Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Sonpeygamber.info-dan Kırk Hadis

22 Haziran 2010 Salı Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis


Hz. Peygamber’in “Ümmetimden kim kırk hadis ezberlerse, Allah onu âlimler ve fakihler arasında diriltsin” duasına mazhar olmak isteyen inananlar asırlar boyunca kırk hadis geleneğini sürdüregelmişlerdir. Biz de Sonpeygamber.info Web Portalı olarak hazırladığımız bir kırk hadis derlemesini sizlere sunuyoruz.  


1. “Her işittiğini söylemek, kişiye yalan olarak yeter.” (Müslim, İman 3)

2. “İki özellik vardır ki bunlar bir mü’minde bulunmaz: Cimrilik ve kötü ahlâk.” (Tirmizî, Birr 41)

3. “Kuvvetli mü’min Allah katında zayıf mü’minden daha hayırlıdır.” (Müslim, Kader 8)

4. “Hiç kimse öfkeliyken iki kişi arasında hüküm vermesin.” (Müslim, Akdiye 16)

5. “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım!” (Müslim, Zikir 50)

6. “Müslüman evlerinin içinde en hayırlı ev, içinde yetime bakılan evdir. Müslümanların evlerinin içinde en kötü ev, içinde yetime kötülük yapılan evdir.” (İbni Mâce, Edeb 6)

7. “Hiçbir kimse kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir.” (Buhârî, Büyu’ 15)

8. “Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa, hiçbir iyiliği küçümseme!” (Müslim, Birr 144)

9. “Hikmet ve ilim mü’minin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alır.” (Tirmizî, İlim 19)

10. “Yumuşak davranamayan kimse, bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır.” (Müslim, Birr 74)

11. “Kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır.” (Tirmizî, Zühd 11)

12. “Allah, sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O, sadece sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.” (Müslim, Birr 33)

13. “Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.” (Tirmizî, Kıyame 49)

14. “Nerede olursan ol, Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün ardından bir iyilik yap ki bu, onu yok etsin; insanlara karşı güzel ahlâkın gereğine göre davran.” (Tirmizî, Birr 55)

15. “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olmazsınız.” (Müslim, İman 93)

16. “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.” (Tirmizî, Birr 15)

17. “Mazlumun duası ile Allah arasında bir perde yoktur. Bedduasını almaktan sakının.” (Buhârî, İman 4)

18. “Ey insanlar! Takat getireceğiniz işleri yapın. Zira siz (dua ve ibadet etmekten) usanmadıkça Allah da sevap yazmaktan usanmaz. Allah’a en hoş gelen amel, az da olsa devamlı olanıdır.” (Buhârî, İman 16)

19. “Bizi aldatan bizden değildir” (Müslim, İman 164)

20. “Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.” (Tirmizî, İlim 14)

21. “Hiçbir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş olamaz.” (Tirmizî, Birr 33)

22. “Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın, (din) kardeşi ile üç günden fazla dargın durması helal olmaz.” (Buhârî, Edeb, 57-58)

23. “İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.” (Müslim, Fedail 66)

24. “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.” (Buhârî, İlim 12) 

25. “Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah’ın Kitab’ı ve Rasulü’nün sünneti.” (Muvatta, Kader 3)

26. “İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer; şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat.” (Müslim, Vasiyet 14)

27. “Her dinin (mensuplarının) kendine özgü (ağır basan) bir ahlâkı vardır. İslam (ın mensuplarının ağır basan) ahlâkı, hayâdır.” (İbni Mâce, Zühd 17)

28. “Mü’min ülfet sahibidir. Ülfet etmeyen (insanlarla kaynaşmayan) ve ülfet edilmeyen (kendisiyle kaynaşılmayan) kişide hayır yoktur.” (Ahmed b. Hanbel, II / 400)

29. “Boş işlerle uğraşmaktan uzak durması, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir.” (Tirmizî, Zühd 11)

30. “Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Mü’min ise insanların canları ve malları konusunda kendisinden emin olduğu kimsedir.” (Tirmizî, İman 12)

31. “Müslüman kardeşini hor görmesi, kişiye kötülük olarak yeter.” (Müslim, İman 164)

32. “Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, III / 198)

33. “Allah’ın rızası, anne babanın rızasındadır. Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.” (Tirmizî, Birr 3)

34. “Bir kul, dünyada başka bir kulun ayıbını örterse kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter.” (Müslim, Birr 72)

35. “İki nimet vardır ki insanların çoğu, bu nimetleri değerlendirmekte aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.” (Buhârî, Rikak 1)

36. “Emanet kaybedildiğinde (iş ehil olmayana verildiğinde) kıyameti bekle.” (Buhârî, İlim 59)

37. “Doğrulukta tehlike görseniz de ondan ayrılmayın. Zira kurtuluş ancak doğruluktadır.” (et-Tergîb ve’t-Tertîb, III / 590)

38. “Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz.” (Tirmizî, Kıyame 25)

39. “Allah; sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmanızdan hoşnut olur.” (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat 1 / 275)

40. “Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olmaz.” (Buhârî, İman 7)