Kültür Sanat
Naatler
 

Söz Meydanı / Yahya Kemal Beyatlı

Zaman o gül gibi gül görmemiş zamân olalı

Gülün güzelliği dillere dâstân olalı

 

Ne serve bakmadadır şimdi gözlerim ne güle

O şîvekâr bu kaamette nev-civân olalı

 

Yegâne hüsn-i ilâhî odur Cemâlullah

Cihâna ahsen-i takvîmden ıyân olalı

 

Mesağ olaydı eğer lâ-şerîke leh derdim

Nazîri gelmedi âlemde hüsn ü ân olalı

 

O şûhu nazm ile tasvîr etmek müşkil oldu Kemâl

Sühan rekabeti meydan-ı imtihân olalı 

 

Yorumlar

 
Yasin Hatiboğlu
Yasin Hatiboğlu08.01.2017

ÜSTAD YAHYA KEMAL’E
Genç nesiller sana medyûn, sen umutsun yeniden.
“Zil...” sesinden, nice “şal...” rengine meftûn yeniden.
Her sabah vakti Süleymâniye bekler yolunu,
Mehlikâ Sultan’ı bin kerre okuttun yeniden...
Yâsin HATİBOĞLU
2.11.2003- Ankara

DÖNMEDİ HÂLÂ SEFERİNDEN...
Üstad-ı kadîm öylesi “memnun ki yerinden,”
Yıllar yılı bir uykuya dalmış ta derinden;
Üstünde vedâ ettiği zevrakçeyi sevmiş;
Kırk beş senedir dönmedi hâlâ seferinden...
Yâsin HATİBOĞLU
2.11.2003-Ankara
NOT :Bu iki rübâî de, merhûm üstad
Yahyâ Kemal Beyatlı’nın ölümünün
45. sene-i devriyyesi münasebetiyle tarafımdan yazılmıştır.

08.01.2017