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın “Peygamberimiz, İman ve İstikamet” başlıklı açılış konuşmasının ardından başlayacak ve iki gün sürecek.

Başkanlığın yayınladığı bildiride, sempozyumun amacı şu cümlelerle ifade ediliyor:

“İstikamet üzere bir hayat sürmekten insanları uzaklaştıran, yürekleri işgal eden, içtimaî hayatı derinden sarsan inanç ve ahlak problemlerinin çözümüne nebevî referanslardan hareketle katkı sağlamaktır. İmanın teorik anlamından ziyade pratik değerini, yaşanan bir hayata dönüşmesinin önemini, İslam’ın güzelliklerinin Müslümanların hayatlarında tezahür etmesinin ne derece kıymetli olduğunu güçlü bir şekilde ortaya koymaktır. İstikameti muhafaza etmek ve istikametten şaşmamak için hayat rehberimiz Kur’an’ın ve üsve-i hasene Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’in doğru anlaşılmasının gerekliliğini belirtmek, iman ve istikamet eğitiminin keyfiyeti üzerine fikirlerin serdedilmesine vesile olmaktır.”

Ulusal ve uluslararası akademiden 23 araştırmacının tebliğlerini sunacağı beş oturumdan oluşan sempozyumun katılımcıları ve sunulacak tebliğler şunlar:

13 Ekim Cuma

Birinci Oturum: Kavramsal Çerçeve (14.00 - 15.20)

(Oturum Başkanı: Selim Argun)

Hüseyin Akyüz: Hadisler Işığında İstikamet Kavramı

Eyüp Baş: Günümüz İnsanının Nübüvvet Algısına Hz. Peygamber’in Nübüvvet’e İmanı Örnekliğinden Bakış

Abdülkadir Karakuş: Kur’an Perspektifinden İman, Amel ve Ahlak İlişkisi

Şaban Kondi: Kur’an’ın Anlam Örgüsünde İstikamet ve Sırat-ı Müstakim Kavramı

Ensari Yentürk: A Linguistic Analysis of Istiqamah as a Concept Based on Verses and Hadiths / Bir Kavram Olarak İstikametin Ayet ve Hadislere Dayalı Linguistik İncelemesi

İkinci Oturum: Tarihi Süreçte İnanç Meseleleri ve İstikamet (15.50 - 17.00)

(Oturum Başkanı: Huriye Martı)

Metin Özdemir: Tevekkül ve İstikametin Kelami Açıdan Değerlendirilmesi

İsmail Şimşek: Kötülük Probleminin İmtihan Olgusu Bağlamında Araçsallaştırılması

Nilgün Çevik: İstikbal-i Kıble: Kâbe’nin İstikamet Tayin Ediciliği

İhsan Ünlü: Ehl-i Beyt’in Tasavvurunda İman ve İstikamet

14 Ekim Cumartesi

Üçüncü Oturum: İman ve İstikamet Rehberi Olarak Hz. Peygamber (09.30 - 10.40)

(Oturum Başkanı: Abdurrahman Haçkalı)

İlyas Uçar: İman ve İstikamete Çağrı: Hz. Peygamber’in İslam’a Davetinin Hazırlık Safhası

İsmail Bashir Abdullahi: Hadislerde Kamil İman Kavramı ve Bu Kavramın Amel ve Ahlakla İlişkisi

Elnura Azizova: Toplumsal Bir İman ve İstikamet Sınavı Olarak Son Peygamber’in Son Gazvesi: Tebük Seferi’nin Kur’an-Siyer İlişkisi Bağlamında Değerlendirilmesi

Gencal Şenyayla: Sahabenin İman ve İstikamet Tasavvuru: Hz. Ali Örneği

Dördüncü Oturum: Modern Dünyada İman ve İstikamet (11.10 - 12.30)

(Oturum Başkanı: İbrahim Hilmi Karslı)

Cağfer Karadaş: Modern Zamanlarda Sağlam İnanç, Emrolunan İstikamet

Özcan Güngör: Gençlerin Otorite Algısı ve Hz. Muhammed’in (s.a.s) Otorite Kullanma Örnekliği

Bilal Kuşpınar: Maintaining Steadfastness in the Face of Today’s Challenges /Bugünün Meydan Okumaları Karşısında İstikameti Muhafaza Etme

Mustafa Ünverdi: İmanda Savrulma Hali: İstikametsizlik ve Nihilizm

Ayşe Bayraktar: New Age (Modern Çağ) İnanç Akımlarının Oluşturduğu İnanç Problemleri

Beşinci Oturum: İman ve İstikamet Eğitimi (14.30 - 15.50)

(Oturum Başkanı: Burhan İşliyen)

Mustafa Zülfükar Talep: Din ve Ahlak Arasındaki İlişki ve Modern İslam Medeniyetinin Gelişmesindeki Rolü

Muammer Cengil: Çocukluk Döneminde Ailede İman ve İstikamet Eğitimi

Kasım Kocaman: Hz. Peygamber (s.a.s) İman ve İstikamet Eğitimi

Muhammed Sıddık: İlim Etiği ve Âlimler: İslami İlimler Çerçevesinde İlim İçin Bir Ahlak Şartından Söz Etmek Mümkün müdür?

Mustafa Topçu: Karakter Eğitiminde İstikametin Yeri

Değerlendirme ve Kapanış Oturumu (16.20 - 17.30)

Ali Erbaş
Abdurrahman Haçkalı
Huriye Martı
İbrahim Hilmi Karslı
Burhan İşliyen
Selim Argun